ST AUGUSTINE                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips St Augustine 2021:

1)
Historic District: Bezoek het oude stadscentrum (old town) van St Augustine. In het Historic District vind je zo'n zestig gebouwen daterend uit de 16e tot en met de 19e eeuw. Het centrum begint bij Historic St George street en deze straat is autovrij. St George is de kern van het centrum rond deze straat liggen andere leuke straatjes.

2)
Castillo de San Marcos:  Het imposante Castillo de San Marcos, een vestingsburcht is gebouwd tussen 1672 en 1695. Ondanks verschillende aanvallen werd het nooit veroverd, en het deed twee eeuwen langs dienst als militair hoofdkwartier. Via de ingang met de dubbele ophaalbrug kom je bij de mooi bewaard gebleven cellen, een kapel, en een aantal andere ruimtes waar museumstukken staan opgesteld. De entree is $ 15.00 boven de 16 jaar. Kinderen onder de 15 jaar mogen gratis naar binnen.

3)
Flagler College: Het Flagler College was ooit het Ponce de Leon hotel, een van de fraaie werken van Henry Flagler. Het Flagler College is nu een opleidingsinstituut voor de vrije kunsten. Je kunt een rondleiding krijgen maar er wordt wel rekening gehouden met de studenten die hier aanwezig zijn. Daarom kunnen de openingstijden veranderen en zijn seizoen gebonden. Het is raadzaam om deze tour van te voren te boeken. (kijk even op de website voor de tour tijden).

4)
Lightner Museum Dit Spaans-Moorse gebouw was het voormalige Alcazar hotel ook ontworpen door Henry Flagner. Het museum is gewijd aan de bloeitijd van de staat Florida. Je kunt hier een collectie voorwerpen uit de Gilded Age - kleding, meubelen, muziekinstrumenten en Tiffanyglas bezichtigen. De toegang is $ 15.00 per volwassen.

5) 
Anastasia State Park: Je kunt ook vanaf St Augustine naar het strand en het strand ligt ongeveer een kwartier rijden van St Augustine. Het strand heet Anastasia State Park.  Je moet wel $ 8,00 entree betalen maar je kunt dan wel de hele dag parkeren. (hier kun je trouwens geen stoelen huren!). Het park is open vanaf 8.00 uur tot zonsondergang, 365 dagen per jaar.Highlights / tips St Augustine 2021:

1)
Historic District: Visit the Historic District (old town) of St Augustine. In the Historic District you will find about sixty buildings dating from the 16th to the 19th century. The center begins at Historic St George street and this street is car free. St George street is the core of the city center around St George street are other nice Streets.


2) Castillo de San Marcos: The imposing Castillo de San Marcos, a fortification castle was built between 1672 and 1695. Despite several attacks, it was never conquered, and it served as military headquarters for two centuries. Through the entrance with the double drawbridge you come to the beautifully preserved cells, a chapel, and a number of other rooms where museum pieces are exposed. The entrance fee is $ 15.00 over 16 years. Childeren under the age 15 are admitted free. 

3) Flagler College: The Flagler College was once the Ponce de Leon hotel, one of the beautiful works of Henry Flagler. The Flagler College is now a training institute for the liberal arts. You can get a guided tour, but the students that are present here are taken into account. That is why the opening hours can change and are tied seasonally. It is advisable to book this tour in advance. (check the website for the tour times). 

4) Lightner Museum: This Spanish-Moorish building was the former Alcazar Hotel also created by Henry Flagner. The museum is dedicated to the heyday of the State of Florida. Here you can view a collection of items from the Gilded Age clothing, furniture, musical instruments and Tiffany glass. The ticket price is $ 15.00 per adult. 

5) Anastasia State Park: From St Augustine, you can also go to the beach. The beach is a 15 minutes drive from St Augustine and is called Anastasia State Park. You have to pay $ 8.00 entrance fee but you can park all day. (By the way, you can not rent chairs here!). The park is open from 8.00 a.m. untill sundown, 365 days a year. 
___________________________________________________________________________________

                                                                                         WINKELEN / SHOPPINGWinkelen in St Augustine 2021:

1)
St George Street: In Aviles straat en St George Street, gelegen in het hart van St. Augustine, vindt je een prachtige mix van winkels, boetieks, kunstgalerijen en souvenirwinkels. Bovendien, zijn beide straten bezaaid met gezellige cafés en historische huizen.

2)
Premium Outlets: Ongeveer 12 km vanaf het centrum van St Augustine vind je de Premium Outlets. Hier vind je bekende merken zoals Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en vele andere bekende merken. De outlet prijzen liggen veel lager dan in de gewone winkels.Shopping in St Augustine 2021:

1)
St George Street: In Aviles and St George Street, located in the heart of St. Augustine, you will find a wonderful mix of shops, boutiques, art galleries and souvenir shops. Additionally, both streets dotted with cozy cafes and historic houses.

2)
Premium Outlets: About 7 miles from the center of St Augustine you will find the Premium Outlets. Here you will find famous brands such as Tommy Hilfiger, Ralph Lauren and many other famous brands. The outlet prices are much lower than in the ordinary shops.
___________________________________________________________________________________

                                                                                           VEILIGHEID / SAFETYOnveilige wijken St Augustine in 2021:

1)
West King Street: Ondanks St Augustine redelijk veilig is moet je één straat in de avonduren vermijden. Een groot stuk van West King Street (vooral tussen 500 en 700 West King Street) is niet veilig (de straten eromheen zijn ook niet veilig). Hier vinden geregeld overvallen, woninginbraken, mishandelingen en vandalisme plaats.Unsafe neighborhoods in St Augustine in 2021:

1)
West King Street: Despite St Augustine is pretty safe you have to Avoid one street in the evening time. A large piece of West King Street (especially between 500 and 700 King Street West) is not safe (the streets around it are not to safe either). Regular robberies, burglaries, assaults and vandalism take place very often.St Augustine ligt in het Noord Oosten van Florida. De oudste Europese nederzetting in Amerika is gesticht door de Spanjaard Pedro Menéndez de Avilés in 1565. Tegenwoordig is deze stad erg in trek bij toeristen.

