ROCKY MOUNTAIN NATIONAL PARK                                                                              BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS Bezienswaardigheden / tips Rocky Mountain National Park 2021:

In de Rocky Mountain National Park zijn meer dan 480 km trails uitgezet die ik niet allemaal kan benoemen. Daarom beperk ik me tot de meest favoriete trails en bezienswaardigheden. Voor meer informatie over de wandelingen/trails raadpleeg de Rocky Mountain National Park website. Voor meer uitgebreide informatie raadpleeg de Hiking Trails overzicht.

1) Rocky Mountain National Park: Het Rocky Mountain National Park (1068 km2), dat in 1915 zijn beschermde status kreeg, ligt aan weerskanten van de Continental Divide, die de rivieren die afwateren in de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee scheidt van de rivieren die naar de Grote Oceaan stromen. Behalve het Rocky Mountain National Park overlappen ook het Glacier National Park (Montana) en het Yellowstone National Park (Wyoming) geheel of gedeeltelijk de Continental Divide. De Continental Divide Trail loopt van noord naar zuid door het park, en je ziet hier volop wilde bloemen. Het Rocky Mountain National Park is een paradijs voor alpinisten, maar ook voor liefhebbers van avontuurlijke trektochten. In de zomer trekken de fraaie meren en diepe ravijnen grote aantallen bezoekers. Jaarlijks komen hier zo'n 4,4 miljoen bezoekers. De parkwegen passeren hoogten tussen de 2300 en 3600 m. Vanwege de zware sneeuwval zijn de meeste parkwegen 's winters gesloten. De entree voor de Rocky Mountain National Park is $ 25,00 per privé voertuig voor één dag. Als je meerdere dagen het park wilt bezoeken kost de entree $ 35,00 per voertuig. Dit betreft iedereen in de auto. De toegangskaart is 7 dagen geldig. Voor motoren en hun passagiers is het $ 30,00. Als je meer Nationale Parken wilt bezoeken adviseer ik je om the America the Beautiful Pass te kopen voor $ 80.00, dit geeft je toegang tot alle Nationale Parken en vele Nationale Monumenten.

2) Trail Ridge Road: De mooiste route in het park, de 's winters gesloten Trail Ridge Road volgt een slingerend parcours naar het hoogste punt in het traject (3713 m) en kronkelt omlaag naar het Grand Lake. Trek minstens een uur of vier uit voor deze 80 km lange, bijzonder fraaie route, zodat je bij de uitkijkposten kunt pauzeren om te genieten van de schitterende panorama's over bergtoppen en dalen. Hou wel de weercondities in de gaten het gebeurt nog vaak dat de Trail Ridge Road in mei gesloten is.  

3)
Bear Lake Road/trail: De meest populaire route de Bear Lake Road, bereikbaar via de Trail Ridge Road, is een weg in de Rocky Mountains die naar een hooggelegen bergmeer loopt. Je passeert fraaie glaciale weiden en hebt vaak een schitterend uitzicht op de Longs Peak (4345 m). Uiteindelijk kom je uit bij het drukbezochte Bear Lake. Hier kun je de Bear Lake Trail lopen, dit is een 0,8 km wandeling rond het meer en is makkelijk te lopen ook voor mensen die slecht ter been zijn. Vanaf Bear Lake kun je meerdere trails volgen naar Nymph Lake, Dream Lake, Lake Halyaha en Emerald Lake. Deze trails zijn minder makkelijk. Omdat de trails vanaf Bear Lake zeer geliefd zijn is het raadzaam om heel vroeg aanwezig te zijn. Als je later komt zul je waarschijnlijk geen parkeerplaats meer kunnen vinden. Om deze reden rijdt er vanaf 23 mei t/m 18 oktober een gratis pendelbusdienst tussen het parkeerterrein bij de Glacier Basin Campground en Bear Lake.

