POUGHKEEPSIE                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Poughkeepsie 2021:

1)
Poughkeepsie: Poughkeepsie is de grootste stad aan de Hudson's oostelijke oever, beroemd om Vassar, een privéschool voor vrije kunsten die tot 1969 alleen vrouwen erkende. Het hoogtepunt van Poughkeepsie is the Walkway Over the Hudson State Historic Park, de stad Poughkeepsie is niet zo indrukwekkend. Poughkeepsie wordt voornamelijk als uitvalsbasis gebruikt om andere bezienswaardigheden te bezoeken zoals het huis van Franklin D. Roosevelt en de Vanderbilt Mansion. 

2)
The Walkway Over the Hudson State Historic Park: Een aanrader en absoluut een wandeling waard is een wandeling over de Walkway Over the Hudson met zijn adembenemende uitzichten. Dit was voorheen de Highland-Poughkeepsie spoorwegbrug en is sinds 2009 's werelds langste voetgangersbrug en tevens het nieuwste park van de staat. Hier kun je heerlijk wandelen en van de prachtige Hudson Valley genieten. De Walkway is trouwens gratis en voor iedereen toegankelijk.

Bezienswaardigheden buiten Poughkeepsie:

1)
Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site: Hyde Park ligt slechts 8,5 km (11 minuten) vanaf Poughkeepsie. Dit stadje is bekend geworden als de plaats waar Franklin D. Roosevelt (1882-1945), de tweeëndertigste president van de Verenigde Staten, is geboren en begraven (evenals zijn vrouw Eleanor). De Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site is dagelijks geopend. Het Franklin D. Roosevelt Library and Museum, dat beschikt over een uitgebreide verzameling historisch materiaal over de periode 1910-1945, is eveneens een bezoekje waard. De woning waar Eleanor Roosevelt na de dood van haar man heeft gewoond, Val-Kill, is tijdens de zomermaanden ook geopend. De voorouders van de familie Roosevelt zijn afkomstig uit Nederland: stamvader Claes Maartenzoon van Roseveldt vertrok in 1640 vanuit Tholen naar de Nieuw Wereld. 

2)
Vanderbilt Mansion National Historic Site: In Hyde Park vindt je ook Vanderbilt Mansion National Historic Site (bij US Highway 9). Het renaissancistische paleis, ontworpen voor spoorwegmagnaat Frederick W. Vanderbilt, werd voltooid in 1899. Het biedt een spectaculair uitzicht over de rivier en bevat veel meubilair, kunst, wandkleden en architectonische details die zijn ontleend aan een paleis in Parijs dat Napoleon ooit bewoonde. Het Vanderbilt Mansion is dagelijks open voor bezichtiging.Highlights / tips Poughkeepsie 2021:

1)
Poughkeepsie: Poughkeepsie is the largest town on Hudson's east bank famous for Vasser, a private liberal-arts college that until 1969 only admitted women. The highlight of Poughkeepsie is the Walkway Over the Hudson State Historic Park, the town of Poughkeepsie is not that impressive. Poughkeepsie is mainly used as a base to visit other attractions such as the home of Franklin D. Roosevelt and the Vanderbilt Mansion. 

2) The Walkway Over the Hudson State Historic Park: Worth a stroll for its breathtaking views is the Walkway Over the Hudson formerly the Highland-Poughkeepsie railroad bridge and since 2009 the worlds's longest pedestrian bridge and the state's newest park. Here you can walk and enjoy the beautiful Hudson Valley. The Walkway is also free and accessible to everyone.

Highlights outside Poughkeepsie:

1)
Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site: Hyde Park lies only 5,4 miles (11 minutes) from Poughkeepsie. This town is known as the place where Franklin D. Roosevelt (1882-1945), the thirty-second president of the United States, was born and buried (as well as his wife Eleanor). The Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site is open daily. The Franklin D. Roosevelt Library and Museum, which has an extensive collection of historical material from 1910-1945, is also worth a visit. The home where Eleanor Roosevelt lived after the death of her husband, Val-Kill, is also open during the summer months. The ancestors of the Roosevelt family are from the Netherlands: in 1640, founder Claes Maartenzoon van Roseveldt departed from Tholen to the New World. 

2) Vanderbilt Mansion National Historic Site: In Hyde Park you will also find the Vanderbilt Mansion National Historic Site (at US Highway 9). The renaissance palace, designed for railroad magnate Frederick W. Vanderbilt, was completed in 1899. It offers a spectacular view of the river and includes many furniture, art, tapestries and architectural details derived from a palace in Paris that Napoleon once unhabited. The Vanderbilt Mansion is open daily for viewing. 

Poughkeepsie staat bekend als "de koningin van de Hudson". De naam is afgeleid van een woord in de Wappinger-taal, wat betekent "de met rieten bedekte lodge aan de kleine waterplaats". 

Poughkeepsie is known as "The Queen City of the Hudson". The name derives from a word in the Wappinger language, meaning "the reed-covered lodge by the little-water place".

Poughkeepsie werd in de 17e eeuw door de Nederlanders gebouwd en werd kort na de Amerikaanse Revolutie de tweede hoofdstad van New York. 

Poughkeepsie was settled in the 17th century by the Dutch and became New York's second capital shortly after the American Revolution. 

Een van de belangrijkste brug in de stad is de loopbrug over de Hudson, een voormalige spoorwegbrug (oorspronkelijk de Poughkeepsie brug genoemd), die op 3 oktober 2009 heropend was als een openbare loopbrug. 

One of the major bridges in the city include the Walkway Over the Hudson, a former railroad bridge (originally called the Poughkeepsie Bridge), which re-opened as a public walkway on October 3, 2009.

De plaats Poughkeepsie werd in 1686 van de Indianen gekocht door Robert Sanders, een Engelsman, en Myndert Harmense Van Den Bogaerdt, een in Nieuw-Nederland geboren Nederlander.

The site of Poughkeepsie was purchased from the Indians in 1686 by Robert Sanders, an Englishman, and Myndert Harmense Van Den Bogaerdt, a New Netherland-born Dutchman.

                 De eerste kolonisten waren de families Barent Baltus Van Kleeck en Hendrick Jans van Oosterom.  

                  The first settlers were the families of Barent Baltus Van Kleeck and Hendrick Jans van Oosterom. 


                   De nederzetting groeide snel en de hervormde kerk van Poughkeepsie werd opgericht in 1720. 

                 The settlement grew quickly, and the Reformed Church of Poughkeepsie was established by 1720.

De gemeenschap werd afgezet van de stad Poughkeepsie toen het een dorp werd op 27 maart 1799. De stad Poughkeepsie werd officieel op 28 maart 1855 geregistreerd in het register. 

The community was set off from the town of Poughkeepsie when it became an incorpated village on 27 March 1799. The city of Poughkeepsie was officialy chartered on 28 March 1854. 

@MK

 
eXTReMe Tracker