NIAGARA FALLS (USA)                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Niagara Falls (USA) 2021:

1)
Maid of the Mist: Zowel in de Amerikaanse als de Canadese stad Niagara Falls kun je terecht voor een boottochtje op de Maid of the Mist, helemaal tot vlak onder de watervallen. Dit is een aanrader en een onvergetelijke belevenis. Een kaartje voor een volwassen kost $ 22,25 en kinderen vanaf 6 tot 12 jaar mogen voor $ 13,00 mee. Kinderen onder de 5 jaar mogen gratis mee.

2)
Prospect Point Observation: Bezoek de Prospect Point Observation platform. Dit is een platform op een 86 m hoge toren. Vanaf hier heb je een schitterend uitzicht op de American Falls. Ook hier moet je entree geld betalen. 

3)
Terrapin Point: Terrapin Point ligt vlak boven de Cave of the Winds. Vanaf hier heb je een goed zicht op de Canadese watervallen (Horseshoe Falls). Je ziet ze van opzij, maar tegelijk voel je werkelijk de kracht van het water en raak je niet uitgekeken op de watervallen.

4)
Cave of the winds: Je daalt hier af met een lift en via een loopbrug kom je heel dicht bij de Bridal Veil waterfallen. Het Hurricane Deck is ervoor bedoeld om zo dicht mogelijk bij de watervallen te komen. Je raakt helemaal doorweekt, maar het is een sensatie. Op de terugweg zal je duizenden meeuwen zien die op deze plek zijn komen nestelen. (Zie de foto's en filmpjes van de Cave of the winds op deze pagina).

5)
Niagara Falls State Park: Een bezoekje aan de Niagara Falls State Park is ook een absolute aanrader. Je kunt hier heerlijk wandelen en er zijn vele uitkijkpunten op de verschillende watervallen. De Niagara Falls State Park verbindt je met Goat Island (hier kun je ook parkeren) waar je vele mooie uitkijkpunten hebt op de Niagara rivier en de watervallen.

6)
Illumination of the Falls: Elke avond vindt er een spectaculaire lichtshow plaats. De lichtshow wordt op verschillende tijden (als het donker wordt) in verschillende seizoenen gegeven. Dus kijk op de website op welk tijdstip de lichtshow wordt gegeven. Deze show is zeker de moeite waard dus sla de show niet over.

7)
Niagara Scenic Trolley: Van het bezoekerscentrum aan de Amerikaanse zijde kun je met de Niagara Scenic Trolley naar diverse attracties rijden, zoals naar de uitzichtpunten Prospect Point, Observation Tower en Goat Island.  De Trolley rijdt op verschillende tijden per seizoen. Een kaartje kost $ 3,00 per volwassen. Je hebt ook toegang tot de Trolley met de Discovery Pass.

8)
Aquarium of Niagara: In het Aquarium of Niagara zie je haaien, piranha's, zeeleeuwen en een kolonie met uitsterven bedreigde pinguïns. Het Aquarium is het gehele jaar open van 09.00 tot 17.00 uur en een leuke attractie voor kinderen. De entree is $ 19,95 per volwassen en kinderen krijgen korting ($ 14,95).

9)
Niagara Gorge Discovery Center: Op loopafstand vanaf het aquarium ligt het Niagara Gorge Discovery Center hier kun je veel te weten komen over de geologie van de Niagara-kloof. Je kunt hier ook mooie trails lopen. De entree is slechts $ 3,00 per persoon.

10) Discovery Pass: Koop de Discovery Pass. Deze pas geeft je toegang tot 5 verschillende attracties en je spaart ongeveer 30% uit. Als je toch van plan bent om meerdere attracties te bekijken is de aanschaf van de Discovery Pass voordeliger dan als je per attractie een los kaartje koopt.

11) Als je de watervallen van dichtbij gaat bekijken (Maid of the Mist of de Caves of the Winds) zorg ervoor dat je persoonlijke bezittingen "waaronder een paspoort" goed afgedekt zijn in een waterbestendige tas of zak. De regenjas die je krijgt zorgt er niet voor dat je droog blijft. Mijn paspoort was zo doordrenkt dat ik problemen had bij de grens en een nieuw paspoort moest aanvragen!

12) Als je de Verenigde Staten bezoekt via land (dus van Canada naar de USA), moet je een I-94 formulier invullen bij de US Customs and Border Protection (CBP). De officer zal het I-94 formulier (een kleine witte kaart) in je paspoort nieten die na het verlaten van de USA weer uit het paspoort verwijderd zal worden. Ook moet je $ 6.00 betalen. Je bent niet verplicht om een Esta in te vullen als je via land naar de USA afreist maar het versnelt wel de procedure. Maar let wel op! Als je de USA verlaat richting Canada gebeurt het vaak dat de Canadese US Customs het I-94 formulier in het paspoort laat zitten. Dus geef aan, aan de Canadese douane dat je het I-94 formulier aan hun wilt afgeven! Dan is er altijd nog een mogelijkheid om op de luchthaven het I-94 formulier in te leveren. Als je dit niet doet kun je problemen krijgen om de USA binnen te komen als je er weer naar toe gaat.Highlights / tips Niagara Falls (USA) 2021:

1)
Maid of the Mist: You can go for a boat ride on the Maid of the Mist all the way below the falls in both the American and the Canadian city of Niagara Falls. This is a must and an unforgettable experience. The ticket price for an adult cost $ 22.25 and a ticket for childeren from 6 to 12 years cost $ 13.00. Children under 5 years can join for free.

