FORT MYERS BEACH                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS
Bezienswaardigheden / tips Fort Myers Beach 2021:

1)
Time Square: Bij Fort Myers Beach ligt het gezellige centrum time square met vele winkels en restaurants. De locatie van time square is aan de San Carlos en Estero Boulevard ter hoogte van Fifth Avenue en ligt aan het strand. Hier ligt ook de Fort Myers Beach fishing Pier waar je een prachtig uitzicht hebt op het strand en op Time Square. De ligging aan het strand zorgt er voor dat dit gedeelte druk bezocht wordt. Dit gedeelte is zeker de moeite waard en in de avonduren kun je hier tijdens het dineren van de zonsondergang genieten.

2)
Lovers Key State Park: Ongeveer 20 minuten vanaf Time Square ligt het Lovers Key State Park. Lovers Key State Park is een publieke park/strand met genoeg voorzieningen en waar je heerlijk kunt verblijven. Je kunt hier een trail lopen, relaxen op het strand en stoelen met een parasol huren voor $ 35,00 of neem zelf een strandstoel mee. Je kunt hier ook fietsen en kajaken huren en vogelspotten. Het park is geopend het hele jaar door van 08.00 tot zonsondergang. Er zijn voldoende parkeergelegenheden maar je moet wel $ 8,00 per auto betalen. Er rijdt hier ook een trammetje die je vanaf de parkeerplaats naar het strand brengt.

3)
Edison Museum: Het huis van een van de beroemdste Amerikaanse uitvinders, het Edison Winter Home, is de grootste attractie van Fort Myers. Thomas Edison (1847-1931) bouwde het buitenverblijf in 1886; het huis, het laboratorium en de botanische tuin verkeren nog in de oorspronkelijk staat. Een groot deel van het oorspronkelijke meubilair staat er nog. Edison bezat meer dan 1000 patenten; zijn belangstelling liep van gloeilampen tot de fonograaf, een voorloper van de grammofoon. Het museum toont voorbeelden van Edisons werk als uitvinder, zoals de telegraaf, telefoon en röntgenmachine, persoonlijke voorwerpen, tientallen fonografen en een T-Ford uit 1916 die Henry Ford aan hem schonk. Het museum is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.30.

4)
Ford Winter Home: Naast het huis van Edison (te bezichtigen met hetzelfde kaartje) staat Mangoes, een klein landgoed dat in 1916 door de autofabrikant Henry Ford werd gekocht. De Fords waren goed bevriend met de Edisons; na de dood van Thomas Edison in 1931 kwamen ze hier nooit meer.  De kamers zijn ingericht met meubels uit die tijd. In de garage staan enkele oude Ford modellen. Highlights / tips Fort Myers Beach 2021:

1)
Time Square: At Fort Myers Beach you will find the center time square with many shops and restaurants. The location of time square is on the San Carlos and Estero Boulevard at the height of Fifth Avenue and is located near the beach. Here also lies the Fort Myers Beach fishing pier where you have a beautiful view of the beach and Time Square. The beachside location ensures that this part is visited by many people. This area is well worth it and in the evenings you can enjoy sunset while dining.

2)
Lovers Key State Park: About 20 minutes from Time Square lies the Lovers Key State Park. Lovers Key State Park is a public park / beach with plenty of facilities where you can enjoy. Here, you can walk a trail, relax on the beach were you can rent a beach chair with an umbrella for $ 35.00 or take your own beach chair. You can also rent bikes and kayaking and do some bird watching. The park is open from 8:00 am till sundown year-round. There are plenty of parking facilities but you have to pay $ 8.00 per vehicle. There is also a tram which brings you from the parking lot to the beach.

