MYSTIC                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Mystic 2021:

1)
Mystic Seaport Museum: Dit is het grootste maritieme museum van de VS en een perfect nagebouwd walvisvaarders dorp. In de werkplaatsen van dit live-museum kun je echte ambachtslieden bekijken die nog middels traditionele technieken werken. Om het Mystic Seaport Museum te bereiken  neem je afrit 90 op Interstate Highway 95 en rijd je nog 1,5 km verder in zuidelijke richting over State Route 27. Het museum is het hele jaar tussen 10.00 - 17.oo uur dagelijks geopend. De entree kosten bedragen $ 19,00 per volwassen. Kinderen onder de 4 jaar mogen gratis naar binnen.

2)
Mystic Marine life Aquarium: In Mystic vind je ook het Mystic Marine Life Aquarium (55 Coogan Boulevard, vlak naast het winkelcentrum Olde Mistick Village) waar meer dan tweeduizend vissen en zeezoogdieren zijn ondergebracht. In het dolfinarium worden ieder uur voorstellingen gegeven met dolfijnen, zeeleeuwen en orka's. Ook het Aquarium is het hele jaar geopend. De ticket prijzen variëren. Je kunt ook een voordelig combi entree kaartje kopen ($ 59,00 per volwassen) en met deze kaart heb je toegang tot het Aquarium en toegang tot Mystic Seaport Museum.

3)
Historic Downtown Mystic: Bezoek de Historic Downtown Mystic. Dit is het oude stadcentrum met kleine winkeltjes gelegen aan de Mystic River.

4) Het is de moeite waard om vanuit Mystic een uitstapje te maken naar de twee grote hotelcasino's
Mohegan Sun Resort en Foxwoods Resort Casino. Hier kun je niet alleen een gokje wagen maar ook prachtige shows of concerten bijwonen. Deze casino's bevinden zich op grondgebied van de Indianen. In het reservaat van de Mashantucket Pequot Tribal Nation bevindt zich een van de grootste musea van de VS dat geheel is gewijd is aan indianen. De casino's liggen slechts een half uur vanaf Mystic. 

5) Beste reistijd: Hangt af waar je voorkeur naar uit gaat. Maar in de maand mei wordt het bekende Lobster Fest gegeven. In juni zit je goed voor het Sea Music Festival en eind juni is er de vijf dagen durende Antique and Classic Wooden Boat Rendesvous. Het Chowder Fest wordt in het weekeinde van Columbus Day (oktober) gegeven. De data verschilt per jaar.Highlights / tips Mystic 2021:

1) Mystic Seaport Museum
: This is the largest maritime museum in the US and a perfect newly built whalers village. In the workshops of this live museum you can watch real craftsmen still working through traditional techniques. To reach Mystic Seaport Museum, take exit 90 on Interstate Highway 95 and drive another mile further south on State Route 27. The museum is open all year from 10.00 - to 17.oo hours. The entrance fee is $ 19,00 per adult. Children under 4 have free entrance.

2)
Mystic Marine life Aquarium: You will also find in Mystic the Mystic Marine Life Aquarium (55 Coogan Boulevard, next to the Olde Mistick Village shopping center) which over two thousand fish and marine mammals have been placed here . In the dolphinarium performances are given with dolphins, sea lions and orcas every hour. The Aquarium is also open all year. The ticket prices vary. You can also buy an inexpensive combined entrance ticket ($ 59.00 per adult) and with this card you have access to the Aquarium and access to Mystic Seaport Museum.

3)
Historic Downtown Mystic: Visit Hitoric Downtown Mystic. This is the old town with small shops located on the Mystic River.

4) It is worth taking a trip from Mystic to the Hotels
Mohegan Sun Resort and Foxwoods Resort Casino. Here, you cannot only gamble but also attend beautiful shows and concerts. These casinos are located on the territory of the Indians. In the sanctuary of the Mashantucket Pequot Tribal Nation you will find one of the largest museums in the USA that is entirely dedicated to the Native Americans. The casinos are only half an hour from Mystic. 

5) Best time to visit: Depends on what you prefer. But the famous Lobster Festival is given in May. In June, there is the Sea Music Festival and at the end of June the five-day Antique and Classic Wooden Boat Rendevous. The Chowder Fest is given at the weekend of Columbus Day (October). The data is different each year.
___________________________________________________________________________________

                                                                                             WINKELEN / SHOPPINGWinkelen in Mystic 2021:

1)
Olde Mistick Village: Bezoek de Olde Mistick Village, dit is een winkelgebied (naast het Mystic Aquarium). De Olde Mistick Village bevat een groot aantal ouderwets en unieke winkels. Het lijkt op een New England dorp uit 1720 en dit centrum is voorzien van een podium en bioscoop ter aanvulling op de vele winkels die hier zijn. Het winkelcentrum is geopend van maandag tot zaterdag vanaf 10.00 tot 18.00. Op zondag zijn de winkels open vanaf 11.00 tot 18.00. Shopping in Mystic 2021:

1) Olde Mistick Village: Visit the Olde Mistick Village, this is a big shopping area (next to the Mystic Aquarium). The Village contains a myriad of old-fashioned and unique shops.  Designed to resemble a 1720s New England village, this area includes a performing arts center and movie theater in addition to its many stores. The stores are open from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. Monday through Saturday and 11:00 a.m. to 6:00 p.m. on Sunday.