4)
Glacier Gorge Trail: Dit drukke netwerk van paden dat toegankelijk is vanaf de Bearhead trailhead, loopt door dennenbossen en over stromende beken en is een wat moeilijker wandeling. De wandeling naar Alberta Falls is makkelijk en geschikt voor gezinnen. Veel inspannender zijn de 8 km lange wandelingen naar Glacier Gorge, langs Mills Lake en vele gletsjer stenen naar Black Lake of via Loch Vale naar Andrews Glacier op de Continental Divide. Langs deze route rijdt de Shuttle bus.

5) Sheep Lakes: Als je wilde dieren (voornamelijk Dikhoornschapen oftewel Bighorn schapen) wilt bekijken is Sheep Lakes één van de betere plekken. De Dikhoornschapen verplaatsen zich naar lagere gedeeltes meestal in de late lente en vroege zomer vanaf de Mummy Range naar Sheep Lakes in Horseshoe Park. De Dikhoornschapen bezoeken Sheep Lakes op verschillende tijden maar meestal tussen 09:00 en 15:00 uur kun je ze spotten. Grote groepen schapen verplaatsen zich van de bergrug aan de noordkant van de vallei en willen oversteken naar Sheep Lakes. Hier verblijven ze meestal zo'n 2 á 3 uur om vervolgens weer terug te keren naar de hogere gedeeltes. Behalve Dikhoornschapen worden hier ook soms elanden of andere wilde dieren gespot. (zie hieronder de foto's en films).  

6) Adams Falls Trail: De wandeling naar Adams Falls begint vanaf de East Inlet Trailhead nabij Grand Lake aan de westkant van het Rocky Mountains National Park. Deze 0,5 km lange wandeling is een makkelijke wandeling, hou er rekening mee dat je een gedeelte de berg op moet klimmen. Het wandelpad loopt door een gemengd bos van dennen en espen. Eenmaal aangekomen bij de Adams watervallen heb je ook een prachtig uitzicht over Grand Lake. De Adams Falls watervallen wordt als één van de mooiste waterval gezien binnen de Rocky Mountain National Park.

7)
Accommodatie: Het Rocky Mountain National Park telt vijf kampeerterreinen. In de regel zijn deze kampeerterreinen 's zomers tjokvol en is het 's morgens vroeg al moeilijk om een plaatsje te veroveren. In het Rocky Mountain National Park is geen hotel accomodatie aanwezig; buiten het park kun je echter onder meer terecht in motels en hotels in Estes Park, Granby, Grand Lake en Lyons.    

8) Beste reistijd: Half juli voor de Estes Park's Rooftop Rodeo and Parade, eind augustus laten de elanden zich zien, tussen half juni en half augustus kan het extreem druk zijn.
Highlights / tips Rocky Mountain National Park 2021:

There are more than 300 miles of trial in the Rocky Mountains I cannot name all. That's why I limit myself to the most favorite trails and sights. For more information about the trails please check the Rocky Mountain National Park website. For more detailed information consult the Hiking Trails overview.  

1) Rocky Mountain National Park: The Rocky Mountain National Park (1068 km2), which received its protected status in 1915, is located on both sides of the Continental Divide, which seperates the rivers that drain into the Atlantic Ocean and the Arctic Ocean from the rivers that flow to the Pacific Ocean. In addition to the Rocky Mountain National Park, the Glacier National Park (Montana) and the Yellowstone National Park (Wyoming) also partly or completely overlap the Continental Divide. The Continental Divide Trail runs through the park from north to south, and you will see plenty of wilde flowers here. The Rocky Mountain National Park is a paradise for mountaineers, but also for lovers of adventure trekking. In the summer the beautiful lakes and deep canyons attract large numbers of visitors. Every year around 4,4 million visitors, visit the Rockies. The park roads pass heights between 7.546 feet (2300 m) and 11.811 feet (3600 m). Due to the heavy snowfall, most park roads are closed in winter. The entrance to Rocky Mountain National Park costs $ 25.00 per private vehicle for only one day. If you want to visit the park for several days, the entrance fee is $ 35.00 per vehicle. This applies to everyone in the car. The access card is valid for 7 days. For motorcycles and their passengers the entrance fee is $ 30.00. If you want to visit more National Parks I advise you to but The America the Beautiful Pass for $ 80.00 that gives you access to all National Parks and many National Monuments.

