MICHIGAN - THE WOLVERINE STATE

Hoofdstad: Lansing.

Locatie: Michigan bevindt zich in de regio van de Grote Meren die een natuurlijke grens vormen met Canada. Michigan grenst in het zuiden aan Indiana en Ohio.

Klimaat: Michigan heeft een landklimaat, maar er zijn twee verschillende gebieden. De zuidelijke en centrale delen van het schiereiland hebben een warmer klimaat met hete zomers en koude winters. Het noordelijke deel van schiereiland en de gehele Upper Peninsula heeft een zwaarder klimaat, met warme, maar kortere zomers en langere, koude tot zeer koude winters. 

Beste reistijd: Van mei tot september is de beste tijd om Michigan te bezoeken.

Hoogtepunten: Upper Peninsula in zijn geheel, Holland, Detroit, Mackinak Island State Park, Mackinaw City and Grand Rapids.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Michigan:

Toen in 1622 de Franse ontdekkingsreiziger Etienne Brule vanuit het Canadese Québec het huidige Sault Sainte Marie bereikte, woonden er al diverse Indianenstammen in het gebied dat nu Michigan wordt genoemd, waaronder de Ontario en de Chippewa. Waarschijnlijk gaven de laatsten het gebied zijn naam: Micigama, hetgeen ‘Groot Water’ betekent. In 1701 stichtte een andere Fransman Antoine de la Mothe Cadillac, het fort Pontchartrain, dat later zou uitgroeien tot de stad Detroit. In het jaar 1787 werd de streek Michigan een deel van het Noordwestelijk Territorium van de Verenigde Staten. Vijftig jaar later, op 26 januari 1837, trad Michigan als zesentwintigste staat tot de statenbond toe. Detroit werd aangewezen als de hoofdstad, maar tien jaar viel de stad Lansing deze eer te beurt. In de laatste decennia van de 19de eeuw ontwikkelde Michigan zich tot een belangrijke mijnbouwstreek en tot een van de grootste producenten van timmerhout in de Verenigde Staten. Met de uitvinding van de automobiel en de fabricage van auto-onderdelen onderging de industrie in Michigan een drastische verandering. Henry Ford, die zijn eerste auto in 1892 had voltooid, richtte in 1903 met een aantal partners in de stad Dearborn nabij Detroit de Ford Motor Company op.
 
Liedjes over Michigan:


1. Journey - Don't stop believin
2.
Smokey Robinson - I care about Detroit.
3. Fats Domino - Detroit City Blues.
4.
Rod Stewart - The motown song.
5.
Bob Seger - Mainstreet.Capital: Lansing.

Location: Michigan is located in the region of the Great Lakes and form a natural border with Canada. Michigan borders in the South to Indiana and Ohio.

Climate: Michigan has a continental climate, although there are two distinct regions. The southern and central parts of the Lower Peninsula have a warmer climate with hot summers and cold winters. The northern part of Lower Peninsula and the entire Upper Peninsula has a more severe climate, with warm, but shorter summers and longer, cold to very cold winters.

Best time to visit: From May to September is the best time to visit Michigan.

Highlights: Upper Peninsula in its entirety, Holland, Detroit, Mackinak Island State Park, Mackinaw City and Grand Rapids.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Michigan:

In 1622, when the French Explorer Etienne Brule from Canadian Quebec explored the current Sault Sainte Marie several native American tribes already lived in the area now called Michigan including the Ontario and the Chippewa. Probably the last ones gave the area its name: Micigama, which means 'Big Water'. In 1701, another Frenchman Antoine de la Mothe Cadillac founded Fort Pontchartrain which would become the city of Detroit. In the year 1787, the Michigan region became a part of the Northwest Territory of the United States. On January 26, 1837, fifty years later, Michigan became the twenty-sixth state to the confederation. Detroit was designated as the capital, but ten years later the city of Lansing had the honor to become the capital. In the last decades of the 19th century Michigan developed into an important mining region and one of the largest producers of lumber in the United States. With the invention of the automobile and manufacturing of auto parts industry Michigan experienced a drastic change. Henry Ford who had completed his first car in 1892, established the Ford Motor Company with a number of partners in the city of Dearborn near Detroit in 1903.

Songs about Michigan:

1.
Journey - Don't stop believin
2. Smokey Robinson - I care about Detroit
.
3. Fats Domino - Detroit City Blues.
4. Rod Stewart - The motown song.
5.
Bob Seger - Mainstreet.@MK                                                                                         

                                         
                                                                  

eXTReMe Tracker