2) Prospect Point Observation: Visit the Prospect Point Observation platform. This is a platform on a 86 m high tower. From here, you have a magnificent view of the American Falls. Again, you have to pay entrance fee.

3)
Terrapin Point: Terrapin Point is just above the Cave of the Winds. From here you have a good view of the Canadian Falls (Horseshoe Falls). You can see them from the side but once you really feel the power of the water you imagine how beautiful the falls are.

4)
Cave of the Winds: You will go down with the elevator and through a walkway you come very close to the Bridal Veil waterfalls. The Hurricane Deck is intended to get to the falls as close as possible. You get completely soaked, but it's a thrill. On the way back you will see thousands of seagulls who have come to settle in this place. (See photos and video of the Cave of the Winds on this page).

5)
Niagara Falls State Park: A visit to the Niagara Falls State Park is also a must. You can enjoy walking and there are many viewpoints on the various waterfalls. Niagara Falls State Park connects you to Goat Island (here you can also park) where you have many beautiful lookouts on the Niagara river and waterfalls.

6)
Illumination of the Falls: Every night at Niagara Falls, the falls are lit up in a rainbow of colors. The light show is given (when it gets dark) at different times in different seasons. So look at the website at what time the light show is given. The show is well worth it so do not skip the show.

7)
Niagara Scenic Trolley: From the visitor center on the American side you can take the Niagara Scenic Trolley to various attractions, such as the viewpoints Prospect Point, Observation Tower and Goat Island. The Trolley runs at different times per season. A ticket costs $ 3.00 per adult. You also have access to the Trolley with the Discovery Pass.

8)
Aquarium of Niagara: At the Aquarium of Niagara you see sharks, piranhas, sea lions and a colony of endangered penguins. The Aquarium is open year round from 09.oo tot 17.00 and a great attraction for childeren. The entrance fee is $ 19.95 per adult and childeren receive a discount ($ 14.95).  


9) Niagara Gorge Discovery Center: Within walking distance from the Aquarium, the Niagara Gorge Discovery Center is home to many of the geology of the Niagara Gorge. You can also walk beautiful trails here. The entrance fee is only $ 3.00 per person.

10)
Discovery Pass:
Buy the Discovery Pass. This pass gives you access to 5 different attractions and you save about 30% off. So if you are planning to see several attractions, to purchase the Discovery Pass is much cheaper than if you buy a single ticket for each attraction.

11) If you want to see the falls at close (Maid of the Mist or Caves of the winds) make sure that your personal belongings "including a passport" is safely puting away in a waterproof bag or pocket. The raincoat that you get does not keep you dry. My passport was so drenched that I had problems  at the border and I had to apply for a new passport!

12) If you enter the U.S. by land (from Canada to the USA), you must complete an I-94 form at the US Customs and Border Protection (CBP). The officer will staples the I-94 form (a small white card) in your passport that will be removed from the passport after leaving the USA. Also you have to pay $ 6.00. You are not required to complete an Esta if you travel to the US by land but it speeds up the process. But watch out! If you leave the US to Canada, it often happens that the Canadian US Customs forget to remove the I-94 form from your passport. So mention to the Canadian Customs that you want them to remove the I-94 form from your passport! Then there is always an opportunity to submit the I-94 form at the airport. If you do not doing this you will get in trouble by entereing the USA again.  


Er bestaan twee steden die Niagara Falls heten. Niagara Falls aan de Canadese kant (Ontario) en Niagara Falls aan de Amerikaanse zijde (New York). Ondanks de naam exact hetzelfde zijn is er een enorm verschil tussen deze twee steden.

There are two cities called Niagara Falls. Niagara Falls on the Canadian side (Ontario) and Niagara Falls on the American side (New York). Despite the name are exactly the same, there is a huge difference between these two cities.
Niagara Falls aan de Canadese zijde is groter er is meer entertainment en het is gezelliger dan aan de Amerikaanse zijde. Maar men is druk bezig om het aan de Amerikaanse zijde te verbeteren en uit te breiden.

Niagara Falls on the Canadian side is larger, there is more entertainment and it is cozier than on the US side. But they are working hard to improve and to expand on the US side.

 


      Via de Niagara Falls State Park heb je toegang tot de Niagara Falls. Het park is ook mooi om te bezichtigen.

