WISCONSIN - THE BADGER STATE


                                                             

Hoofdstad: Madison. 

Locatie: Wisonsin ligt in het noorden en wordt begrensd door Lake Superior en Michigan, in het oosten door Lake Michigan, in het zuiden door Ilinois en in het westen door Iowa en Minnesota, waar de Mississippi en de St. Croix River natuurlijke staatsgrenzen vormen. 

Klimaat: Wisconsin heeft een heilzaam klimaat. Gewoonlijk zijn de zomers er aangenaam warm, met koele nachten. Zoals in alle noordelijke staten is ook Wisonsin de herfst bijzonder spectaculair; de verkleurde bossen vormen een toeristische attractie op zich. Ondanks de matigende invloed van de enorme meren heeft Wisconsin koude winters en zware sneeuwval, hoewel de winterse temperaturen in het zuiden van de staat milder zijn. 

Beste reistijd
Van mei tot september is de beste tijd om Wisconsin te bezoeken.

Hoogtepunten: Lake Superior, Milwaukee, Lake Winnebago, Green Bay, Madison en La Crosse.

Tijdsverschil
Central time zone. 7 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Wisconsin

De oudste bewoners van Wisconsin zijn de Menominee, een Algonkin-stam wier naam 'verzamelaars van wilde rijst' betekent. Zij leven nu in een reservaat in het noordwesten van de staat. Ook de Chippewa, de Winnebago, Mohikanen, Potawatomi en de Oneida leven in reservaten in Wisconsin. De eerste ontdekkingsreizigers en pioniers drongen het gebied vanuit het naburige Canada binnen. In 1634 arriveerde de Fransman Jean Nicolet in Green Bay. In de 18de eeuw vestigden zich maar weinig blanke kolonisten in deze streken. Het ruige gebied werd uitsluitend bewoond door pelshandelaren en Indianenstammen. Het land werd eerst door de Fransen en later door de Engelsen geclaimd. In 1787 ging Wisconsin deel uitmaken van het Noordwestelijk Territorium van de Verenigde Staten en in 1836 kreeg het gebied zelf de status van territorium van de Verenigde Staten. In 1848 trad Wisconsin als dertigste staat toe tot de Amerikaanse Unie. 

Liedjes over Wisconsin:

1.
Dolly Parton & Porter Wagoner - Milwaukee, here I come.
2.
Ella Fitzgerald - My cousin in Milwaukee.
3.
Jerry Lee Lewis - What's Made Milwaukee FamousCapital: Madison.

Location: Wisconsin is located in the north and is bordered by Lake Superior and Michigan, in the east by Lake Michigan, in the south by Ilinois and in the west by Iowa and Minnesota, where the Mississippi and St. Croix River form natural state borders. 


Climate: Wisconsin has a beneficial climate. Usually the summers are pleasantly warm, with cool nights. As in all northern states, Wisconsin is particularly spectacular in autumn; the discolored forests are a tourist attraction itself. Despite the moderating influence of the huge lakes, Wisconsin has cold winters and heavy snow, although the winter temperatures in the south of the state are milder. 

Best time to visit: From May to September is the best time to visit Wisconsin. 

Highlights: Lake Superior, Milwaukee, Lake Winnebago, Green Bay, Madison and La Crosse.

Time difference
Central time zone. 7 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Wisconsin:

The oldest inhabitants of Wisconsin are the Menominee, an Algonkin tribe whose name means 'collectors of wild rice'. They now live in a sanctuary in the northwest of the state. The Chippewa, Winnebago, Mohicans, Potawatomi and Oneida also live in sanctuary in Wisconsin. The first explorers and pioneers came into the area from neighboring Canada. In 1634 the Frenchman Jean Nicolet arrived in Green Bay. In the 18th century, only a few white colonists settled in these areas. The rugged area was exclusively inhabited by fur traders and Indian tribes. The country was first claimed by the French and later by the English. In 1787, Wisconsin became part of the Northwestern Territory of the United States, and in 1836 the territory itself was given the status of territory of the United States. In 1848 Wasconsin joined the American Union as the thirtieth state. 


Songs about Wisconsin:

1.
Dolly Parton & Porter Wagoner - Milwaukee, here I come.
2. Ella Fitzgerald - My cousin in Milwaukee.
3. Jerry Lee Lewis - What's Made Milwaukee Famous@MK

 
eXTReMe Tracker