THE BOONE HALL PLANTATIONTips 2021
:

1)
Boone Hall Plantation: Boone Hall Plantation is een voormalige katoenplantage uit de koloniale tijdperk, 16 km ten noorden van Charleston aan US Highway 17. Een magnifieke laan, geflankeerd door eiken, leidt naar de imposante plantagewoning, die wordt omgeven door schitterende tuinen. Je kunt deelnemen aan een van de rondleidingen door de begane grond van de plantagewoning, die in tal van films en televisieseries als decor heeft gefungeerd. De ticket prijs voor een volwassen kost $ 26,00 per persoon en kinderen van 6 tot 12 jaar betalen slechts $ 12,00. Als je lid bent van de ANWB krijg je $ 3.00 korting (AAA, $ 23,00) op je kaartje. Dit is inclusief de entree, tour door het huis, tentoonstelling over de zwarte geschiedenis in Amerika, plantage bus tour (afhankelijk van het weer), de slaaf straat en geschiedenis tour, de Gullah tour inclusief een live presentatie in het theater en de vlinder paviljoen.

2)
In het huis kun je alleen de beneden verdieping bezichtigen waarvan er maar 3 kamers beschikbaar zijn helaas. De bovenste etage wordt gebruikt door de eigenaren wanneer ze hier zijn. Je mag geen foto's maken in het huis.

3)
Gullah Tour: De leukste tour is de Gullah tour (inclusief een live presentatie in het theater). De presentatie duurt ongeveer 40 minuten en degene verteld over de Gullah cultuur. (De Gullah zijn de afstammelingen van Afrikaanse slaven die voornamelijk in de staten Georgia en Zuid-Carolina leven).

4) Beste tijd: Bezoek Boone Hall Plantage voor 10 uur in de ochtend of na 16.00 in de middag. Tegenwoordig meren cruiseschepen aan in Charleston en vanuit hier rijden er vele bussen richting Boone Hall Plantage. De meeste toeristen vanaf de cruise schepen zijn van Duitse komaf en meestal komen ze met honderden tegelijk. Probeer daarom op een geschikt tijdstip Boone Hall Plantage te bezoeken. Bovendien is de temperatuur ook veel aangenamer. (Behalve op zondag want dan is de Boone Hall Plantage pas om 12 uur open).

5) Sommige hotels en motels bieden kortingsbonnen aan. Vraag in de lobby van je hotel of motel of ze deze kortingsbonnen hebben. Het kan een aantal $ per persoon schelen.

6) Parkeren: Een voordeel is dat het parkeren gratis is.
Tips 2021:

1)
Boone Hall Plantation: Boone Hall Plantation is a former cotton plantation from the colonial era, 10 miles (16 km) north of Charleston on USD Highway 17. A magnificent avenue, flanked by oak trees leads to the impressive plantation house, surrounded by beautiful gardens. You can join one of the guided tours of the grounded floor of the plantation house, which has served as a backdrop in numerous films and television series. The ticket price for an adult cost $ 26.00 per person and children from 6 to 12 years only pay $ 12.00. If you are a member of an Automobile club (European Automobile club is also valid) you will get a $ 3.00 discount (AAA, $ 23.00). This includes the entrance fee, tour of the house, exhibition of the black history in America, Plantation Coach Tour (weather permitting), slave street and history tour, exploring The Gullah Culture live theatrical presentation and Butterfly Pavilion.


2) Unfortunately, you can only visit the ground Floor in the house of which only 3 rooms are available. The upper floor is used by the owners when they are in town. You may not take pictures in the house.

3)
Gullah tour: The best tour is the Gullah tour (including a live presentation in the theater). The presentation lasts approximately 40 minutes and the lady tell you about the Gullah culture. (The Gullah are the descendants of enslaved Africans who lived in the Lowcountry regions of Georgia and South Carolina).

4) Best time: Visit Boone Hall Plantation before 10 a.m. or after 4 p.m. Nowadays cruise ships dock in Charleston and from here many buses drive to Boone Hall Plantation. Most tourists from the cruise ships are German origin and usually visit Boone Hall Plantation by hundreds at a time. Therefore, try to visit Boone Hall Plantation at a suitable time. Moreover, the temperature is also much more pleasant. (Except on Sundays because the Boone Hall Plantation only open at 12 o'clock).

