UTAH - THE BEEHIVE STATEHoofdstad: Salt Lake City.

Locatie: Utah grenst in het noorden aan Idaho en Wyoming, in het westen aan Nevada, in het oosten aan Colorado en in het zuiden aan Arizona.

Klimaat: Utah heeft een droog landklimaat, met als belangrijkste kenmerken warme zomers en strenge winters.

Beste reistijd: Het late voorjaar en het begin van de herfst.

Hoogtepunten: Bryce Canyon, Salt Lake City, Arches National Park, Moab, Canyonlands National Park, Lake Powell, Glen Canyon, Capitol Reef en Zion National Park.

Tijdsverschil: Mountain time zone. 8 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Utah:

De pueblos en cliff dwellings die in de canyons en op de mesas (tafelbergen) te vinden zijn, werden bewoond door de eerste mensen die zich in dit gebied vestigden, de Anasazi-Indianen. Zij hebben dit deel van het huidige Utah van 200 v. Chr. tot 1300 n. Chr. bewoond en zijn toen op raadselachtige wijze verdwenen. Toen de eerste blanken in deze streek doordrongen, leefden er drie grote Indianenstammen: de Ute-, Paiute- en Shoshone Indianen. In het jaar 1776 bereikten twee Spaanse missionarissen, Silvestre Velez de Escalante en Francisco Dominguez, het Utah Lake, waar zij het evangelie aan de Indianen verkondigden. De eerste blanke die (in 1824) het Great Salt Lake te zien kreeg, was de Amerikaanse ontdekkingsreiziger James ‘Jim’Bridger. Zeventien jaar later, in 1841, bereikte de eerste karavaan huifkarren dit gebied en trok de Great Salt Lake Desert door. Maar de kolonisatie kwam pas goed op gang toen een groep mormonen onder leiding van Brigham Young op 24 juli 1847 met hun huifkarren de Great Salt Lake Valley binnentrok, na een reis die 1,5 jaar had geduurd. Het waren leden van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, die in 1830 door Joseph Smith in de Newyorkse stad Fayette was gesticht, nadat hem een boek van de profeet Mormon was geopenbaard. Het traject van Illinois naar Utah, een afstand van 2250 km, staat bekend als de Mormon Trail. Het internationale hoofdkwartier van de sekte is Salt Lake City. Omstreeks 1850 waren er 30 mormoonse nederzettingen gesticht, bewoond door circa 11.000 mensen. De mormonenleider Brigham Young werd tot gouverneur aangesteld. Er ontstonden echter moeilijkheden tussen Utah en de federale regering, die tegen de veelwijverij was van de mannelijke sekteleden. Het draaide uit op een gewapend conflict en president James Buchanan stuurde federale troepen naar Utah. De Utah War (1857-1858) leidde tot de installatie van een nieuwe gouverneur, maar pas in 1890 zagen de mormonen af van polygamie. In 1896 werd Utah de vijfenveertigste staat van de Verenigde Staten.

Liedjes over Utah:

1.
Beach Boys - Salt Lake City.
2.
The Osmonds - Utah .
3. Johnny Mercer - I lost my Sugar in Salt Lake City.

 


Capital: Salt Lake City.

Location: Utah is bordered to the North of Idaho and Wyoming, in the West to Nevada, in the East to Colorado and Arizona in the South. 

Climate: Utah has a dry continental climate, with warm summers and harsh winters.

Best time to visit: The late spring and the beginning of the autumn.

Highlights: Bryce Canyon, Salt Lake City, Arches National Park, Moab, Canyonlands National Park, Lake Powell, Glen Canyon, Capitol Reef en Zion National Park.

Time difference: Mountain time zone. 8 hours earlier than the Netherlands.

History of Utah:

The pueblos and cliff dwellings that are found in canyons and on the mesas (table mountains) were inhabited by the first people who settled in this area, the Anasazi Indians. They have inhabited this part of present-day Utah from 200 BC to 1300 AC and then they disappeared. When the first white man penetrated into this region, three major Native American tribes lived here, the Ute, Paiute- and Shoshone Indians. In the year 1776, two Spanish missionaries, Silvestre Velez de Escalante and Francisco Dominguez reached the Utah Lake, where they preached the gospel to the Indians. James 'Jim Bridger' an American explorer was the first white man who had see the Great Salt Lake. In 1841, seventeen years later, the first caravan of wagons reached this area and attracted the Great Salt Lake Desert. But the settlement only came on stream when a group of Mormons led by Brigham Young on July 24, 1847 entered the Great Salt Lake Valley with their wagons after a journey that had lasted 1.5 year. They were members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, which was founded by Joseph Smith in the New York town of Fayette in 1830, after a book was revealed to him of the prophet Mormon. The route from Illinois to Utah, a distance of 1406 miles, is known as the Mormon Trail. The international headquarters of the sect is Salt Lake City. Around 1850, there were 30 Mormon settlements established, inhabited by about 11,000 people. The Mormon leader Brigham Young was appointed as Governor. However, difficulties arose between Utah and the federal government, which was against the polygamy of the male sect members. It turned into an armed conflict and President James Buchanan sent federal troops to Utah. The Utah War (1857-1858) led to the installation of a new governor, but only in 1890 the Mormons gave up polygamy. In 1896, Utah became the forty-fifth state of the United States.
 
Songs about Utah:

1.
Beach Boys - Salt Lake City.
2.
The Osmonds - Utah .
3. Johnny Mercer - I lost my Sugar in Salt Lake City.
 
 


@MK

eXTReMe Tracker