New York Upper West side

In 1870 werd de Upper West een woonwijk. Toen in 1884 het Dakota werd gebouwd, het eerste luxueuze appartementengebouw, begon men fatsoenlijke straten aan te leggen. In de zijstraten, die dateren van eind 19de eeuw, staan de typische rijtjeshuizen van bruine zandsteen. In deze levendige wijk zijn veel culturele instellingen gevestigd, zoals het Lincoln Center, het complex van op Columbus Circle van Time Warner en CNN en het American museum of Natural History.

In 1870, the Upper West became a residential area. When the Dakota was built in 1884, the first luxury apartment building, they began to build decent Streets. In the side streets, dating from the late 19th century, are the typical terraced houses of brown sandstone. In this lively district, many cultural institutions are located, such as the Lincoln Center, the complex at Columbus Circle Time Warner and CNN and the American Museum of Natural History.

                                                                            The Alice Tully Hall Lincoln Center.Bij Central Park staat het Dakota gebouw (W 72nd st) dat bekend is als de locatie waar John Lennon is vermoord.

At Central Park you will find the Dakota building (W 72nd st) that is known as the location of the murder of musician John Lennon.
Vanaf 1973 woonde voormalig Beatle John Lennon in dit gebouw, en werd voor de ingang vermoord op 8 december 1980 door Mark David Chapman. Lennon's vrouw Yoko Ono heeft since 2010 verschillende appartementen in dit gebouw.

The building was the home of former Beatle John Lennon from 1973 on, and was the location of Lennon's murder by Mark David Chapman on December 8, 1980. As of 2010, Lennon's wife, Yoko Ono, still has several apartments in the building.
                                                                    Columbus Avenue W 75th Street.

                                     Theodore Roosevelt Park, hier staat het American Museum of Natural History.

                                   Theodore Roosevelt Park, here stands the American Museum of Natural History.
Het American Museum of Natural History heeft drie ingangen: de hoofdingang aan Central Park West bij het indrukwekkende bronzen ruiterbeeld van president Theodore Roosevelt (hierboven op de foto); de ingang aan de Columbus Avenue bij West 77th Street; en de ingang aan West 81 st Street. 

The American Museum of Natural History has three entrances: the main entrance on Central Park West at the impressive bronze equestrian statue of President Theodore Roosevelt (above on the photo), the entrance on Columbus Avenue at West 77th Street, and the entrance on West 81 st Street.

_______________________________________________________________________________

                                                                                                            1st floorOp de eerste verdieping vind je verschillende diorama's waaronder de Noord Amerikaanse bossen en zoogdieren (hieronder aangegeven), Discovery room, zaal van de planeet aarde en vele andere bezienswaardigheden.

On the first floor you find several dioramas including the North American forests and mammals (shown below), Discovery Room, Hall of Planet Earth, and many other attractions.                                              


                                                           De rendieren van Noord Amerika.

                                                                               The reindeer in
North America.
                                                                         De Grizzly beer.

                                                                                              The Grizzly bear.


                                                                         De bruine beer.

                                                                                               The brown
bear.                                                                          De berg leeuw.

                                                                                             The
Mountain Lion.


                                                                                   


                                                                                                   De eland en bizon.

                                                                                                The
moose and bison.                                                          De Hollanders die handel voeren met de Indianen.
             
                                                                  The Dutchmen trading with the
Indians.
________________________________________________________________________________

                                                                                                          2nd floorOp de tweede verdieping (tevens ook de hoofdingang) vind je de bekende Rotunda, de Afrikaanse zoogdieren, volken van de Grote Oceaan en vele andere bezienswaardigheden.

On the second floor (als the main entrance) you will find the famous Rotunda, African mammals, the nations of the Pacific Ocean, and many other attractions.

Het museum is in de loop der tijd gegroeid en omvat nu 40 grote expositiezalen. Het is daarom onmogelijk alles op één dag te zien.

Over the years, the museum has grown and includes 40 large exhibition halls now. It is therefore impossible to see everything in one day.
Achter de hoofdingang ligt de
Rotunda, hier staat de barosaurus in het midden van de Rotunda en is met zijn 15 m de grootste gereconstrueerde dinosaurus ter wereld. De echte botten zijn opgeslagen, voor de reconstructie zijn afgietsels gebruikt.

Behind the main entrance is the Rotunda, in the middle of the Rotunda stands the Barosaurus, with its 15 m it is the largest reconstructed dinosaur in the world. The real bones are stored, for the reconstruction castings are used.
                                                                          De zaal met de zoogdieren van
Afrika.

                                                                        The hall with the mammals from
Africa

                                                                                    De luipaard en neushoorn.

                                                                                       The Leopard and rhino.


                                                                                         Struisvogels en gieren.

                                                                                         Ostriches and vultures.
                                                                                    De koning van de jungle de leeuw.

                                                                                        The king of the jungle the lion.
_________________________________________________________________________________


                                                                                                              4th Floor               Op de vierde verdieping vind je de Hall of Ornithischian en de Hall of Saurischian Dinosaurussen.

                On the fourth floor you will find the Hall of Ornithischian and the Saurischian Hall of Dinosaurs.

                                  De schedel van de beruchte Tyrannosaurus Rex, de "koning van de tiransauriërs.

                                       The skull of the infamous Tyrannosaurus Rex, the "king of the tiransauriërs.

De Tyrannosaurus was een reusachtige vleeseter, die tot veertien meter lang en acht ton zwaar kon worden. Hij liep op sterke, hoge achterpoten waarbij de horizontale, brede romp in evenwicht gehouden werd door een korte, zware staart.

The Tyrannosaurus was a huge meat eater, which was about fourteen feet long and eight tonnes in weight. He walked on strong, high-hind legs, where the horizontal  wide-body was balanced by a short, heavy tail.                                     In de Verenigde Staten zijn de meeste dinosaurusbeenderen gevonden.

                                               Most dinosaur bones have been found in the United States.De Glen Rose
Trackway is een 107-miljoen-jaar-oude serie van gefossiliseerde voetafdrukken van dinosaurussen. De trackway is opgegraven uit de bedding van de rivier de Paluxy in Texas.

The Glen Rose Trackway is a 107-million-year-old series of fossilized dinosaur
footprints. The trackway is excavated from the bed of the Paluxy River in Texas.                            De verzameling dinosaurusbeenderen en andere fossielen is de grootste in de wereld.

                                  The collection of dinosaur bones and other fossils are the largest in the world.       Verschillende schedels waaronder de Pachycephalosaurs oftewel de dinosaurus met het beenderen hoofd.

                              Different skulls including the Pachycephalosaurs or the bone headed dinosaur
.


                                                               De beenderen van de Gomphotherium
mammoet.

                                                                    The bones of the Gomphotherium
mammut.

                                                             Beenderen van
gevogelte waaronder de Psilopterus.

                                                                        Bones of
birds including the Psilopterus

            Ook vind je hier beenderen van een prehistorische schildpad en de Xiphactinus een groot
zwaardvis.

                        Also, you will find the bones of a prehistoric turtle and the Xiphactinus a large
swordfish.
________________________________________________________________________________

Tips:

eXTReMe Tracker