CONNECTICUT - THE CONSTITUTION STATE

Hoofdstad: Hartford.

Locatie: Connecticut grenst in het westen aan de staat New York, in het noorden aan Massachusetts en in het oosten aan Rhode Island. Het zuiden van de staat ligt aan Long Island Sound en aan de Atlantische Oceaan.

Klimaat: Het klimaat van Connecticut is seizoensgebonden met warme zomers en niet al te koude winters. Het is een erg gematigd klimaat.

Beste reistijd: In het algemeen, van mei tot september is de beste tijd om te bezoeken. Maar de herfst is de
mooiste tijd vanwege de herfst kleuren.

Hoogtepunten: Hartford, Dinosaur State Park, Foxwoods Resort Casino, Farmington, Gillette Castle, Mystic, New Haven .

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Connecticut:

In 1614 zeilde de Hollandse kapitein Adriaen Block door de Long Island Sound. Hij ontdekte de Connecticut rivier en voer deze op, tot hij door de stroomversnellingen nabij Warehouse Point werd gestuit. Hij constateerde dat er in dit gebied veel Indianenstammen woonden, onder wie de Pequots. In 1633 bouwden Hollandse kolonisten een klein fort in de buurt van het tegenwoordige Hartford. De steden Windsor, Hartford en Wethersfield werden door Engelse kolonisten gesticht. In 1639 kwamen de vertegenwoordigers van deze drie steden in Hartford bijeen en stichten gezamenlijk de kolonie Connecticut. Ook ondertekenden deze vertegenwoordigers de “Fundamental Orders” de eerste geschreven wetten van de Amerikaanse koloniën. In 1776 werd Connecticut uitgeroepen tot een van de dertien oorspronkelijke Verenigde Staten. De perioden voor en na de Amerikaanse Burgeroorlog (1861 – 1865) waren tijden van snelle economische groei en expansie, waarin Connecticut zich tot een van de Industriële en financiële centra van Amerika ontwikkelde. In de laatste decennia van de 19de eeuw vestigden zich vele Ierse, Schotse, Engelse en Frans-Canadese emigranten in Connecticut, al spoedig gevolgd door Italianen, Polen en Duitsers.   


Liedjes over Connecticut:

1.
Judy Garland & Bing Crosby - Connecticut.
2.
Carly Simon - The wives are in Connecticut.
3.
Aerosmith - I live in ConnecticutCapital: Hartford.

Location: Connecticut is bordered to the West by the State of New York, in the North by Massachusetts, and   Rhode Island to the east. The southern part of the State lies on Long Island Sound at the Atlantic Ocean.

Climate The climate of Connecticut is seasonal ,with warm summers and the winters are not to cold. It is a very temperate climate.

Best time to visit: In general, from May till September is the best time to visit. But Autumn is the most beautiful time because of the fall of the leaves.

Highlights: Hartford, Dinosaur State Park, Foxwoods Resort Casino, Farmington, Gillette Castle, Mystic, New Haven .

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of Connecticut:

In 1614, the Dutch captain Adriaen Block sailed through the Long Island Sound. He discovered the Connecticut River and run it on until he was interrupted by the rapids near Warehouse Point. He noted that many Native Americans lived in this area, including the Pequots. In 1633, Dutch settlers built a small fort near nowadays Hartford. The cities of Windsor, Hartford and Wethersfield were founded by English settlers. In 1639, representatives of these three cities came together in Hartford and jointly establish the colony of Connecticut. These representatives also signed the “Fundamental Orders” the first written laws of the American colonies. In 1776, Connecticut was named one of the original thirteen United States. The periods before and after the American Civil War (1861 - 1865) was a time of rapid economic growth and expansion in which Connecticut developed into one of the industrial and financial centers of America. In the last decades of the 19th century many Irish, Scottish, English and French Canadian immigrants settled in Connecticut, soon followed by the Italians, Poles and Germans.

Songs about Connecticut:

1.
Judy Garland & Bing Crosby - Connecticut.
2. 
Carly Simon - The wives are in Connecticut.
3. Aerosmith - I live in Connecticut


                                                                               
@MK
                                           

eXTReMe Tracker