NEWPORT                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS
Bezienswaardigheden / tips Newport 2021:

1)
Cliff walk: De Newport Cliff Walk wordt beschouwd als een van de topattracties in Newport. Het is een 5,6 km openbare wandelpad dat langs de kustlijn loopt en biedt een mooi uitzicht op de huizen van de Gilded Age. Het pad werd in 1975 een National Recreation Trail. Het pad loopt langs veel van de beroemde vergulde herenhuizen van Newport zoals Astor's Beechwood, Rosecliff, Marble House, The Breakers, Ochre Court, en Rough Point. Het 5,6 km lange looppad is geplaveid en biedt prachtige vergezichten. Van the Forty Steps, een trap die naar de oceaan leidt, is elke trede genoemd naar iemand die op zee zijn leven verloor.

2)
Marble huis:  Dit is een van de mooiste huizen aan de Cliff walk. Marble House (het Marmeren Huis) is gebouwd als woonhuis door architect Richard Morris Hunt in opdracht van William Kissam Vanderbilt, kleinkind van Cornelius Vanderbilt. Richard Morris Hunt heeft het Kleine Trianon in Versailles als inspiratiebron gebruikt voor de bouw van dit huis. Het Marble House is gebouwd tussen 1888 en 1892 als cadeau voor de 39ste verjaardag van Vanderbilts vrouw Alva Erskine Smith. De bouw van het huis heeft $11 miljoen gekost, waarvan $7 miljoen werd uitgegeven aan 14.000 m³ marmer.
 
3)
Breakers: Een bezoek aan de Breakers is ook zeker de moeite waard. Ook de Breakers is een groot huis van de bekende Amerikaanse familie van Nederlandse afkomst Vanderbilt. De Breakers werd tussen 1893 en 1895 gebouwd als zomerresidentie van Cornelius Vanderbilt II. De architect was Richard Morris Hunt, terwijl het interieur werd ingericht door Jules Allard and Sons en Ogden Codman Jr. Het 70 kamers tellende woonhuis heeft een vloeroppervlakte van circa 6.000 m². De bouwkosten bedroegen het toen al gigantische bedrag van $7 miljoen.
 
4)
Bellevue Avenue Historic District: Bezoek ook de Bellevue Avenue Historic District die achter de Cliff Walk ligt. In deze straat staan de zomer huizen/paleizen van de rijke en bekende families waaronder de familie Vanderbilt en de Astor familie. Het is prachtig om door deze laan te lopen.

5) 
Bannister's Wharf vormt samen met Bowen's Wharf een historisch stadsdeel uit de 18de eeuw, tussen Mill Street en Pelham Street, naast Thames Street. Langs deze met 'kinderhoofdjes'geplaveide kades vindt je mooie winkels, werkplaatsen van ambachtslieden en restaurantjes en kroegen.

6)
Fort adams State park. Hier vind je een mooi park met een oppervlakte van meer dan 9 ha heeft een hengelpier, mooie plekjes om te picknicken en uitstekende strandfaciliteiten. Het eigenlijke Fort Adams is een indrukwekkende fort uit de 19de eeuw, dat 2400 manschappen kon huisvesten.

7)
Museum of Newport History: De hele scheepvaart geschiedenis van de stad, de koopvaardij en het dagelijkse leven van de eerste kolonisten komen aan bod. Interessante collectie zilverwerk is hier te zien. Newport leefde niet alleen van de visvangst, maar ook van de export van kaarsen die van walvisvet gemaakt werden. Entree is gratis maar een donatie is aanbevolen.Highlights / tips Newport 2021:

1)
Cliff walk: The Newport Cliff Walk is considered one of the top attractions in Newport. It is a 3.5-mile public access walkway that borders the shore line and offers a nice view of the houses of the Gilded Age. The path became a National Recreation Trail in 1975. It runs behind many of Newport's famous gilded mansions, such as Astor's Beechwood, Rosecliff, Marble House, The Breakers, Ochre Court, and Rough Point. Most of the 3.5-mile cliff walk is paved and it offers beautiful vistas. Of the Forty Steps, stairs leading to the ocean, each step is named each for someone who lost his life at sea.

2)
Marble house: This is one of the most beautiful houses on the Cliff Walk. Marble House was built as a residence by architect Richard Morris Hunt on behalf of William Kissam Vanderbilt the grandson of Cornelius Vanderbilt. Richard Morris Hunt, used the Small Trianon at Versailles as inspiration source for the construction of this House. The Marble House was built between 1888 and 1892 as a gift for the 39th anniversary of Vanderbilts wife Alva Erskine Smith. Th. e construction of the house has cost $ 11 million, of which $ 7 million was spent on 14,000 m³ of marble
 
3)
Breakers: A visit to the Breakers is also well worth it. Also, The Breakers is a large house of the famous American family of Dutch descent Vanderbilt. The Breakers was built between 1893 and 1895 as a summer residence of Cornelius Vanderbilt II. The architect was Richard Morris Hunt, while the interior was decorated by Jules Allard and Sons and Ogden Codman Jr. The 70-room house has a floor space of approximately 6,000 sqm. The construction costs to what was already gigantic an amount of $ 7 million.
 
4)
Bellevue Avenue Historic District: Visit the Bellevue Avenue Historic District which lies behind the Cliff Walk. In this street stand summer houses, palaces of the rich and famous families such as the Vanderbilt family and the Astor family. It is wonderful to walk through this avenue.

5)
Bannister's Wharf, together with Bowen's Wharf is a historic district of the 18th century, between Mill Street and Pelham Street, next to Thames Street. Along with these cobbled quays you will find fine shops, handicraft shops and restaurants and pubs.

