BOSTON                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS


                                                                                                       
Bezienswaardigheden / tips Boston 2021:


De wijken van Boston:

Boston telt in totaal 23 verschillende wijken. Het is teveel om al deze wijken op te noemen en veel wijken zijn ook niet benoemenswaardig. Tien van de 23 wijken zijn zeer de moeite waard om te bezoeken. Ik beperk me daarom ook tot de meest aantrekkelijke wijken en de belangrijkste hoogtepunten. Als je Boston gaat bezoeken heb je voldoende aan twee volledige dagen want Boston is niet al te groot. Als je goed ter been bent kun je Boston makkelijk lopend bezichtigen. De afstanden zijn namelijk niet enorm. Zie hieronder de wijken die de moeite waard zijn om te bezoeken:


1) Beacon Hill: Deze wijk is de meest historische en mooiste wijk van Boston. Hier staan schitterende woningen in baksteen en brownstones. De wijk is een doolhof van geplaveide straatjes met gasverlichting. De hoofdstraat is de elegante Charles Street met haar antiekzaken, chique winkels, cafeetjes en eethuisjes. Deze wijk mag je niet overslaan.

2)
North End: Qua levendigheid is North End een van de leukste wijken. Dit was vroeger een zeeliedenwijk met een slechte reputatie. Vandaag de dag  is het voornamelijk een Italiaanse wijk en de beste plek om heerlijk Italiaans te eten. Ook kun je hier de lekkerste espresso drinken. Fantastische leuke schilderachtige en authentieke wijk. Ook deze wijk is zeer de moeite waard.

3)
Downtown: Dit is het echte stadscentrum, met een harmonieuze afwisseling van wolkenkrabbers en kleine panden van rode baksteen. De sfeer is erg toeristisch, vooral rond de oude overdekte markten Quincy Market en Faneuil Hall.

4)
Waterfront: Waterfront staat bekend om zijn prachtige HarborWalk, hier kun je heerlijk wandelen langs de prachtige appartementen en heb je een mooi uitzicht op de haven van Boston. Hier bevindt zich het Aquarium en vertrekken de ferry's naar Cape Cod en Salem.

5)
Back Bay: Hier vindt je lange, groene lanen met fraaie victoriaanse huizen, een hip sfeertje en boetieks met luxeproducten, met name in Newbury Street en Boylston Street, maar ook in het Prudential Center. Copley Square is het hart van de wijk, met het dominerende silhouet van Trinity Church dat wordt weerspiegeld in het hoogste gebouw van de stad, de Hancock Tower. 

6)
South End: South End is een volkswijk, en is tegenwoordig een hippe buurt voor bohemiens en kunstenaars. Je vindt er uitstekende trendy eethuizen en kleine designwinkels.

7)
Seaport District: Dit is een buurt in volle verandering sinds de opening van het ICA (Institute of Contemprary Art), een gebouw als een vaartuig op de golven. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op de skyline van Boston.

8)
Fenway en Kenmore Square: Dit is de wijk rond Fenway Park, het mythisch honkbalstation waar de Red Sox spelen, maar ook de wijk van de Boston University. Op de grens met Back Bay staan het Museum of Fine Arts, een van de mooiste kunstmusea in Amerika, en vlakbij het ongelooflijke Isabella Stewart Gardner Museum in een Venetiaans paleisje.

9)
Cambridge: Cambridge is gescheiden van Boston door de Charles River. Cambridge is niet erg groot, en hier bevindt zich de prestigieuste universiteit ter wereld, Harvard, en haar wetenschappelijk alter ego, het MIT. Er hangt een bijzonder levendige, studentikoze en intellectuele sfeer, vooral rond Harvard Square, waar de drukte het grootst is. Terrasjes, restaurants, koffiehuizen en boekhandels zijn hier te vinden. Dit is een hele leuke plek om te relaxen.

