NEBRASKA - THE CORNHUSKER STATEHoofdstad: Lincoln.

Locatie: In het noorden grenst Nebraska aan South Dakota, in het oosten aan Iowa en Missouri, in het zuiden aan Kansas, en in het westen aan Colorado en Wyoming.

Klimaat: Nebraska heeft een landklimaat, met uitzonderlijk warme zomers en strenge winters. Dankzij de droge lucht zijn de hitte en de vrieskou echter goed te verdragen. 

Beste Reistijd: De beste reistijd voor Nebraska is mei en van juli t/m oktober, waarin je een zachte tot hete temperatuur hebt en amper tot middelmatige neerslag. In de maand juni valt normaliter de meeste neerslag. 


Hoogtepunten: Omaha, Lincoln, Scotts Bluff National Monument, Chimney Rock National Historic Site en Carhenge.

Tijdsverschil
Central time zone. In Oost-Nebraska 7 uur vroeger en in West-Nebraska is het 8 uur vroeger dan in Nederland (Europa). 

Geschiedenis van Nebraska:

De Spaanse ontdekkingsreiziger Francesco Coronado en zijn mannen waren de eerste blanken die in 1541 de Great Plains van Nebraska en Kansas doortrokken. Destijds werd dit grote gebied bewoond door stammen als de Oto, Pawnee, Omaha, Sioux en Cheyenne. In de loop van de 18de eeuw werd de streek verkend door Franse ontdekkingsreizigers. De kolonisatie kwam echter pas op gang nadat dit gebied door Frankrijk aan de Verenigde Staten was verkocht, in het kader van de onder president Thomas Jefferson tot stand gekomen koopovereenkomst die als de Louisiana Purchase (1803) de geschiedenis is ingegaan. In 1803 verkende de Lewis and Clark Expedition het oostelijke deel van het huidige Nebraska. Duizenden trappers, pelshandelaren, missionarissen, avonturiers en kolonisten zijn tussen 1800 en 1850 via de Oregon Trail, de lange route naar het noordwesten van het continent, door Nebraska getrokken. In 1867 werd Nebraska de zevenendertigste staat van de Verenigde Staten van Amerika. 

Liedjes over Nebraska:

1.
Bruce Springsteen - Nebraska.
2.
Rachel Price - Little Nebraska Town.
3.
Buddy Knox - Nebraska SunriseCapital: Lincoln.

Location: In the north, Nebraska borders to South Dakota, in the east to Iowa and Missouri, in the south to Kansas, and in the west to Colrado and Wyoming.


Climate: Nebraska has a continental climate, with exceptionally warm summers and harsh winters. Thanks to the dry air, the heat and freezing cold are well tolerated. 

Best time to visit: The best travel time for Nebraska is May and from July to October, in which you have a mild to hot temperature and barely to moderate rainfall. The wettest weather is mostly in the month of June. 

Highlights: Omaha, Lincoln, Scotts Bluff National Monument, Chimney Rock National Historic Site en Carhenge.

Time difference
Central time zone. In East Nebraska it is 7 hours earlier and in West Nebraska it is 8 hours earlier than in the Netherlands (Europe).

History of Nebraska:

The Spanish explorer Francesco Coronado and his men were the first whites to cross the Great Plains of Nebraska and Kansas in 1541. At the time, this large area was inhabited by tribes such as the Oto, Pawnee, Omaha, Sioux and Cheyenne. During the 18th century the area was explored by French explorers. However, colonization only started after this area was sold by France to the United States, in the context of the purchase agreement under President Thomas Jefferson that went down in history as the Louisiana Purchase (1803). In 1803 the Lewis and Clark Expedition explored the eastern part of today's Nebraska. Thousands of trappers, fur traders, missionaries, adventures and settlers traveled through Nebraska between 1800 and 1850 via the Oregon Trail, the long route to the northwest of the continent. In 1867, Nebraska became the thirty-seventh state of the United States of America. 


Songs about Nebraska:

1.
Bruce Springsteen - Nebraska
2. 
Rachel Price - Little Nebraska Town.
3. 
Buddy Knox - Nebraska Sunrise.
@MK

 
eXTReMe Tracker