2) Trail Ridge Road: The most beautiful route in the park, the Trail Ridge Road, which is closed in winter, follows a winding trail to the highest point in the section (12.181 feet) and winds down to the Grand Lake. You need about 4 hours for this 50 miles long, particularly beautiful route, so that you can stop at the lookout points to enjoy the magnificent panoramas of mountain peaks and valleys. Always check the weather conditions, it happens often that the Trail Ridge Road is closed in May.

3) Bear Lake Road/Trail: The most popular route the Bear Lake Road, accessible via the Trail Ridge Road, is a road in the Rocky Mountains that runs to a high mountain lake. You pass beautiful glacial meadows and often have a magnificent view of the Longs Peak (14.255 feet). Eventually you will arrive at the busy Bear Lake. Here you can walk the Bear Lake Trail, this is a 0.6 mile walk around the lake and is easy to walk even for people witd reduced mobility. From Bear Lake you can follow multiple trails to Mymph Lake, Dream Lake, Lake Halyaha and Emerald Lake. These trails are more difficult. Because the trails from Bear Lake are very popular it is advisable to visit Bear Lake very early. If you come later you will probably not be able to find a parking space. For this reason, a free shuttle bus service runs between the parking area at Glacier Basin Campground and Bear Lake from 23 May to 18 October.

4)
Glacier Gorge Trail: Accessed from the Bear Lake trailhead, this busy networks of trails threads through pine forest and over rushing streams, offering a spectrum of difficulty. The easy stroll to Alberta Falls is good for families. Far more strenuous 5-mile options would be to hike up Glacier Gorge, past Mills Lake and many glacial erratics to Black Lake, or via Loch Vale to Andrews Glacier on the Continental Divide. Along this route runs the shuttle bus service.

5)
Sheep Lakes: If you want to see wild life (mainly Bighorn sheep), Sheep Lakes is one of the better places to visit. The bighorn sheep move to lower sections usually in late spring and early summer from the Mummy Range to Sheep Lakes in Horseshoe Park. The Bighorn sheep visit Sheep Lakes at different times but you can usually spot them between 9 a.m. and 3 p.m. Large groups of sheep move from the ridge on the north side of the valley and want to cross over to Sheep Lakes. They usually stay here for 2 to 3 hours and then return to the higher areas. In addition to Bighorn sheep, moose or other wild life are sometimes spotted here. (see the photos and films below).
  

6) Adams Falls Trail: The hike to Adams Falls begin from the East Inlet Trailhead near the town of Grand Lake on the west side of Rocky Mountain National Park. This 0.3 miles (0.5 km) long hike is an easy hike, keep in mind that you have to climb part of the mountain. The trail runs through a mixed forest of pines and aspen. Once arrived at the 17 meter high Adamsfalls you also have a beautiful view of Grand Lake. Once arrived at the Adams falls you also have a beautiful view of Grand Lake. The Adams Falls is seen as one of the most beautiful falls in the Rocky Mountain National Park.

7) Accommodation: The Rocky Mountain National Park has five campsites. During the summer, these campgrounds are chock-full and it is difficult to conquer a place early in the morning. There is no hotel accommodation in the Rocky Mountain National Park; outside the park you can find motels and hotels in Estes Park, Granby, Grand Lake and Lyons.

