WATERBURY - BEN AND JERRY                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSTips Ben en Jerry 2021:

1)
Factory Tour: De Factory Tour duurt een half uur en wordt het hele jaar door gegeven. Aan het eind van de tour mag je een nieuwe Ben en Jerry smaak proeven. Een ticket voor de Factory Tour kost maar $ 4,00. Tijdens vakanties en feestdagen wordt er niet in de fabriek gewerkt. Je kunt er nog wel een kijkje nemen, maar alle machines staan dan stil. De openingstijden variëren per seizoen. Kijk op de website voor de exacte tijden.

2)
Flavor Graveyard: Bezoek na de tour de Flavor Graveyard (begraafplaats van de smaken). Het is slechts 5 minuten lopen vanaf de hoofdingang en hier vindt je alle smaken die Ben en Jerry ooit hebben uitgegeven maar niet meer in de verkoop zijn. De teksten op de grafstenen zijn erg grappig en orgineel. 

3) Er is voldoende parkeergelegenheid en het parkeren is gratis.
Tips Ben and Jerry 2021:

1)
Factory Tour: The Factory Tour takes a half an hour and is given throughout the year. At the end of the tour you can taste a new Ben and Jerry flavor. A ticket for the Factory Tour only costs $ 4.00. During holidays and public holidays they are not working in the factory. You can still take a look into the factory but all the machines are not working.  Opening times vary seasonally. Please check the website for the exact opening time. 

2) Flavor Graveyard: After the tour, visit the Flavor Graveyard (cemetery of flavors). It is only a 5 minute walk from the main entrance and here you will find all the flavors that Ben and Jerry have ever published but are no longer on sale. The texts on the gravestones are very funny and original.

3) There is plenty of parking and the parking is free.Ben Cohen en Jerry Greenfield ontmoeten elkaar in 1963 op de highschool van Merrick tijdens de gymles. Omdat de een niet weet wat hij wil worden en de ander steeds wordt uitgeloot voor verschillende studies, besluiten ze samen iets te beginnen. Iets met hun favoriete eten: ijs of bagels. Een baglemachine blijkt echter duurder te zijn dan een ijsmachine en de keuze is snel gemaakt. Het plan is om zich te gaan vestigen in een plaatsje waar nog geen ijszaak is. Uiteindelijk belanden ze in het plaatsje Burlington, Vermont.

In 1963, Ben Cohen and Jerry Greenfield met at highschool Merrick during gym class. Because one does not know what he wants to be and the other continues a lottery for several studies they decided to start something together. Something with their favorite food: ice cream or bagels. However, the bagle machine turns out to be more expensive than an ice machine and the choice is made. The plan is to settle in a place where there is no ice cream parlor. Eventually, they end up in the town of Burlington, Vermont.Op 5 mei 1978 gaat de ijssalon open. Ze noemen de zaak Ben & Jerry omdat dit beter klinkt dan andersom. Als tegemoetkoming wordt Jerry directeur en Ben de tweede man. Kort na de opening gaan er al duizend ijsjes per dag over de toonbank. Het duurt niet lang of een restaurant in de buurt wil ijs inkopen. Dit brengt ze op het idee om ook andere restaurants te gaan benaderen. Ook worden supermarkten een klant. Tegenwoordig is het ijs van Ben en Jerry een begrip. Ben en Jerry hebben inmiddels de zaak verkocht aan het Nederlandse Unilever en doen wat ze het liefste willen: zich fulltime bezighouden met hun goede doelen.

On May 5, 1978 the ice cream parlor opens. They called the Business Ben & Jerry because it sounds better than the other way around. As compensation, Jerry will be the director and Ben the second man. Shortly after the opening thousand of ice creams go over the counter per day. It does not take long before a restaurant nearby wants to buy the Ben and Jerry ice. This brings them on the idea to start approaching other restaurants. Also, supermarkets become a customer. Nowadays, the ice of Ben and Jerry is a household name. Ben and Jerry have sold the Business to Dutch Unilever and they are doing what they love to do: Working fulltime on their charities.
Voor de deur staat een replica van de Cowmobile, de vrolijk beschilderde motorhome die gebruikt werd tijdens een cross country marketing drive. Van hieruit werden overal in het land gratis ijsjes uitgedeeld. Het origineel vloog helaas na vier maanden rondtoeren in Cleveland in de brand.