St Augustine is located in the North East of Florida. The oldest European settlement in the Americas was founded by the Spaniard Pedro Menéndez de Avilés in 1565. Today, this city is very popular among tourists.                                     
                                          


De
oudste winkel museum is leuk om te bezoeken. Je kunt hier diverse tours boeken en de gidsen vertellen je over de geschiedenis van St Augustine.

The
Oldest Store Museum is fun to visit. You can book various tours and the guides tell you all about the history of St Augustine.                                      Ook kun je hier de Trolley tour boeken dat zeker een aanrader is.

                                         Also, you can book the trolly tour that is highly recommended.The Old Jail (ook bekend als Authentiek Old Jail) is een historische gevangenis. Het is gelegen op 167 San Marco Avenue in de buurt van de oudste winkel museum. De St. Johns County Jail dient nu als de oude gevangenis Museum.

The Old Jail (also known as Authentic Old Jail) is a historic jail. It is located at 167 San Marco Avenue near the oldest store museum. The St. Johns County Jail now serves as the Old Jail Museum.


St Augustine brandde in 1702 tot de grond toe af, maar werd snel weer opgebouwd in de schaduw van het Castillo e San Marcos.

In 1702, St Augustine burned to the ground but was quickly built up again in the shadow of the Castillo e San Marcos.  

                                                 
In 1672 begonnen de Spaanse kolonisten na invallen van piraten en sir Francis Drake met de bouw van
een stenen vesting.    
                                                                 


In 1672, Spanish colonists began with the construction of a stone fortress after raids by pirates and Sir Francis Drake.Het resultaat is het Castillo de San Marcos het grootste en meest complete Spaanse fort in de USA waarvan de bouw 23 jaar duurde.  

The result is the Castillo de San Marcos, the largest and most complete Spanish fort in the U.S. of which the construction lasted 23 years
.
                                                                                                De slaapvertrekken.

                                                                                             The sleeping  quarters.        


Na de verovering van Florida door de USA in 1821 werd het omgedoopt tot Fort Marion en diende het onder
andere als militaire gevangenis en pakhuis. 

After the conquest of Florida by the US in 1821, it was renamed Fort Marion and served as a military prison and warehouse.
                                                   


                                                                                                   


                                                                        Leuke juweliers winkels in Cuna street.

                                                                             Nice jewelers shops in Cuna street.


     
                                                            De Memorial Presbyterian kerk in Sevilla street.

                                                        The Memorial Presbyterian Church in Sevilla street.Het Flager College was ooit het Ponce de Leon hotel, een van de fraaie werken van Henry Flagler. Bij de opening in 1888 werd het het beste hotel ter wereld genoemd.

The Flager College was once the Ponce de Leon Hotel, one of the beautiful works of Henry Flagler. At the opening in 1888 it was named as the best hotel in the world.Alleen de eetzaal en de met marmer beklede foyer in de rotonde zijn toegankelijk voor het publiek. De vergulde, bepleisterde koepel is versierd met symbolische motieven die voor Florida en Spanje staan.

Only the dining room and the marble-clad lobby in the rotunda are open to the public. The gilded, stucco dome is decorated with symbolic motifs that stands for Florida and Spain.
               


                                                                                 Het stadhuis van St Augustine.

                                                                                   The city hall of St Augustine.

                                                            Crucial Coffee Cafe in Charlotte Street in St Augustine.                                                                              Mill Top Tavern in St George street.


       Het hart van de historische wijk wordt gevormd door St. George Steet, thans een voetgangersgebied.

                      The heart of the historic district is formed by St. George Steet, now a pedestrian area.

                                                      In en rond George street vind je gezellige restaurants en cafes.

                                              In and around George Street you will find cozy restaurants and cafes.

                                                                               
De oudste
houten School is een houten constructie en ligt op 14 St. George Street in de buurt van de stadspoort. Het wordt aangeprezen als zijnde de oudste houten schoolgebouw in de Verenigde Staten. De exacte datum van de bouw is niet bekend maar het lijkt erop dat de school bestaat vanaf 1716 zoals vermeld in de fiscale administratie. 

The Oldest
Wooden School is a wooden structure located at 14 St. George Street near the city gate. It is touted as being the oldest wooden school building in the United States. The exact date of construction is unknown, but it first appears on tax records in 1716.                                                                                                                                        
                                                                 
                                                                              Het oude stadscentrum in Aviles street.

                                                                                        The old town in Aviles street.                                                                                    

                                                                                                                                                                            
Het orginele oudste huis  is tegenwoordig een museum en dateert van 1702. De muren van schelpkalk zijn van het oorspronkelijke huis van de Spaanse artillerist Tomas Gonzalez die hier woonde.

 The original oldest house  is now a museum and dates from 1702. The walls are made from shell limestone and from the original home of the Spanish gunner Tomas Gonzalez who lived here.
Tijdens de Engelse bezetting van 1763 - 1783 werd een verdieping bijgebouwd. Het oude huis is gevestigd op 271 Charlotte street.

   
During the British occupation of 1763 - 1783 a new floor was built. The old house is located at 271 Charlotte Street.                                                                                                                                                                       
             
@MK
                                                                   

 
eXTReMe Tracker