8) Best travel time: Mid-July for the Estes Park's Rooftop Rodeo and Parade, at the end of August the moose shows itself and between mid-June and mid-August it can be extremely busy. 
Het Rocky Mountain National Park strekt zich uit over een gebied van ruim 1000 km2 met vier heel verschillende ecosysyemen. Het omvat alles: alpiene rivieren, glaciale meren, dichte bossen en kartelige bergtoppen. Er komen hier jaarlijks zo'n 4,4 miljoen bezoekers, en die beginnen doorgaans in het bergdorp Estes Park. Het meest dichtsbijzijnde Visitor Center bij Estes Park heet Beaver Meadows Visitor Center (hierboven op de film).

The Rocky Mountain National Park extends over an area of over 1000 km2 with four different ecosystems. It includes everything: alpine rivers, glacial lakes, dense forests and jagged mountain peaks. Around 4.4 million visitors come here every year, and they usually start in the mountain village of Estes Park (above on the
film).

Van hieruit loopt de enige toegangsweg, de Trail Ridge Road, een schitterende route langs een oud indianenpad langs de Continentale Waterscheiding die uitkomt bij Grand Lake bij de westelijke ingang (zie film).

From here you will find the only access road, the Trail Ridge Road, a
beautiful route along an old Indian path along the Continental Divide that ends at Grand Lake at the western entrance (see film).

Daar tussenin ligt 560 km aan paden die je voeren door uitgestrekte velden, langs bruisende wateren en watervallen, en een aantal meren (zie film).

In between lies 350 miles (560 km) of trails that lead you through
vast fields, past sparkling waters and waterfalls and several lakes (see film).

Het dieren leven in het Rocky Mountain National Park is rijk verdeeld, maar grote dieren als het Amerikaanse edelhert (ook wel wapiti of elk genoemd) worden meestal alleen vlak na zonsopgang of op de late avond waargenomen.

The wild life in the Rocky Mountain National Park is richly divided, but large animals such as the American deer (also called wapiti or
elk) are usually only seen just after sunrise or late in the evening.

Verschillende
wilde dieren maar voornamelijk dikhoornschapen (bighorn sheep) wagen zich in het Horseshoe Park bij het Sheep Lake, waar likblokken zijn geplaatst. Vanaf het parkeerterrein kun je de wilde dieren gadeslaan: een spectaculair en boeiend gezicht.

Various
wild life but mainly bighorn sheep occure in the Horseshoe Park near Sheep Lake, where lick blocks have been placed. From the parking lot you can watch the wild life: a spectacular and fascinating sight.

Bij Sheep Lake liep er ook een jonge eland met een zender rond, de zender is aangebracht door de park rangers. De elanden populatie komt voornamelijk alleen aan de westkant van de Rocky Mountains voor in de omgeving bij Grand Lake. Door een aantal elanden een zender om te doen kunnen de park rangers de populatie volgen aan de oostkant van de Rocky Mountains.

At Sheep Lake there was also a young
moose that was tagged by the park rangers. The moose population mainly occurs only on the western side of the Rocky Mountains in the Grand Lake area. By tagging a number of moose, the park rangers can track the population on the east side of the Rocky Mountains.

Dikhoornschapen (Bighorn sheep), het symbool van de staat Colorado en van het Rocky Mountain National Park, komen vaak uit de hoge bergen van de Mummy Range om het gras en de grond rond de meren te begrazen. De bodem bevat essentiële mineralen zoals natrium, ijzer, magnesium en zink, die in de winter en in het vroege voorjaar ontbreken en uitgeput raken door de stress van lammeren. 

