MASSACHUSETTS - BAY STATE (NEW ENGLAND)

Hoofdstad: Boston.

Locatie: Gelegen aan de Atlantische Oceaan,  grenst in het noorden aan de staten New Hampshire en Vermont. In het westen aan New York, in het zuiden aan Connecticut en Rhode Island.

Klimaat: Typisch New England klimaat. Warme, plezierige zomers. Prachtige en aangename herfst, koele lente. De winters kunnen behoorlijk koud zijn .

Beste reistijd: In het algemeen, van mei tot september is de beste tijd om te bezoeken. Maar de herfst is de mooiste tijd vanwege de herfst kleuren.

Hoogtepunten: Boston, Martha’s Vineyard, Cape Cod, Salem, Old Sturbridge Village, Concord, Lexington Lowell National Historic Park and Historic Deerfield .

Algemene informatie: Van alle  staten van New England heeft Massachusetts de meest gevarieerde mix van natuurlijke en door mensen gemaakte attracties. Kilometers lange zandstranden, groene bergen en rijke cultuur kenmerken de Berkshire Hills in het westen.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van
Massachusetts:

Liedjes over Massachusetts:

1.
Bee Gees - Massachusetts.

Capital: Boston.

Location: Located on the Atlantic, it is bordered to the north by the states of New Hampshire and Vermont. In the west New York, southern Connecticut and Rhode Island.

Climate: Warm, pleasant  SummerSummers, beautiful and pleasant autumn, cool spring but the winters are very cold .

Best time to visit: In general, from May till September is the best time to visit. But Autumn is the most beautiful time because of the fall of the leaves.

Highlights: Boston, Martha’s Vineyard, Cape Cod, Salem, Old Sturbridge Village, Concord, Lexington Lowell National Historic Park and Historic Deerfield.

General Information: Of all the New England states Massachusetts has the most diverse mix of natural and manmade attractions. Miles of sandy beaches, green mountains and a rich culture features the Berkshire Hills in the west.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Massachusetts:

Songs about Massachusetts:

1. Bee Gees - Massachusetts.
@MK

Van alle staten
.


 

eXTReMe Tracker