5) Some hotels and motels offer discount coupons. Ask in the lobby of your hotel or motel if they have these coupons. It can save a number of $ per person.

6) Parking: Another advantage is that the parking is free
.
De
Boone Hall Plantage en tuinen is een vooroorlogse plantage gevestigd in Mount Pleasant, South Carolina en is ingeschreven in het National Register van Historische gebouwen en plaatsen. 

The Boone Hall Plantage and Gardens is an antebellum plantation located in Mount Pleasant, South Carolina and listed on the National Register of
Historic Places. 


                                                De orginele
plantage dateert uit 1681. Het is ontstaan doordat Major John Boone land heeft gekregen van de Engelse regering. Het land van 470 hectare (1,9 km2) werd uitgebreidt en gegeven door Theophilus Patey als huwelijksgeschenk voor zijn dochter Elizabeth en Boone. Het originele houten huis werd gebouwd in 1790. Het huis dat er nu staat is gebouwd door Thomas Stone in 1936, een Canadees die de grond heeft gekocht in de vroege 20ste eeuw. Hij bouwde een Koloniale Revival-stijl huis, het huis dat vandaag de dag er nog staat.

The earliest known reference to the
site is of 1681. It originated from a land grant given to Major John Boone from the Englisch government. The land grant of 470 acres (1.9 km2) was expanded and was given by Theophilus Patey as a wedding present to his daughter, Elizabeth and Boone. The original wooden house was constructed in 1790. The house that stands now was built by Thomas Stone in 1936, a Canadian who purchased the land in the early 20th century. He wanted a "grander style" home than what was there, so he built the Colonial Revival-style house that stands there today.

Hoewel fotograferen en filmen in het huis niet is toegestaan tijdens de tours, is het
huis en het terrein te zien in de NBC-soap Days of our Lives, de mini-serie Noord en Zuid (de Mont Royal) en de films Queen, The Notebook en Gone With the Wind. Het huis, de tuinen en andere bezienswaardigheden zijn open voor het publiek het hele jaar door (zie film).

While there is no photographing or filming of the house allowed on the tours,
the house and grounds have appeared in NBC's television soap opera Days of our Lives, ABC's mini-series North and South (as Mont Royal) and the movies Queen, The Notebook and Gone With the Wind. The house, gardens, and other places of interest are open to the public for tours all year round (see film).

          Boone plantage staat ook bekend om zijn mooie lanen met eiken van honderden jaren oud (zie film).

             Boone plantation is also known for its beautiful
avenues of oaks of hundreds years old (see film).
Op het terrein van vandaag, naast het huis, staan negen van de oorspronkelijke slaaf hutten die dateren uit 1790-1810.

On the
grounds today, besides the house, sit nine of the original slave cabins which date back to 1790-1810.Elke hut op Slave Street presenteert verschillende thema's in de zwarte geschiedenis. Bezoekers kunnen de verschillende aspecten van het dagelijks leven zien hoe ze woonden en werkten.

Each of the cabins on Slave Street present different themes in telling the black history story. Visitors are able to see the different aspects of daily life, how they worked and lived.                                      De binnenkant van de hut. Hier kun je precies zien hoe men hier geleefd heeft. 

                                                       Here you can see exactly how people lived inside the cabin.

                      Hier vind je veel
geschiedenis over de slavernij, onafhankelijkheid en hun vrijheid (zie film).

                       Here you will find a lot of
history about slavery, independence and their freedom (see film). 
Boone Hall Plantage is één van de oudste plantages waar men vandaag de dag al meer dan 320 jaar nog steeds gewassen teelt. Van April tot juni zijn de aardbeien het middelpunt van Boone Hall farms.

Boone Hall Plantation is one of America's oldest still working plantations where today crops are growing for over 320 years. From April to June, strawberries are the centerpiece at Boone Hall Farms.
                                                   
                                                        Het dok huis en uitkijk op een
meer vanuit Boone Plantage.

                                                      The Dock House and view on the
lake from Boone Plantation.

                                                                                             Het graf van John Boone.

                                                                                             The grave of John Boone.

@MK

eXTReMe Tracker