WASHINGTON DC - MEMORIAL WEEKEND

Bij het Korean War Veterans Memorial vind je veel bloemen waaronder de bloemen van de 101st Airborn Division van de film Band of Brothers.

At the Korean War Veterans Memorial you will find many flowers including the flowers of the 101st Airborne Division of the tv show Band of Brothers.

Bij de Vietnam Veterans Memorial worden speeches gehouden en kransen gelegd. Hier vind je vele Vietnam veteranen omdat de Vietnam oorlog nog steeds erg leeft en omdat de Vietnam oorlog van 1 november 1955 tot 30 april 1975 duurde. Degene die het overleefd hebben zijn nog steeds in leven. (zie foto hieronder).

At the Vietnam Veterans Memorial speeches are held and wreaths were laid. Here, you will find many Vietnam veterans since the Vietnam War is still very alive. The Vietnam war lasted until November 1, 1955 April 30, 1975. Those who have survived are still alive. (see photo below).


Duizenden motorrijders komen tijdens Memorial weekend bijeen om hun vrienden te herdenken die gesneuveld zijn tijdens de Vietnam oorlog. De meeste Vietnam veteranen leven na de Vietnam oorlog een
vrij bestaan.

Thousands of motorcyclists come together during Memorial weekend to commemorate their friends who died during the Vietnam War. Most Vietnam veterans life after the Vietnam war a
free existence.                                                                De Washington politie loopt voorop in de optocht.

                                                                       The Washington police leads the parade.
                                                                                Nu is de parade officieel begonnen. 

                                                                               Now, the parade has officially begun.
De hele dag zijn er optochten, je ziet alle onderdelen van het Amerikaanse leger voorbij komen. Ook de veteranen die nog in leven zijn zie je tijdens de optocht.  


Throughout the day there are parades, you can see all parts of the U.S. Army pass. During the parades you see the veterans who are still alive
.
 
 
  

Het is een spectacular evenement en als je hier van houdt moet je zeker een keer tijdens Memorial weekend in Washington DC zijn. Het is leuk om het een keer meegemaakt te hebben.

It is a spectacular event and if you love the army, you should definitely go to Washington DC once during Memorial weekend. It's nice to have seen it once
                                         Joseph Anthony Mantegna Jr is een Amerikaans acteur uit de bekende serie Criminal Minds die tijdens Memorial weekend optrad als spreker bij het Memorial concert.

Joseph Anthony Mantegna Jr is an American actor from the famous series Criminal Minds occurred during Memorial weekend to speak at the memorial concert.Helaas niet goed zichtbaar op de foto maar de man die staat met de blauwe pet is de hoofdrol speler Gary Sinise van CSI New York.

Unfortunately, not visible in the photo, but the man with the blue cap is the main actor Gary Sinise of CSI New York.                                                                Foto's van de soldaten uit de tweede wereldoorlog.

                                                                       Pictures of soldiers from the world war II.Gedurende de tweede wereldoorlog is hun leven nagespeeld in de bekende serie band of brothers. Dit zijn de  echte helden en overgebleven helden van de tweede wereldoorlog.

During the second world war, their lives are acted out in the famous series band of brothers. These are the real heroes and surviving heroes of WWII.                                                                           
Aan het einde van de optocht sluiten de vietnam veteranen zich aan als ere betoon aan hun gevallen kameraden.

              At the end of the parade the vietnam veterans join the parade as honorary to their fallen comrades.

Bij de bekende monumenten treden overal militaire bandjes op. Ze spelen bekende rock en pop liedjes en de militaire bands zijn ook erg goed.

Near the famous  monuments you find many military bands who play great music. They play well-known rock and pop songs and are also very good.


 


Tijdens het Memorial weekend worden er gratis concerten gegeven met vele bekende artiesten. Het was een dag om nooit te vergeten. Het publiek mag na een veiligheidscontrole plaats nemen op de grasvelden van het capitool.

During Memorial weekend there are free concerts with many famous artists. It was a day to remember. The public may take place after a security check on the lawns of the Capitol.

@MK

eXTReMe Tracker