MOUNT VERNONOp Mount Vernon staat het huis van de eerste president van de USA, George Washington. (zie map). Mount Vernon ligt slechts een half uur (25 km) vanaf Washington DC.

Mount Vernon is the home of the first President of the United States, George Washington. (see map). Mount Vernon is located just half an hour (16 mile) from Washington DC.
Op dit
landgoed aan de Potomac rivier heeft George Washington 45 jaar gewoond. Het huis is ingericht zoals het tijdens zijn presidentschap is geweest (1789 – 1797) en op de 202 ha grote landerijen zijn nog steeds resten zichtbaar van de oorspronkelijke boerderij, zoals de bloemen en moestuinen, de schapenwei en de verblijven van de slaven die op de plantage werkten.

On this
estate  on the  Potomac River, George Washington lived for 45 years. During his presidency (1789 - 1797), the house is furnished as it has been and on the 202 hectare land the remains of the original farm are still visible, including the flower and vegetable gardens, the sheep grazing area and the residences of the slaves who worked on the plantation.De
Mansion Tour voert bezoekers langs de studeerkamer, de eetkamer en de slaapkamer van Washington, met het bed waarin hij is gestorven.
 

The Mansion Tour takes visitors along the study room, dining room and bedroom of Washington, with the bed in which he died.

                                       Prachtig uitzicht op de Potomac rivier vanaf de
veranda van Mount Vernon.

                                            Stunning view of the Potomac River from the
porch of Mount Vernon.                                                                  De keuken in de zijvleugel is volledig gerestaureerd. (zie foto's hierboven).

                                                   The kitchen in the side wing is fully restored. (see photos above).                                                                           Men is nog steeds bezig met opgravingen.

                                                                          They are still in the process of excavation.

                                         De Lower Garden was een moestuin met bessenstruiken.

                                                   The Lower Garden was a vegetable garden with berry bushes.

                                                                                  Het gedenkteken van slaven.

                                                                                          The Slave Memorial.                        Het graf van Washington werd pas in 1831 opgericht, hoewel Washington in 1799 overleed.

                               The tomb of Washington was founded in 1831, although Washington died in 1799.

De steiger ligt op dezelfde plaats als in Washingtons tijd. Nu meren de dagtochten vanuit Washington DC hier aan. Boten die tochten maken op de Potomac, meren hier ook aan.

The dock is located at the same place as in Washington's time. Nowadays, boats sail from here to Washington DC. Also, boats trips on the Potomac River, stop here.De pioneer Farm. De replica van zijn unieke 16-kantige dorsschuur is gebouwd met authentiek gereedschap.

The pioneer Farm. The replica of his unique 16-sided threshing barn was built with authentic tools.


Gebouwd in 1775-1776 als een "hospitaal voor de zieken," in 1793 werd het opnieuw ingericht als woonhuis voor de tuinman van Mount Vernon.

Built in 1775-76 as a "hospital for the sick," by 1793 this structure had been designated as the residence for the Mount Vernon gardener.
                                                                                           Huis van de opzichter.

                                                                                           House of the foreman.
                                         Het museum exposeert bezittingen van George en Martha Washington.

                                           The museum exhibits belongings of George and Martha Washington.
                                                                 De winkels en eetgelegenheid bij Mount Vernon.

                                                                     The shops and food court at Mount Vernon.
________________________________________________________________________________

Tips:eXTReMe Tracker