GEORGETOWN                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Georgetown 2021:

1)
Historisch Georgetown: Al sinds het begin van de 19e eeuw biedt Georgetown onderdak aan Washingtons sociale en diplomatieke scene. Langs de met bakstenen ingelegde trottoirs staan historische huizen in Georgian en federale stijl, en nette rijtjeshuizen uit het victoriaanse tijdperk. Wat leuk is om te weten is dat eind april of begin mei zijn er huis en tuindagen en kun je binnen een kijkje nemen.  Het oudste gebouw in het district, Old Stone House uit 1765, is een momentopname van het leven van de koloniale middenklasse. Heuvelop staat Dumbarton Oaks, een huis in de federale stijl van de jaren 1920, waar in 1944 diplomaten bij elkaar kwamen om de Verenigde Naties op te richten. De aangelegde tuinen vormen een echt hoogtepunt.

2) Washington Harbor: Dit is een recent winkelcomplex langs de Potomac, met een interessante architectuur, fonteinen en voldoende luxe winkels. De jachthaven waar de cruisers aangemeerd zijn trekt op zomeravonden massa's volk. In de wintermaanden is er een schaatsbaan. Ook zijn hier talloze bars dat veel jong publiek aantrekt.

3)
Georgetown Waterfront Park: Naast Washington Harbor ligt het Georgetown Waterfront Park. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de Potomac rivier en Theodore Roosevelt Island. Hier vind je rust en kun je de mooie zonsondergang bekijken.Highlights / tips Georgetown 2021:

1)
Historic Georgetown: Georgetown has been home to Washington's social and diplomatic scene since the beginning of the 19th century. Along the brick-paved sidewalks are historic Georgian and federal-style houses, and neat rows of houses from the Victorian era. What is nice to know is that in late April or early May there are house and garden days and you can take a look inside. The oldest building in the district, Old Stone House from 1765, is a snapshot of the life of the colonial middle class. Up hill stands Dumbarton Oaks, a house in the federal style of the 1920s, where diplomats came together to creat the United Nations in 1944. The landscpaed gardens are really the highlight. 

2) Washington Harbor: This is a recent shopping center along the Potomac, with interesting architecture, fountains and plenty of luxury shops. The marina where the cruise ships docked attracts masses of people during the summer evenings. In the winter months there is a skating rink. Also, here are numerous bars that attracts many young people.

3)
Georgetown Waterfront Park: Next to Washington Harbor is the Georgetown Waterfront Park. From here you have a beautiful view of the Potomac River and Theodore Roosevelt Island. Here you will find rest and you can watch the beautiful sunset.Het
Watergatecomplex, op 17 juni 1972 vond een inbraak plaats in het hoofdkantoor van de Democraten dat gevestigd was in het complex. De arrestatie van de inbrekers was het begin van het Watergate schandaal dat uiteindelijk tot het aftreden van president Richard Nixon leidde.

The Watergate complex, on June 17, 1972 a burglary took place at the headquarters of the Democrats that
was located in the complex. The arrest of the burglars was the beginning of the Watergate scandal that eventually led to the resignation of President Richard
Nixon.

                                                      Georgetown is een gezellige studenten wijk in Washington DC.

                                                          Georgetown is a lively student district in Washington DC.Bij de Potomac rivier vind je gezellige
restaurants en winkeltjes. Vanaf hier vertrekt de watertaxi en Ferry.

At the Potomac River you can find cosy
restaurants and shops. From here, leaves the water taxi and Ferry.
                                                                                              
Georgetown
Waterfront Park is een prachtig multi-use stedelijke park dat zich uitstrekt langs de Potomac waterkant in Washington, DC. Het park strekt zich uit tussen de Washington Harbour complex bij Key Bridge, de toetreding tot 360 KM openbare park langs de rivier de Potomac, die zich uitstrekt naar Mount Vernon, Virginia naar Cumberland, Maryland. Georgetown Waterfront Park werd in de zomer van 2011 voltooid.

Georgetown Waterfront Park  a beautiful multi-use urban park that stretches along the
Potomac waterfront in Washington, DC. The park stretches between the Washington Harbour complex to Key Bridge, joining 225 miles of public parkland along the Potomac River, stretching from Mount Vernon, Virginia to Cumberland, Maryland. Georgetown Waterfront Park was completed in the summer of 2011.   
               

                            Georgetown werd in 1751 gesticht en is daarmee 40 jaar ouder dan de hoofdstad zelf.

                                    Georgetown was founded in 1751 and is 40 years older than the capital itself.
 


                        


      
Tegenwoordig is het een van de duurste delen van de stad vanwege de nabijheid van het centrum en de historische architectuur van de huizen. 

Nowadays it is one of the most expensive parts of the city because of its proximity to downtown and the historic architecture of the houses.                                     


Gezellige restaurants en straatjes in Georgetown. Georgetown straalt nog altijd veel rust uit en heeft een heel eigen sfeer.

Cozy restaurants and streets in Georgetown. Georgetown still reflects a lot of rest and has a unique atmosphere.                                                         M street en Wisconsin Avenue zijn de belangrijkste winkelstraten in Georgetown. 

                                 M Street and Wisconsin Avenue are the main shopping streets in Georgetown. 


                                                Je vindt er een grote verscheidenheid aan winkels en restaurants.

                                                              You'll find a wide variety of shops
and restaurants.                       

Langs N street  staan veel oude gebouwen, waaronder een rij 18de-eeuwse huizen in Federal-stijl en een paar fraaie Victoriaanse stadshuizen. Jackie Kennedy woonde na de dood van haar man John F Kennedy een jaar op nummer 3017, het Thomas Beall House.
 
Along N street are many old buildings, including a row of 18th-century houses in Federal-style and some fine Victorian town houses. At number 301, Jackie Kennedy lived a year in the Thomas Beall House, after the death of her husband John F Kennedy.

           
Langs de oevers van het 296 km lange Chesapeake and Ohio Canal (achter M street), gegraven in 1828 tussen Georgetown en Cumberland, Maryland, staan nog meer huizen in Federalstijl. 
 
Along the shores of the 185 miles long Chesapeake and Ohio Canal (behind M street), dug in 1828 between Georgetown and Cumberland, Maryland, are still more homes in Federal style.        
       
Het kanaal met zijn ingenieuze systeem van sluizen, aquaducten en tunnels, raakte in ongebruik toen in de 19de eeuw de spoorwegen werden aangelegd. Het is nu een beschermd nationaal park met veel mogelijkheden voor reacreatie. Het pad langs het kanaal is in trek bij wandelaars en fietsers.  
 
The channel with its ingenious system of locks, aqueducts and tunnels, fell into disuse when the railways were built in the 19th century. It is now a protected national park with many opportunities for reacreatie. The path along the canal is popular with walkers and cyclists.

MK

 
eXTReMe Tracker