CHIMNEY ROCK NATIONAL HISTORIC SITE


                          
                                                                      
BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Chimney Rock National Historic Site 2021:

1)
Chimney Rock National Historic Site: Het Scotts Bluff National Monument en de Chimney Rock National Historic Site houden de herinnering levend aan de kolonisten die van oost naar west door Nebraska trokken. Chimney Rock, een ander belangrijk herkenningspunt voor de vroege pioniers, verheft zich circa 153 m boven de bodem van het dal van de North Platte River. Deze 'schoorsteenrots' staat een paar kilometer ten zuiden van Bayard, niet ver van de plaats waar US Highway 26 op de zuidelijke oever van de North Platte River State Highway 92 kruist. De entree tot Chimney Rock National Historic Site kost $ 3,00 per persoon. Chimney Rock is leuk als een tussenstop maar een bezoek van een uur is meer dan voldoende. Highlights / tips Chimney Rock National Historic Site 2021:

1)
Chimney Rock National Historic Site: The Scotts Bluff National Monument and the Chimney Rock National Historic Site Keep the memory alive of the settlers who traveled through Nebraska from east to west. Chimney Rock, another important landmark for the early pioneers, rises about 501 feet (153 m) above the bottom of the valley of the North Platte River. This 'Chimney Rock' is located a few miles south of Bayard, not far from where US Highway 26 crosses Highway 92 on the southern shore of North Platte River State. The entrance to Chimney Rock National Historic Site costs $ 3.00 per person. Chimney Rock is nice as a stopover but a one-hour visit is more than enough.   

Chimney Rock, ten oosten van de stad Scottsbluff, torrent 153 m boven de prairies uit. Dit was een van de regelmatig terugkerende elementen in dagboeken en tekeningen van reizigers.

Chimney Rock, east of the city of Scottsbluff, rises 501 feet (153 m) above the prairies. This was one of the recurring elements in diaries and drawings of travelers.

De winderige open vlakte van Nebraska maakt in de Panhandle plaats voor een glooiender landschap, dat ooit deel uitmaakte van de reisroute die goudzoekers, emigranten en Mormonen tussen de jaren 1840 en 1860 kozen op weg door de Platte River Valley.

The windy open plain of Nebraska creates a way in the panhandle to a rolling landscape that was once part of the travel route that gold diggers, emigrants and Mormons chose between the 1840s and 1860s on their way through the Platte River Valley.


De grote trek naar het westen is de ingrijpendste vrijwillige verhuizing van mensen in de geschiedenis geweest. Zo'n 400.000 mensen trokken, vaak te voet, door Nebraska, op weg naar Californië en Oregon.

The great migration to the West has been the most significant voluntary relocation of people in history. Around 400,000 people, often on foot, traveled through Nebraska, on their way to California and Oregon.


Chimney Rock is een hoge spits van zandsteen, die een baken vormde in een eindeloos prairielandschap, en door indianen 'penis van een eland' werd genoemd.  

Chimney Rock is a high peak of sandstone, which formed a beacon in an endless prairie landscape, and was named by Indians 'penis of a moose'.

@MK 

 
eXTReMe Tracker