3) Edison Museum: The house of one of the most famous American inventors, the Edison Winter Home, is the biggest attraction of Fort Myers. Thomas Edison (1847-1931) built the Property in 1886; the home, laboratory and botanical garden are still in the original state. A large part of the original furniture is still there. Edison had more than 1,000 patents; his interest was from light bulbs to the phonograph, a forerunner of the gramophone. The museum displays examples of Edison's work as an inventor, such as the telegraph, telephone and X-ray machine, personal items, dozens of phonographs and a T-Ford from 1916, that Henry Ford gave him. The museum is open daily from 09:00 until 17:30.

4)
Ford Winter Home: Next to the Edison house (can be visit with the same ticket) stands Mangoes, a small estate which was bought by the car manufacturer Henry Ford in 1916. The Fords were good friends with Edison; After the death of Thomas Edison in 1931, they never came here anymore. The rooms are decorated with furniture from that time and in the garage are some old Ford cars.

___________________________________________________________________________________

                                                                                   WINKELEN / SHOPPINGWinkelen in Fort Myers / Beach 2021:

1)
Time Square: Hierboven al genoemd, bij Fort Myers Beach ligt het gezellige centrum time square met vele winkels en restaurants. Het aanbod van winkels zijn voornamelijk souveniers winkels en het aanbod van T-shirts en zwemkleding is erg groot.  De Estero Boulevard is een doorgaande weg en hier zijn de meeste hotels en restaurants gevestigd.

2)
Miromar Outlets: De bekendste outlet is die van Miromar in Estero. Deze grote openlucht winkel centra met 140 winkels heeft een aanbod van alle bekende Amerikaanse merken waaronder Tommy Hilfiger en Ralph Lauren. De outlets liggen een klein halfuur (met de auto) vanaf Fort Myers en Fort Myers Beach.

3)
Sanibel Outlets: Sanibel Outlets is een iets kleinere outlet van 40 winkels en is ook zeker de moeite waard. Ook hier vind je bekende Amerikaanse merken. Vanaf Fort Myers beach is het slechts 10 minuten met de auto en het ligt net voor de Sanibel Causeway, de brug die Fort Myers met Sanibel verbindt. Shopping in Fort Myers / Beach 2021:

1)
Time Square: As above mentioned, at Fort Myers Beach lies the center time square with many shops and restaurants. The range of shops are mainly souvenir shops and the range of T-shirts and swimwear is very large. The Estero Boulevard is a main road and there are many hotels and restaurants here.

2)
Miromar Outlets: The biggest shopping outlet is Miromar in Estero. This large open-air shopping center with 140 stores has a range of all known US brands including Tommy Hilfiger and Ralph Lauren. The outlets are located a short thirty minutes (by car) from Fort Myers and Fort Myers Beach.

3)
Sanibel Outlets: Sanibel Outlets is a smaller outlet of 40 stores and is definitely worth it. Again, you can find well-known American brands. From Fort Myers beach it is only 10 minutes by car and it is just before the Sanibel Causeway, the bridge that connects Fort Myers with Sanibel.
___________________________________________________________________________________

                                                                                          RESTAURANTS / DINERRestaurants Fort Myers 2021:

1)
Doc Ford's Rum Bar & Grill: Een van de bekendste ketens in de regio is Doc Ford's Rum Bar & Grill, een echt familierestaurant dat geïnspireerd wordt door de Caribische keuken. Doc Ford's Rum Bar & Grill is gevestigd op drie locaties, Fort Myers Beach (708 Fishermans Wharf), Sanibel en Captiva Island.
Restaurants Fort Myers 2021:

1)
Doc Ford's Rum Bar & Grill:
One of the best known brands in the region is Doc Ford's Rum Bar & Grill, a real family restaurant inspired by the Caribbean cuisine. Doc Ford's Rum Bar & Grill is located at three locations, Fort Myers Beach (708 Fishermans Wharf), Sanibel and Captiva Island.

               Hierboven op de foto de Mantanzas Pass Bridge (brug) die het vasteland met het strand verbindt. 

                    Above on the picture the
Matanzas Pass Bridge, which connects the mainland with the beach.                                         
De stranden van Lee County behoren tot de mooiste van Florida. Strandliefhebbers komen dan ook van heinde en verre om hier van zon, zee en strand te genieten (zie film).

