NORTH CAROLINA - OLD NORTH STATEHoofdstad: Raleigh.

Locatie: De staat North Carolina grenst in het noorden aan de staat Virginia, in het oosten aan de Atlantische Oceaan, in het zuiden aan de staten South Carolina en Georgia, en in het westen aan de staat Tennessee.
   

Klimaat: North Carolina heeft een zacht klimaat, dankzij de bergen in het westen van de staat maar vooral ook dankzij de Gulf Stream, de warme golfstroom in de Atlantische Oceaan die het klimaat in het oosten van de Verenigde Staten beïnvloedt. Het klimaat in het zuidelijke deel van de Coastal Plain is natuurlijk het warmst. 

Beste reistijd: De beste reistijd voor de staat North Carolina is van april t/m oktober, waarin je een aangename tot hete temperatuur hebt en amper tot weinig neerslag.

Hoogtepunten: Great Smokey Mountains National Park, Blue Mountain Parkway, Chimney Rock State Park, Grandfather Mountain, Blowing Rock, Asheville, Nags Head, Roanoke Island teveel om op te noemen. 

Tijdsverschil: Eastern time zone, 6 uur vroeger dan Nederland. 

Geschiedenis van North Carolina:

Vermoedelijk waren de Franse ontdekkingsreizigers onder leiding van de Italiaan Giovanni da Verrazano in 1524 de eerste Europeanen die de kust van North Carolina verkenden. De Engelsen, die hier in 1585 voet aan wal zetten, stichtten echter de eerste blanke nederzetting in North Carolina, op een klein eiland dat de Indianen Roanoke noemden. In feite was deze nederzetting op Roanoke Island de eerste Engelse kolonie in de Nieuwe Wereld. De kolonisten waren hierheen gezonden door niemand minder dan Sir Walter Raleigh (1552-1618), die in opdracht van zijn vorstin in 1585-1586 een poging ondernam Noord-Amerika te koloniseren. In 1663 verleende Charles II van Engeland acht lord proprietors een joint charter (gezamenlijk monopolie) op de kolonisatie van het gebied ten zuiden van het huidige Virginia. Bijna een halve eeuw later werd dit grote gebied onderverdeeld in twee afzonderlijke koloniën: North en South Carolina. Omstreeks 1750 stroomden er duizenden immigranten uit Ierland, Schotland, Wales en Duitsland naar de Piedmont Region. Na de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 werd North Carolina, een van de oorspronkelijke dertien koloniën van Groot-Brittannië in Noord-Amerika, een onafhankelijke staat. In 1789 trad North Carolina als twaalfde staat toe tot de Verenigde Staten. Gedurende de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) besloot North Carolina tot afscheiding van de Unie. Maar op 25 april 1865 moest generaal J.E. Johnston, aanvoerder van een troepenmacht van het Zuiden, zich bij Durham overgeven aan generaal William Sherman, legeraanvoerder van het Noorden. 


Liedjes over North Carolina:

1.
James Taylor - Carolina In My Mind
2.
Des Ark - Carolina Girls.
3.
Elton John - Oh My Sweet CarolinaCapital: Raleigh.

Location: The state of North Carolina borders the state of Virginia to the north, the Atlantic Ocean to the east, the South Carolina and Georgia states to the south, and the state of Tennessee to the west. 

Climate: North Carolina has a mild climate, thanks to the mountains in the west of the state but also thanks to the Gulf Stream, the warm gulf stream in the Atlantic Ocean that influences the climate in the east of the United States. The climate in the southern part of the Coastal Plain is of course the warmest.

Best time to visit: The best travel time for the state of North Carolina is from April to October, in which you have a pleasant to hot temperature and hardly any rainfall. 

HighlightsGreat Smokey Mountains National Park, Blue Mountain Parkway, Chimney Rock State Park, Grandfather Mountain, Blowing Rock, Asheville, Nags Head, Roanoke Island to much to mention.

Time differenceEastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

History of Arizona:

In 1524, the French explorers led by the Italian Giovanni da Verrazano were probably the first Europeans to explore the North Carolina coast. However, the English, who set foot here in 1585, founded the first white settlement in North Carolina, on a small island that the Indians called Roanoke. In fact, this settlement on Roanoke Island was the first English colony in the New World. The settlers were sent by Sir Walter Raleigh (1552-1618), who was commissioned by his queen in 1585-1586 to attempt to colonize North America. In 1663, Charles II of England granted eight lord proprietors a joint charter on the colonization of the area south of present day Virginia. Almost half a century later, this large area was subdivided into two separate colonies: North and South Carolina. Around 1750 thousands of immigrants from Ireland, Scotland, Wales and Germany came to the Piedmont Region. After the Declaration of Independence of 1776, North Carolina, one of the original thirteen colonies of Great Britain in North America, became an independent state. In 1789, North Carolina joined the United States as the twelfth state. During the American Civil War (1861-1865), North Carolina decided to secede from the Union. But on April 25, 1865, General J.E. Johnston, leader of a South force, surrendered at Durham to General William Sherman, army leader of the North. 


Songs about North Carolina:

1.
James Taylor - Carolina In My Mind.  
2.
Des Ark - Carolina Girls
3.
Elton John - Oh My Sweet Carolina


@MK 
eXTReMe Tracker