At the door stands a replica of the Cowmobile the brightly painted motor home that was used during a cross country drive marketing. From here,  free ice creams were handed out throughout the country. Unfortunately, the original Cowmobile was on fire after touring in Cleveland for four months.

Eenmaal binnen valt meteen op dat het er zo lekker ruikt: zoet met een vleugje vanille. Ook kun je hier leuke spulletjes kopen zoals T-shirts, petjes, bekers, pennen en nog veel meer.

Once inside you notice immediately that it smells so good: sweet with a hint of vanilla. You can also buy some nice stuff like T-shirts, caps, cups, pens and much more.          Je kunt kaartjes kopen voor de Factory Tour. De rondleiding begint met een Company History filmpje. 

                       You can buy tickets for the Factory Tour. The tour begins with a Company History movie.
Het tweede deel van de tour is een kijkje in de fabriek. Foto's nemen is niet toegestaan (deze foto is daarom ook niet van mij). Je loopt een trap op en komt in een ruimte met grote afgeschermde ramen. Als iedereen binnen is, gaan de schermen omhoog en kijk je ineens van bovenaf in de fabriek. Tussen alle apparatuur loopt een tiental mensen rond. Het proces van ijs maken wordt in een rap tempo uitgelegd.

The second part of the tour is a visit at the factory. Taking pictures is not allowed (this picture is, therefore, not mine). You walk up the stairs and comes in a space with large screened windows. When everyone is inside the screens go up and suddenly you look from above into the factory. Among all the equipment runs a dozen people around. The process of making ice cream will be explained in a quick tempo.                         
De derde stap in de tour is de Flavo Room, wat vroeger de testkeuken van Ben en Jerry was. Hier zijn de beroemde smaken ontstaan. Dan het grote moment waarop iedereen wacht: het proeven van nieuwe smaken!  

The third step in the tour is the Flavo Room, which was the test kitchen of Ben and Jerry in the earlier days. Here are the famous flavors formed. Then, the big moment were everyone is waiting for: tasting new flavors!Na het einde van de
tour loop je een lange gang in waar je foto's kunt bekijken van de meest favoriete smaken van Ben en Jerry. 

After the
tour you walk through a long hallway where you can view pictures of the favorite flavors of Ben and Jerry.

De fabriek van Ben en Jerry is gevestigd in Waterbury, Vermont. Er zijn in Amerika vijf Ben en Jerry fabrieken, maar dit is de enige die is opengesteld voor publiek. Hierboven de Ben en Jerry fabriek met aan de buitenzijde enorme tanks voor melk, room en suiker.

The factory of Ben and Jerry's is located in Waterbury, Vermont. There are five Ben and Jerry factories in America but this is the only one that is open to the public. Above the Ben and Jerry's factory with on the outside huge tanks for milk, cream and Sugar.

            


                                 

Laatste rustplaats: Elk jaar worden er vijf tot twaalf nieuwe smaken geïntroduceerd. In de loop der jaren zijn er vierhonderd verschillende smaken ontwikkeld, waarvan er momenteel 75 actief zijn.

Final resting place: Every year five to twelve new flavors are introduced. Over the years, four hundred different flavors have been developed of which there are currently 75 active.
                                 Smaken die met pensioen zijn of geen succes bleek te zijn, belanden in de Flavor Graveyard. Even buiten de fabriek ligt de graveyard waar zo'n dertig grafzerken staan. Op elke grafzerk staan twee jaartallen die de begin- en einddatum aangeven van de smaak in kwestie.

Flavors that are retired or not successful end up in the
Flavor Graveyard. Just outside the factory lies the graveyard where you can find around thirty gravestones. On each gravestone are two dates that indicate the start and end dates of the flavor in question.

@MK


 
eXTReMe Tracker