                 Through the
Niagara Falls State Park have access to Niagara Falls. The park is also nice to visit.

                    De grens tussen de Verenigde Staten en Canada loopt door het midden van de Niagara rivier.

                The border between the United States and Canada runs through the middle of the
Niagara River.De
watervallen bestaan uit drie delen: Horseshoe Falls, American Falls en Bridal Veil falls. Ze liggen precies op de grens tussen de VS en Canada. De steden zijn via de Rainbow Bridge met elkaar verbonden.

The
falls consist of three parts: Horseshoe Falls, American Falls and Bridal Veil Falls. They are right on the border between the US and CanadaThe cities are connected by the Rainbow Bridge.

Zowel de Canadese als de Amerikaanse stad wordt druk bezocht door bezoekers uit alle delen van de wereld. In feite zijn er ook twee Niagara-watervallen: de in Canada gelegen Horseshoe Falls, de grootste en indrukwekkendste waterval, die de vorm heeft van een hoefijzer, en de American Falls in de Verenigde Staten.

Both the Canadian and the American city is popular by visitors from all over the world. In fact, there are also two
Niagara Falls: the Canadian Horseshoe Falls, the largest and most impressive waterfall, which has the shape of a horseshoe, and the American Falls in the United States.

De watervallen zijn door een klein eiland Goat Island van elkaar gescheiden. Het water van de Niagara River heeft over het 56 km lange stroomgebied van deze rivier, van Lake Erie naar Lake Ontario, een verval van 100 m.

The
falls are seperated by a small island Goat Island. From Lake Erie to Lake Ontario, the water of the Niagara River has about 35 miles long basin, a decay of 100 m.


Bij de Niagara watervallen stort per minuut circa 155 miljoen liter water met donderend geweld naar beneden over de 635 m brede Horseshoe Falls, waar het hoogteverschil 54 m  bedraagt. De American Falls zijn 2 m hoger maar slechts 323 m breed: hier valt per minuut ongeveer 16 miljoen liter water omlaag.

At
Niagara Falls, 155 million liters of water are thundering down per minute over the 635 m wide Horseshoe Falls, where the height is 54 m. The American Falls are 2m higher but only 323 m wide, about 16 million gallons of water falls down per minute.Een bezoekje aan de Cave of the winds is ook een aanrader. De Cave of the Winds brengt je dichter bij het water van de Niagara Falls dan je voor mogelijk houdt. De lift brengt je 53 meter de diepte in en brengt je in de kloof van de Niagara.

A visit to the Cave of the Winds is also recommended. The Cave of the Winds trip takes you closer to the waters of Niagara Falls than you thought possible. You ride an elevator 175 feet (53 meters) deep into the Niagara Gorge.
Je volgt een gids over een reeks van houten loopbruggen naar de beroemde "Hurricane Deck". (Uitzicht op de rivier tijdens het wachten op de gids).

You follow a tour guide over a series of wooden walkways to the famous "Hurricane Deck". (View of the River waiting for the guide).

Als je bij de reling staat sta je 6 meter vanaf de golfen van Bridal Veil Falls. Het meeslepende water boven je spuit nevel en water in je gezicht. De regenbogen zijn meestal zichtbaar gedurende dag en nacht. Tijdens ons bezoek waren ze helaas bezig met onderhoud.

As you stand at the railing, you are 6 meters from the billowing torrents of
Bridal Veil Falls. The rushing waters loom above you, dousing you with a generous spray as you face the thundering Falls head-on. Rainbows are usually visible day and night. Unfortunarely, during our visit they were doing maintenance.

Terrapin Point (voorheen Terrapin Rocks) is een observatiegebied in de noordwestelijke hoek van Goat Island, naast de Canadese Horseshoe Falls. mee. Het is een van de twee belangrijke observatie punten om de watervallen en de lagere Niagara kloof aan de New York kant te zien.

Terrapin Point (formerly Terrapin Rocks) is an observation area located at the northwestern corner of Goat Island, next to the Canadian Horseshoe Falls. It is one of two major observation areas to overlook the falls and lower Niagara Gorge on the New York side.                                                                                   Uitzicht op de Niagara rivier.

                                                                                      View on the
Niagara River.

De Verenigde Staten en Canada delen samen het water van de rivier Niagara met een toezegging om de schoonheid van de watervallen te behouden voor bijna een halve eeuw. De Niagara elektriciteit centrale blijft de aanvoer van schone, koolstof-vrije hydro-elektriciteit produceren voor de komende 50 jaar.

The United States and Canada have shared the
Niagara River's water power—along with a commitment to preserve the beauty of the Falls—for nearly half a century.  The Niagara Power Plant will continue to produce steady supplies of clean, carbon-free hydroelectricity for another 50 years.                                         De prachtige
lichtshow die elke dag (als het donker wordt) wordt gegeven.

                                            The beautiful
light show that is given every day (when it become dark).

@MK
 
eXTReMe Tracker