6) Fort Adams State Park. Here you will find a beautiful park with an area of more than 9 hectares with a fishing rod pier, beautiful places to picnic and excellent beach facilities. The actual Fort Adams is an impressive fortress from the 19th century, which had accommodate 2400 troops.

7)
Museum of Newport History: The entire shipping history of the city, the merchant and daily life of the first settlers are shown. Interesting collection of silverware can be seen here. Newport not only lived from fishing but also from exports of candles made of whale fat. Entrance is free but a donation is recommended.


Het oude, schilderachtige havenstadje Newport is in 1639 gesticht. Het stadje ligt op de zuidelijkste punt van Aquidneck Island (ook wel Rhode Island genoemd). In Newport, meer dan 300 jaar een centrum van handel, cultuur en rijkdom is veel te zien.

The old, picturesque harbor town of Newport was founded in 1639. The town lies on the southernmost point of Aquidneck Island (also known as Rhode Island). More than 300 years, Newport is a center of commerce, culture and wealth and there is much to see.In de zomermaanden is het er buitengewoon druk. Zodra je in
Newport bent, zal je tot de ontdekking komen dat het in feite een stad voor voetgangers is. Vele bezienswaardigheden zijn wandelend te bereiken. Ook rijden er diverse bussen, inclusief een gratis pendelbus (tijdens de zomermaanden), naar de belangrijkste bezienswaardigheden.


In the summer months it is extremely busy. Once you're in Newport, you will discover that it is in fact a city for pedestrians. Many attractions are accessible by foot. Also, several buses drive here including a free shuttle bus (in the summer) to the main attractions.Bowen's Wharf is een gezellige haven met veel restaurants, kroegjes en koloniale huizen. Hier is het voornamelijk gezellig in de avonduren.

Bowen's Wharf is a cosy harbour with many restaurants, bars and colonial houses. Mainly, it is cosy in the evening hours.                                                                                        De haven van Bowen's Wharf.

                                                                                       The harbour of Bowen's Wharf.                  De
Newport Harbor en Shuttle service, vanaf hier kun je een boottocht of shuttle dienst boeken.

                       The
Newport Harbor and Shuttle service, from here you can book a boat or shuttle service. 


                                                                
Easton beach het strand waar de Cliff Walk begint.

                                                                Easton beach the beach where the Cliff Walk begins.
                       
De 5,5 km lange Cliff Walk, ten zuidwesten van het centrum, loopt langs de klippen van Newport en biedt een mooi uitzicht op de huizen van de Gilded Age. Het pad werd in 1975 een National Recreation Trail. Van the Forty Steps, een trap dat naar de oceaan leidt, is elke trede genoemd naar iemand die op zee zijn leven verloor.

The 3.5 mile long cliff walk, southwest of the city center, runs along the cliffs of Newport and offers a beautiful view of the houses of the Gilded Age. The path became a National Recreation Trail in 1975. Of the Forty Steps, stairs leading to the oceaneach step is named for someone who lost his life at sea.
                             
Lokale vissers wisten het pad openbaar te houden door naar de rechter te stappen toen rijke huiseigenaren het probeerden af te sluiten.

Local fishermen went to court and kept the path open for public when wealthy homeowners tried to shut it down.                                                            The Breakers - Ochre Point Avenue. Het mooiste zomerverblijf. Dit paleis met 70 kamers werd in 1895 gebouwd voor de multimiljonair en spoorwegmagnaat Cornelius Vanderbilt. Het werd ontworpen door Richard Morris Hunt en vertoont grote gelijkenis met de paleizen uit de Italiaanse renaissance. Vanaf het schitterende terrein heb je een fraai uitzicht op de Atlantische Oceaan. 

The Breakers - Ochre Point Avenue. One of the most beautiful summer residence. This palace with 70 rooms was built in 1895 for the multimillionaire and railroad magnate Cornelius Vanderbilt. It was designed by Richard Morris Hunt and is very similar to the palaces of the Italian Renaissance. From the beautiful terrain you have a beautiful view of the Atlantic Ocean.

Newport is vooral bekend om de schitterende buitenverblijven (bekend als summer cottages), waarvan er vele van april/mei tot eind september voor het publiek geopend zijn. Omstreeks het einde van de 19de eeuw was Newport de zomerresidentie voor vele miljonairs, die er indrukwekkende villa's lieten bouwen en grote, kostbare feesten organiseerden. 

Newport is known for its magnificent properties (known as summer cottages), many of which are open to the public from April / May until late September. Towards the end of the 19th century Newport was a summer retreat for many millionaires, who were building impressive villas and organized large, expensive parties.

                                                                              Prachtige huizen bij Sheep Point Cove.

                                                                              Beautiful houses at Sheep Point Cove.

                                       
Als je aan het einde van de Cliff Walk bent gekomen loop dan terug via Bellevue Avenue. De wijk is een aanrader om doorheen te lopen. Je komt hier ook prachtige huizen tegen. (zie hierboven).

At the end of the Cliff Walk you have to walk back through Bellevue Avenue. The district is a must to walk through. You will find also beautiful houses (see above).                                                                                                                                


 
        

Naast landhuizen en historische locaties biedt Newport ook veel buitenactiviteiten. Aan de zuidkant van Washington Square ligt het Fort Adams State Park, met centraal daarin Fort Adams uit 1853 dat evenwel niet meer wordt gebruikt als garnizoen. Rond het fort liggen zwembaden en andere sportfaciliteiten. Ieder jaar wordt hier het beroemde Newport Jazz Festival gehouden.

Besides mansions and historic sites Newport also offers many outdoor activities. On the south side of Washington Square is the Fort Adams State Park, with Fort Adams (1853) as a central role, however no longer used as a garrison. Around the fort are pools and other sports facilities. Each year the famous Newport Jazz Festival is held here.

@MK 

 
eXTReMe Tracker