ANNAPOLIS                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips in Annapolis 2021:

1)
Historic Annapolis: Bezoek Historic Annapolis dat gesticht werd in 1649 door Puriteinen die uit Virginia waren gevlucht. Je kunt het beste beginnen bij het visitor center (26 West Street) waar je een plattegrond van Historic Annapolis kunt opvragen. Vanaf het visitor center loop je richting de State House naar de City Dock. Een deel van het jaar is ook een aantal historische gebouwen binnen het Historic center opengesteld voor bezichtiging. Hiertoe behoren het Maryland State House (parlementsgebouw), de St. Anne's Church en het Hammond Harwood House.

2)
U.S. Naval Academy: Annapolis dankt zijn roem deels aan de U.S. Naval Academy die er in 1845 werd gesticht. Onder leiding van een gids (public tours) kun je een wandeling maken over de pastorale 135 ha van de campus. Je vertrekt vanaf 'the Yard', passeert het grafmonument van John Paul Jones - vader van de Amerikaanse marine en Bancroft Hall (1906), een stijlvol gebouw waar dagelijks de Noon Formation plaatsvindt, de samenkomst der cadetten. Zeker de moeite waard om naar te kijken. De tour vertrekt vanaf het bezoekers centrum.

3)
State House: Op een verhoging in het centrum staat het fraaie State House uit 1772, dat al langer dan welk parlement in de VS voortdurend in gebruik is geweest. Met zijn verschillende verdiepingen tellende, houten, degelijk grijs gekleurde koepel vormt het een van de de architectonische blikvangers van de stad. In 1783/1784 diende het gebouw een half jaar lang als het Capitool van Amerika, voordat het congres uiteindelijk in Washington DC belandde. Naast George Washington waren andere beroemdheden als Thomas Jefferson en Benjamin Franklin vaak in de stad. Franklin zou de maker zijn geweest van de bliksemafleider op de top van het State House. De toegang tot de State House is gratis. Je kunt ook een rondleiding krijgen van een gids (ook gratis) maar je moet wel een legitimatie meenemen.

4)
William Paca House: Het William Paca House (1756), dat destijds werd neergezet door een gouverneur van Maryland is een plaatselijk hoogtepunt. De tuin rondom bestaat uit vijf niveaus en is een van de weinige formele tuinen in Engelse stijl. De openingstijden en prijzen staan vermeld op de website en een bezoek is zeker de moeite waard.Highlights / tips in Annapolis 2021:

1) Historic Annapolis: Visit Historic Annapolis which was founded by Puritans who had escaped from Virginia in 1649. You can start at the visitor center (26 West Street) where you can get a map of Historic Annapolis. From the visitor center you can walk towards the State House to the City Dock. Also, a part of the year you can visit a number of historic buildings within the Historic Center for free. These include the Maryland State House (Parliament Building), St. Anne's Church and the Hammond Harwood House.

2)
U.S. Naval Academy: Annapolis partly owes its fame to the U.S. Naval Academy that was founded there in 1845. Under the guidance of a guide (public tours) you can take a walk on the pastoral 135 ha of the campus. Departing from 'the Yard' you pass the tomb of John Paul Jones - father of the American Navy and Bancroft Hall (1906), a stylish building where daily the Noon Formation takes place, the meeting of the cadets. Definitely worth a look at. The tour departs from the visitors center.

3)
State House: On an elevation in the center is the beautiful State House from 1772, which has been in use for longer than any parliament in the US. With several floors, wood, solid gray colored dome it is one of the architectural landmarks of the city. In 1783/1784 the building served for six months as the Capitol of America, before the congress finally ended up in Washington DC. In addition to George Washington, other celebrities like Thomas Jefferson and Benjamin Franklin were often in the city. Franklin would have been the maker of the lightning rod at the top of the State House. Access to the State House is free. You can also get a tour with a guide (also free) but you need to bring an ID.

4)
William Paca House: The William Paca House (1756), which was set up by a Governor of Maryland at the time, is a local highlight. The garden around consists of five levels and is one of the few formal gardens in English style. The opening times and prices are listed on the website and a visit is definitely worth it.

Annapolis, de hoofdstad van Maryland, wordt beschouwd als de parel van Chesapeake Bay. De stad ontleent zijn nautische karakter aan de 27 km lange kustlijn en de langdurige aanwezigheid van de United States Naval Academy.

Annapolis, the capital of Maryland, is considered the Pearl of Chesapeake Bay
. The city derives its nautical character to the 17 mile of coastline and long-term presence of the United States Naval Academy.


Een wandeling door Main Street voert langs de 200 jaar oude Maryland Inn, winkels en restaurants waar lokale visgerechten worden gereserveerd. 

A walk through
Main Street runs along the 200-year-old Maryland Inn, shops and restaurants serving local seafood.

                   Aan het einde van Main Street in Market Space vind je vele restaurants die verse vis serveren. 

                    At the end of Main Street in Market Space you will find many restaurants serving fresh fish.De Kunta Kinte-Alex Haley Monument herdenkt de plaats van aankomst van de Afrikaanse voorouder van Alex Haley's, Kunta Kinte, naar de Nieuwe Wereld, zoals verteld in het boek Roots. Het is gelegen aan het begin van de haven (
Ego Alley).

The Kunta Kinte-Alex Haley Memorial commemorates the place of arrival of Alex Haley's African ancestor, Kunta Kinte, to the New World, as told in the book Roots. It is located at the head of the City's harbor (
Ego Alley).                                 De stad werd in 1649 gesticht door Puriteinen die uit Virginia waren gevlucht.


                                         The city was founded in 1649 by Puritans who escaped from Virginia.

In de 18de eeuw floreerde Annapolis voornamelijk dankzij de export van tabak en de handel met de West-Indische eilanden en Europa.

In the 18th century Annapolis flourished mainly due to the export of tobacco and trade with the West Indies Islands and Europe.

In Annapolis is de befaamde US Naval Academy gevestigd, waar sinds 1845 cadetten tot marine-officier worden opgeleid. De Academy ligt op een 122 ha groot terrein langs de Severn River. U kunt er deelnemen aan een van de dagelijkse rondleidingen, te beginnen bij de ingang aan King George Street en Randall Street.

The famous US Naval Academy is located in Annapolis, where since 1845, the cadets are trained to become a naval officer. The Academy is situated on a 122 hectare site along the Severn River. You can join one of the daily tours, starting at the entrance to King George Street and Randall Street.                        

Het Maryland State House is het parlementsgebouw van de staat Maryland. Het gebouw heeft een grote rol gespeeld in de vroege geschiedenis van de Verenigde Staten.

The Maryland State House is the capitol of the state of Maryland. The building has played a major role in the early history of the United States.
Zo werd het van 1783 tot 1784 gebruikt door het Amerikaans Congres. Sinds 15 oktober 1966 heeft het de status van National Historic Landmark.
 
lt was used by the United States
Congress from 1783 to 1784. Since October 15, 1966 it has the status of National Historic Landmark.

          Rondom het Maryland State House (State Circle) vind je leuke gezellige straatjes met kleine winkeltjes.

                        Around the Maryland State House (State Circle) you find cozy streets with small shops.

                                                   In de Annapolis City Marina liggen voornamelijk plezierjachten.  

                                                         In the Annapolis City
Marina you will find mostly yachts.

                                           Rond de haven zijn vele gezellige cafés, restaurants en water activiteiten.

                                          Around the
harbor there are lots of cafes, restaurants and water activities.
                                                                                     

@MK
 
eXTReMe Tracker