NEVADA - THE SILVER STATEHoofdstad: Carson City.

Locatie: In het noorden grenst de staat Nevada aan de staten Oregon en Idaho, in het oosten aan de staten Utah en Arizona, en in het westen en zuidwesten aan de staat Californië.

Klimaat: Nevada bestaat hoofdzakelijk uit woestijn en heeft een semiaride klimaat, dit houdt in dat de temperatuur overdag in de zomer kan oplopen tot 46 graden en in de winter in de nachtelijke uren de temperatuur onder het vriespunt (-10) kan zakken.

Beste Reistijd: In het voorjaar en herfst, de zomers kunnen extreem heet zijn en in de winter periode moet je vaak een jas aan.

Hoogtepunten: Las Vegas, Valley of Fire, Hoover dam, Lake Mead, Lake Tahoe, en Reno.

Tijdsverschil: Pacific Time Zone. 9 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Nevada:

Tussen 1770 en 1780 drongen diverse Spaanse ontdekkingsreizigers door tot in het grondgebied van het tegenwoordige Nevada. In hun voetsporen volgden vallenzetters en handelaren. Zij waren de eerste blanken die er in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw actief waren. Ze ontmoeten er Paiute, Shoshone, Washo en Navajo’s. Na afloop van de Mexicaanse Oorlog (1846-1848) kreeg Nevada, voordien een deel van California, de status van territorium van de Verenigde Staten. In 1864 werd Nevada uitgeroepen tot zesendertigste staat van Amerika. De eerste permanente kolonisten waren mormonen, die in 1849 vanuit Utah naar Nevada verhuisden. Er ontstonden andere plaatsjes uit gouddelvers kampen nadat Henry Comstock in 1859 bij het huidige Virginia City een rijke goud- en zilverader had gevonden, de Comstock Lode. Na die sensationele vondst haasten tal van fortuinzoekers zich vanuit Californië naar het westen van Nevada, waar zij een groot aantal kampen oprichtten. Deze prospectors hebben in de geschiedenis van de staat een belangrijke rol gespeeld. Omstreeks 1900 ontdekte men nieuwe rijke goud- en zilveraders in het hart van Nevada, bij Goldfield en Tonopah. In de eerste decennia van de 20ste eeuw werd een begin gemaakt met de uitvoering van diverse grote irrigatieprojecten. In 1936 werd de gigantische Hoover Dam nabij Las Vegas in gebruik genomen, voor de opwekking van elektriciteit en de bevloeiing van een groot landbouwgebied. In 1951 werden bij Yucca Flat en Frenchman Flat atoombommen getest.   

Liedjes over Nevada:

1.
Elvis Presley - Las Vegas.
2.
R.E.M. - All the way to Reno.
3.
Billy Joel - Stop in Nevada.
4.
Kate Perry - Waking up in Vegas.Capital: Carson City.

Location: In the north it borders to the states Nevada, Oregon and Idaho, on the east by the states Utah and Arizona and to the west and southwest by the state of California.

Climate: Nevada is made up of mostly desert and semiarid climate regions, daytime summer temperatures sometimes may rise as high as 115 °F (46 °C) and nighttime winter temperatures may reach as low as −10 °F (−23.3 °C).

Best time to visit: In spring and autumn, the summers can be very hot and the winter time you might just be forced to wear a jacket.

Highlights: Las Vegas, Valley of fire state park, Hoover dam, Lake Mead, Lake Tahoe and Reno.

Time difference: Pacific time zone. 9 hours earlier than the Netherlands.

History of Nevada
:

Between 1770 and 1780 several Spanish explorers insisted into the territory of present-day Nevada. Trappers and traders followed in their footsteps. They were the first whites who were active in the twenties and thirties of the last century. They meet Paiute, Shoshone, Washo and Navajos there. After the Mexican War (1846-1848), formerly a part of California, Nevada got the status of territory of the United States. In 1864, Nevada was declared the forty-sixth state of America. The first permanent settlers were Mormons who moved from Utah to Nevada in 1849. In 1859, other villages arose from gold miners camps after Henry Comstock had found a rich gold and silver vein the Comstock Lode near to the current Virginia City. After the sensational discovery many fortune seekers from California rush to western Nevada where they established a large number of camps. These prospectors have played an important role in the history of the state. Around 1900, new rich gold and silver veins was discovered in the heart of Nevada at Goldfield and Tonopah. In the first decades of the 20th century a start was made with the implementation of several large irrigation projects. In 1936, the giant Hoover Dam near Las Vegas was taken into use for the generation of electricity and irrigation of a large agricultural area. In 1951, atomic bombs were tested at Yucca Flat and Frenchman Flat.   
 
Songs about Nevada:

1.
Elvis Presley - Viva Las Vegas.
2.
R.E.M. -All the way to Reno.
3.
Billy Joel - Stop in Nevada.
4.
Katy Perry - Waking up in Vegas.@MK
 

eXTReMe Tracker