Mystic kreeg kortstondig internationale faam dankzij de film Mystic Pizza (1988) met Julia Roberts. Het is een schilderachtig, oud haventje uit de tijd van de walvisvaart. Mystic is geen echte stad, maar bestaat uit delen van de naburige stad Groton, op de westelijke oever van de Mystic River, en delen van de stad Stonington op de oostelijke oever.

Mystic received brief  international fame thanks to the film Mystic Pizza (1988) with Julia Roberts. It is a picturesque, old harbor from the time of whaling. Mystic is not a real city but consists of parts of the neighboring town of Groton, on the western shore of the Mystic River, and parts of the town of Stonington on the eastern shore.

In het laatste deel van de 17de eeuw werden hier sloepen en schoeners gebouwd voor de kustvaart en voor de koopvaardijvaart op West-Indië. Na 1870 verminderde de vraag naar houten schepen, waardoor de meeste scheepswerven in Mystic hun poorten moesten sluiten.

In the last part of the 17th century, sloops and schooners were built here for coastal and merchant shipping in the West Indies. After 1870, the demand for timber ships reduced while most of the yards in
Mystic had to close their doors. 


Toen de scheepsbouw afnam, wendde Mystic zich tot het toerisme. Tegenwoordig brengen Mystic Seaport en Mystic Aquarium de stad veel bedrijvigheid.  

When the shipbuilding industry declined, Mystic turned to tourism. Mystic Seaport and Mystic Aquarium bring the city a lot of activity.     

       
                                       

                                                                                                  
De
brug van Mystic is ook een bezienswaardigheid. De Mystic River Bascule brug is een beweegbare brug over de rivier de Mystic. Het is een auto en voetgangersbrug die je rechtstreeks het centrum in voert.

The Mystic
Bridge is also a landmark. De Mystic River Bascule Bridge is a moveable Bridge spanning the Mystic River. It carries vehicles and foor traffic directly into the tourist district. 
 

De voornaamste toeristische trekpleister is het
Mystic Seaport Museum, een openluchtmuseum (17 ha) dat de Amerikaanse zeevaart in de 19de eeuw belicht. Het museum werd in 1929 gesticht door drie inwoners van Mystic, om de herinnering aan de zeevaart in deze streek levend te houden.  

The main tourist attraction is the
Mystic Seaport Museum, an outdoor museum (17 ha) that highlight the US maritime in the 19th century. The museum was founded in 1929 by three residents of Mystic to keep the memory of the shipping alive in the region.

Begonnen in een gebouw met een kleine verzameling voorwerpen, is het Mystic Seaport Museum uitgegroeid tot een complex van meer dan 60 historische gebouwen, vier grote historische schepen, een bank, een kapel, een taverne en een schoolgebouw van één kamer uit de 19de eeuw.

Started in a building with a small collection of objects, the Mystic Seaport Museum has become a complex of more than 60 historic buildings, four major historic ships, a bank, a chapel, a tavern and a school of one room from the 19th century.

Dit is een kopie van Brant Point Lighthouse (1746) op Nantucket, de tweede vuurtoren die in New England werd opgericht.

This is a copy of Brant Point Lighthouse at Nantucket (1746), the second lighthouse in New England that was founded.

             In dit gebouw uit 1874, werden oesters van hun schelp ontdaan alvorens ze in ijs te verschepen.

                 In this building from 1874, oysters were stripped of their shell before shipping them in ice.

Het enige nog bestaande houten schip voor de walvisvangst, werd gebouwd in 1841. De Charles W. Morgan zal de komende jaren uitgebreid worden gerestaureerd.

The only surviving wooden whaling ship, was built in 1841. The Charles w. Morgan will be restored the next few years.

                               Als je een liefhebber bent van de scheepvaart is dit museum een echte aanrader.

                                                 If you're a lover of shipping , this museum is a real attraction. 

Het leuke en mooie
winkelgebied the Olde Mistick Village. In dit winkelgebied heb je verschillende leuke kleine winkels en restaurants. 

The nice and beautiful shopping district, the olde Mistick Village. In this shopping area you have several nice little shops and restaurants. 

@MK

eXTReMe Tracker