Bighorn sheep, the symbol of the state of Colorado and of Rocky Mountain National Park, often come down from the high mountains of the Mummy Range to graze the grasses and soil around these lakes. The soil has essential minerals like sodium, iron, magnesium and zinc, which are lacking in winter and early spring diets and are depleted by the stress of lambing.
Duizenden dikhoornschapen (bighorn sheep) kwamen hier voor tot het midden van 1800. In de volgende eeuw werden lokale kuddes gehalveerd door jacht, verlies van leefgebied en ziektes. Sinds 1960 is deze druk afgenomen, waardoor de dikhoorn (bighorn sheep) kuddes zich beginnen te herstellen. Maar wat beperkt tegenwoordig de dikhoorn (bighorn sheep) populaties? De mens veroorzaakt stress waardoor het schaap vatbaar is voor ziektes. Dus observeer de dikhoornschapen van een afstand, volg de dikhoornschapen beschermingsborden langs de parkweg en ga het weidegebied niet in. 

Thousands of bighorn sheep thrived here until the mid 1800s. Over the next century, local herds were decimated by hunting, loss of habitat, and disease. Since the 1960s these pressures have declined, allowing bighorn herds to begin to recover.
What limits bighorn sheep populations today? Human caused stress, which makes the sheep susceptible to disease. Observe from a distance, obey the bighorn sheep protection signs along the park road, and do not enter the meadow area.

De Bear Lake Loop (hierboven op de foto en film) in Rocky Mountain National Park bevindt zich aan het einde van Bear Lake Road, 14 km van de afslag op Highway 36. Deze wandeling is makkelijk en zeer geliefd (zie film). 

The Bear Lake Loop (above on the photo and film) in Rocky Mountain National Park is located at the end of Bear Lake Road, 9 miles from the turn-off at Highway 36. This trail is easy and very popular (see film). De Grondeekhoorns (
Chipmunk) komen hier heel veel voor. Grondeekhoorns leven voornamelijk van plantaardige materiaal, als stengels, grassen, zaden, scheuten, knollen, bladeren en bloemen. Ze vullen hun dieet aan met dierlijk materiaal als insecten en aas.

The Ground squirrels (
Chipmunk) are very common here. Ground squirrels mainly live from plant material, such as stems, grasses, seeds, shoots, tubers, leavers and flowers. However, they supplement their diet with animal material such as insects and bait. 

Bear Lake is het epicentrum van de Rocky Mountain National Park. Dit betekent dat je vanaf Bear Lake toegang hebt tot heel veel trails. Ik ben vanaf Bear Lake naar Nymph Lake gelopen, Nymph Lake ligt slechts 0.8 km vanaf Bear Lake (hierboven een film van de omgeving en trail en film van Nymph Lake). 

Bear Lake is the epicenter of Rocky Mountains National Park. This means that you can access a ton of trails from here. I walked a trail from Bear Lake to Nymph Lake just 0.5 miles from Bear Lake (above a film from the area and trail and film of Nymph Lake). De Emerald Lake Trail is een 3 km zware trail (berg op). Deze schilderachtige wandelroute naar Emerald Lake vanaf Bear Lake Trailhead is een populaire route in Rocky Mountain National Park (zie film). Door de sneeuwval heb ik helaas Emerald Lake niet bereikt. Hierboven op de film een foto van Dream Lake

The Emerald Lake Trail is a 1.8 miles heavily trafficked out and back trail (uphill). This scenic hiking trail to Emerald Lake from the Bear Lake Trailhead is a popular route in Rocky Mountain National Park (see film). Due to the snowfall unfortunately I did not reach Emerald Lake. Above on the film and photo Dream Lake

Wandelaars passeren ongerepte bergmeren, waaronder Nymph Lake en Dream Lakes, en worden getrakteerd op een prachtig
uitzicht op rotsachtige toppen zoals Flattop Mountain, Hallet Peak en Glacier Gorge (zie film).

Hikers will pass pristine alpine lakes including Nymph Lake and Dream Lakes and be treated to beautiful
views of rocky peaks including Flattop Mountain, Hallett Peak, and Glacier Gorge (see film).

                          Hierboven op de foto en
film de prachtige Adams Falls aan de westkant van Grand Lake.

                           Above on the photo and
film the beautiful Adams Falls on the west side of Grand Lake. 


@MK

 
eXTReMe Tracker