MAINE - THE PINE TREE STATE

Hoofdstad: Augusta.

Locatie
Maine ligt aan de Atlantische Oceaan en grenst in het noorden en oosten aan Canada en in het westen en zuiden aan de staat New Hampshire.
 

KlimaatMaine kent een gematigd landklimaat met langs de kust gebieden een gematigd zeeklimaat. In de zomermaanden is het vochtig en warm in Maine, de winters zijn overwegend koel en met volop sneeuw. .

Beste reistijd: De zomer is ongetwijfeld de beste periode om Maine te bezoeken.

Hoogtepunten: Acadia national park, Moosehead lake, Aroostook state park, Baxter state park, Portland, Freeport, Bangor, Kennebunkport, Ogunquit.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland (Europa).

Geschiedenis van Maine: Samuel de Champlain, een Franse ontdekkingsreiziger, stichtte in 1604 de eerste Europese kolonie in de staat. De Fransen noemden het gehele gebied Acadië. De eerste Engelse nederzetting in Maine was de Popham kolonie, die in 1607 is gesticht door de Plymouth Company. In 1652 werd Maine geannexeerd door de Massachusetts Bay Colony. Maine werd op 15 maart 1820 formeel toegelaten als 23ste staat van de Unie als resultaat van de Missouri Compromise. Tot 1832 was Portland de hoofdstad, daarna werd het wat centraler gelegen Augusta hoofdstad van de staat. Rond 1840 speelde zich een conflict over de grens tussen Maine en de toenmalige Britse kolonie Canada. Hoewel er geen gevechten plaats hebben gevonden, is het bekend geworden als de Aroostookoorlog. Uiteindelijk werd de grens van Maine met Canada vastgelegd in 1842 in de Webster-Ashburton Treaty.

Liedjes over Maine:

1.
Tim McGraw - Portland, Maine.Capital: Augusta.

Location:  Maine is on the Atlantic Ocean and bordered to the north and east to Canada and in the west and south to the state New Hampshire.  

Climate: Maine has a temperate climate along the coastal it has a maritime climate. In the summer it is hot and humid in Maine, the winters are cool and mostly with plenty of snow. 

Best time to visit: Summer is undoubtedly the best period to visit Maine. 

Highlights: Acadia national park, Moosehead lake, Aroostook state park, Baxter state park, Portland, Freeport, Bangor, Kennebunkport, Ogunquit.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Maine: Samuel de Champlain a French explorer founded in 1604, the first European colony in the state Maine. The French called the entire area Acadia. The first English settlement in Maine was the Popham Colony, which was founded by the Plymouth Company in 1607. In 1652, Maine was annexed by the Massachusetts Bay Colony. On March 15 1820, Maine was formally accepted as the 23rd State of the Union as a result of the Missouri Compromise. Until 1832, Portland was the capital, then Augusta became the capital of Maine. Around 1840, there was a conflict over the border between Maine and Canada the British colony then. Although no battles have taken place, it is known as the Aroostook war. Eventually the border of Maine was established in Canada in the Webster-Ashburton Treaty in 1842.

Songs about Maine:

1. Tim McGraw - Portland, Maine.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
@MK                      
                                                                                                  

eXTReMe Tracker