VERMONT - THE GREEN STATEHoofdstad: Montpelier.

Locatie
: Het wordt begrensd door Massachusetts in het zuiden, New Hampshire in het oosten, New York in het westen, en de Canadese provincie Quebec in het Noorden.

Klimaat: Vermont heeft een vochtig continentaal klimaat, met warme, vochtige zomers en koude winters die kouder aanvoelen op grotere hoogtes.

Beste reistijd: Als je geen liefhebber van wintersport bent, dan is het late voorjaar, zomer en vroege herfst  de beste periode om Vermont te bezoeken.

Hoogtepunten: Green mountains National Forests, Lake Champlain, Burlington, Stowe, Ben & Jerry's Ice Cream Factory, Woostock en vele andere bezienswaardigheden.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Vermont:

De vruchtbare landstreken rond Lake Champlain en de hoeveelheden vis in dit meer oefenden grote aantrekkingskracht uit op Indianenvolken als de Irokezen en de Algonkin, onder wie de Abenaki-stam, die zich al vroeg in dit gebied vestigden en leefden van de jacht en de landbouw. De Franse ontdekkingsreiziger Samuel de Champlain was de eerste Europeaan die dit gebied verkende  in 1609. Lake Champlain werd naar hem vernoemd. In 1666 werd de eerste permanente blanke nederzetting gesticht door Franse kolonisten: op het eiland Isle La Motta in Lake Champlain. Later werd deze nederzetting, evenals latere Franse nederzettingen, weer verlaten. In 1724 bouwden de Engelsen Fort Dummer bij Brattleboro, dat de schaarse blanke kolonisten van Engelse, Schotse en Ierse afkomst tegen vijandige Indianenstammen moest beschermen. Het merendeel van deze pioniers was afkomstig uit andere kolonies in New England. Het gebied zelf werd opgeëist door de kolonies New York en New Hampshire, die elkaar het gebied fel betwistten. Bij het uitbreken van de Onafhankelijkheidsoorlog in 1775, veroverde Ethan Allen met zijn Green Mountain Boys Fort Ticonderoga op de Engelsen. In 1777 riepen de vooraanstaande burgers van Vermont, zoals het gebied bekend was geworden, hun onafhankelijkheid van Groot-Brittannië uit en verklaarden zij Vermont tot een zelfstandige staat. Op 4 maart 1791 werd Vermont – na aanvankelijk protest door de staat New York toegelaten tot de Verenigde Staten van Amerika.  

Liedjes over Vermont:

1.
Frank Sinatra - Moonlight in Vermont .
 


Capital: Montpelier.

Location: It is bordered by Massachusetts to the south, New Hampshire to the east, New York to the west, and
the Canadian province of Quebec to the north.

Climate: Vermont has a humid continental climate, with warm, humid summers and cold winters that are colder at higher elevations.

Best time to visit: If you are not a lover of winter sports, then late spring, summer and early autumn is the best period to visit Vermont.

Highlights: Green mountains National Forests, lake Champlain, Burlington, Stowe, Ben & Jerry's Ice Cream Factory, Woodstock and many other highlights.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Vermont:

The fertile lands around Lake Champlain and the quantity of fish in this lake exercised a huge attraction for Indian peoples like the Iroquois and the Algonquin, including the Abenaki tribe who settled early in this area and lived from hunting and agriculture. The French Explorer Samuel de Champlain was the first European who explored this area in 1609. Lake Champlain was named after him. In 1666, the first permanent white settlement was founded by French settlers on the island of Isle La Motta in Lake Champlain. Later, this settlement, as well as subsequent French settlements, was abandoned. In 1724, the British built Fort Dummer in Brattleboro, which had to protect the few white settlers of English, Scottish and Irish origin against hostile Indian tribes. Most of these pioneers came from other colonies in New England. The area itself was claimed by the colonies of New York and New Hampshire, which fiercely challenged each area. In 1775, at the outbreak of the war of independence, Ethan Allen and his Green Mountain Boys captured Fort Ticonderoga on the English. In 1777, the prominent citizens of Vermont, as the area was known, mentioned their independence from Great Britain and they stated Vermont to an independent State. On 4 March 1791 Vermont was – after initially protest by New York State admitted to the United States of America.

Songs about Vermont:

1. Frank Sinatra - Moonlight in Vermont.@MK


 

eXTReMe Tracker