YORKTOWN                                                                    BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Yorktown 2021:

1)
Yorktown: Dit stadje langs de York River (gesticht in 1691) maakt deel uit van het Colonial National Historical Park. Yorktown is vooral bekend als de plaats waar op 19 oktober 1781 een Brits leger onder leiding van Lord Cornwallis zich overgaf aan een geallieerde overmacht van Amerikaanse en Franse soldaten. Deze Britse capitulatie luidde het einde van de Amerikaanse Revolutie in. De overgave wordt nog ieder jaar gevierd met een optocht en militaire exercities. 

2)
American Revolution Museum at Yorktown: Dit onlangs gerenoveerd en gemoderniseerd Museum ligt aan de Colonial Parkway en heeft uitgebreide exposities over de Amerikaanse Revolutie. Je vind hier een tentoonstelling over de eerste kolonisten en er worden verschillende films getoond waaronder een 4D film. Buiten kun je een boerderij bezichtigen een replica uit de 18de eeuw. Ook wordt er een demonstratie gegeven over de wapens die tijdens de revolutie werden gebruikt. Dit museum is enorm uitgebreidt en zeker de moeite waard. Parkeren is gratis en de toegangsprijs is $ 18,00 per volwassen. Een combi ticket is voordeliger en geeft je ook toegang tot Jamestown Settlement.  

3) Beste reistijd: Begin mei voor Jamestown Day, de viering van de stichting van de kolonie; 19 oktober voor Yorktown Day, als Washingtonsoverwinning op Cornwallis wordt herdacht. Highlights / tips Yorktown 2021:

1)
Yorktown: This town along the York River (founded in 1691) is part of the Colonial National Historical Park. Yorktown is best known as the place where a British army led by Lord Cornwallis surrendered to an allied force majeure of American and French soldiers on 19 October 1781. This British capitulation marked the end of the American Revolution. The surrender is celebrated every year with a parade and military exercises. The Yorktown Victory Center on the Colonial Parkway has extensive exhibits about the American Revolution.

2)
American Revolution Museum at Yorktown: This recently renovated and modernized Museum is located on the Colonial Parkway and has extensive exhibits about the American Revolution. Here you will find an exhibition about the first settlers and there are several films shown including a 4D movie. Outside you can visit a farm a replica from the 18th century. There is also a demonstration about the weapons that were used during the revolution. This museum is hugely expanded and definitely worth it. Parking is free and the entrance fee is $ 18.00 per adult. A combi ticket is cheaper and gives you also access to Jamestown Settlement.

3) Best time to travel: Early May for Jamestown Day, the celebration of the foundation of the colony; October 19 for Yorktown Day, when Washington's victory is commemorated on Cornwallis. Yorktown langs de York River is gesticht in 1691 en maakt deel uit van het Colonial National Historical Park. Yorktown, genoemd naar de oude stad van York in Yorkshire, Noord-Engeland, werd opgericht als haven voor de scheepvaart van tabak naar Europa.

Yorktown along the York River was founded in 1691 and is part of the Colonial National Historical Park.Yorktown, named for the ancient city of York in Yorkshire, Northern England, was founded as a port for shipping tobacco to Europe.De stad bereikte het hoogtepunt van zijn succes rond 1750, met ongeveer 250 tot 300 gebouwen en een bevolking van bijna 2.000 mensen.         

The town reached the height of its success around 1750 when it had 250 to 300 buildings and a population of almost 2,000 people.  

 
Yorktown is vooral bekend als de plaats waar op 19 oktober 1781 een Brits leger onder leiding van Lord Cornwallis zich overgaf aan een geallieerde overmacht van Amerikaanse en Franse soldaten. Deze Britse capitulatie luidde het einde van de Amerikaanse Revolutie in. De overgave wordt nog ieder jaar gevierd met een optocht en militaire exercities.

Yorktown is best known as the site where on October 19, 1781 a British army under Lord Cornwallis surrendered to allied superiority of American and French soldiers. This British capitulation marked the end of the American Revolution. The surrender is still celebrated every year with a parade and military exercises.Monument in Yorktown, het vieren van de overwinning in de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Geïnstalleerd in 1884.   

Monument at Yorktown, celebrating victory in the American Revolutionary War. Installed in 1884.

                                          Het bekende
beeld ter nagedachtenis van de uiteindelijke overgave.

                                                   The famous
statue Commemoration of the final surrender.                                                De Coleman brug naar Gloucester Point, gezien vanaf Yorktown.

                                                    Coleman Bridge to Gloucester Point, viewed from Yorktown.

                                                                               De touristen tram van
Yorktown.

                                                                                   The tourist tram of Yorktown.In
Yorktown vind je een 2-hectare strand en biedt mogelijkheden voor varen, zwemmen en vissen. Je vindt hier ook een vissteiger en een 10 hectare gras picknickplaats. Een openbaar toilet / douche inrichting is gelegen naast het Dock Master's kantoor en geopend van april tot en met oktober.

In Yorktown there is a 2-acre
beachfront provides opportunities for boating, swimming, and fishing. A fishing pier and 10-acre grass picnic area are also available.  A public restroom/shower facility is located next to the Dock Master's office and opened April through October.
___________________________________________________________________________________

                                                                                               Watermen's Museum

De Watermen's Museum vertelt het verhaal van de werkende watermannen in Virginia's, die al generaties lang langs de rivieren en zijrivieren van de Chesapeake Bay het hele jaar door hebben gewerkt.

The Watermen's Museum tells the story of Virginia's working watermen who for generations have worked the rivers and tributaries of the Chesapeake Bay harvesting, year round.

In openlucht kun je de werkboten en de handel instrumenten van de schippers bezoeken. Ook kun je de molen van Yorktown bezichtigen.

Outdoors, you can visit the workboats and see the tools of the trade of the watermen. Also, you can visit the windmill of Yorktown.                                                                  
 

@MK
     
 

eXTReMe Tracker