The beaches of Lee County are among the finest of Florida. Beach lovers are coming from far to enjoy the sun, sea and beach (see
film).
                                        
                                        
Fort Myers Beach heeft zich ontwikkeld tot een populaire badplaats.

                                                         
Fort Myers Beach has become a popular destination.

De driehonderd meter lange pier is de blikvanger, met de Lynn Hall Memorial Park & Times Square, een voetgangersgebied met tal van gezellige winkeltjes. Vanaf de pier heb je een mooi uitzicht op het strand

The three hundred meter long pier is the eye-catcher, with Lynn Hall Memorial Park and Times Square, a pedestrian area with lots of little shops. From the pier you have a nice view of the
beach

         In Fort Myers Beach vindt je voldoende winkels en gezellige restaurants. Hierboven Old San Carlos Blvd.     

                    In Fort Myers Beach you will find nice shops and cozy restaurants. Above
Old San Carlos Blvd.                           

De parallel aan het strand lopende Estero Boulevard is de belangrijkste verkeersader van de stad.  Hier vind je vrijwel alle hotels en restaurants, die direct aan het strand liggen.

The current Estero Boulevard lies parallel to the beach and is the main thoroughfare of the city. Here you will find almost all hotels and restaurants, which are located directly on the beach.

Wij verbleven in het prachtige Sanibel Harbour
Marriott Resort & Spa (hierboven op de foto en film). De ligging en omgeving is adembenemend mooi maar helaas hadden we niet al te mooi weer.

We stayed in the beautiful Sanibel Harbor
Marriott Resort & Spa (pictured and film above). The location and sorroundings are breathtakingly beautiful but unfortunately we did not have very good weather.Het prachtige resort ligt dicht bij de Sanibel Causeway (brug naar Sanibel) en kijkt uit op een aantal
onbewoonde eilanden waaronder Fisherman Key, Kitchel Key, Miguel Key en Big Island. Hierboven op de foto en film het prachtige uitzicht vanaf ons hotel kamer. 

The Beautiful resort is close to the Sanibel Causeway and overlooks a number of
uninhabited islands such as Fisherman Key, Kitchel Key, Miguel Key and Bif Island. Above on the photo and film the beautiful view from our hotel room. 

De natuur en de vogels rondom Sanibel eiland zijn prachtig. Er zijn 174 verschillende vogel soorten die hier voorkomen. 

The nature and the birds around Sanibel Island are beautiful. There are 174 different bird species that live here. 

___________________________________________________________________________________

                                                                                       FORT MYERS DOWNTOWN


Hartje downtown Fort Myers is verrassend interessant, waarbij het historische River District met zijn fraaie Spaanse Florida architectuur het meest tot de verbeelding spreekt.

The heart of downtown Fort Myers is surprisingly interesting with the historic River District and with its beautiful Spanish Florida architecture.


De gebouwen zijn hier prachtig gerenoveerd, met overwegend beige bouwwerken met vrolijke, zonnige en kleurrijke details. Niet voor niets wordt deze kant van Florida weleens het Caribische Florida genoemd.

The buildings are beautifully restored here, with mostly beige buildings with cheerful, bright and colorful details. Not for nothing this part of Florida is called Caribbean Florida.


Op McGregor Boulevard staan rijen koningspalmen, waarvan de eerste geplant werden door de uitvinder Thomas Edison. Aan het eind van de vorige eeuw, toen Fort Myers nog een klein vissersdorpje was, gaf Edison het landelijke bekendheid. Behalve het huis van Edison en andere bezienswaardigheden, is de oude binnenstad rond First Street de moeite waard.

On McGregor Boulevard are rows of royal palms the first of which were planted by the inventor Thomas Edison. At the end of the last century when Fort Myers was still a small fishing village, Edison gave it national recognition. Besides the house of Edison and other attractions, the Old Town around First Street is really worth it.                                  

@MK

 
eXTReMe Tracker