10)
Charlestown: Charleston is een gedeelte van Boston dat bezoekers het gevoel geeft dat het gemakkelijk toegankelijk is door de Freedom Trail door de route over de brug te volgen bij het verlaten van North End. De waterkant speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de stad, omdat het al jaren de thuisbasis is van Old Ironsides (USS Constitution). Loop de heuvel op en sta oog in oog met het beroemde Bunker Hill Monument (de thuisbasis van de "Battle of Bunker Hill" van de Amerikaanse Revolutie).

Hieronder de bekendste bezienswaardigheden:

1) Freedom Trail: De Freedom Trail loopt van Boston Common naar het Bunker Hill Monument, over de rivier, Charlestown in. Er zijn richtingbordjes om je de weg te wijzen, en de route wordt gemarkeerd met een rode geschilderde lijn of een dubbele rij gele stenen in het wegdek. Bij de bezoekerscentra kun je gratis Freedom Trail plattegronden krijgen. Je kunt de route in een dag afleggen, of twee dagen nemen om op je gemak de fascinerende locaties en musea te kunnen bezoeken.  

2) Rondleidingen:
Freedom Trail Foundation gidsen verzorgen, gehuld in achttiende eeuwse kledij, dagelijks rondleidingen vanuit het Boston Common Visitor Information Center en de Bostix Booth bij Faneuil Hall. Ook vanuit het National Park Visitor Center aan 15 State Street, naast het Old State House, worden rondleidingen gegeven.

3)
Quincy Market: Van de voormalige markthallen (uit 1826) zijn nu zeer toeristische winkels en eethuizen gemaakt. De food court omvat tal van kramen waar je voor weinig geld kunt eten. Er komen bijna 15 miljoen bezoekers per jaar. Op sommige avonden ben je geneigd te denken dat heel Boston er rondhangt. De omgeving is erg gezellig en levendig.

4) Paul Revere House: Dit is de oudste woning van Boston, gebouwd in 1680 en staat in de wijk North End. Van 1770 tot 1800 woonde hier Paul Revere (1734-1818), de populairste held van de onafhankelijkheidsstrijd. Hij was de zoon van een Franse hugenoot. Onmiddellijk na de Boston Tea Party vertrok hij zonder te slapen om Philiadelphia in te lichten. Maar zijn bekendste heldendaad was op 18 april 1775, toen hij erin slaagde men te waarschuwen voor de aanval van het Engelse leger tegen de nationale garde in Lexington. Het huis/museum is dagelijks geopend (per seizoen kunnen de openingstijden verschillen) en de entree per volwassen is $ 6,00.

5) Boston Common: Bezoek het oudste openbare park van de VS, gelegen in het stadscentrum. Je vindt hier enorme gazons rond een vijver waarop al sinds 1870 zwaanvormige boten varen en tijdens de winter is hier een openlucht-schaatsbaan. Als het mooi weer is nuttige vele hun lunch in het park.

6)
Boston Public Garden: Het tweede park is Boston Public Garden en grenst aan Boston Common. De Public Garden was de eerste openbare botanische tuin in Amerika. De Public Garden is beplant met een breed assortiment inheemse en geïntroduceerde bomen; prominente hiervan zijn de treurwilgen rond de oever van de lagune en de Europese en Amerikaanse iepen die langs de paden van de tuin lopen. Het park is kleiner maar mooier dan Boston Common.

7) USS Constitution Museum: De USS Constitution, die vaak plagend 'old ironsides' wordt genoemd, ligt in de Charlestown Navy Yard aangemeerd. Hij werd gebouwd in 1778 en is het oudste oorlogsschip ter wereld. Het USS Constitution museum ligt vlakbij. Er is geen vaste entreeprijs maar elk bedrag dat je betaald is welkom. De voorkeur gaat uit naar een donatie tussen de $ 10,00 en $ 15,00 voor een volwassen.

8) Boston Tea Party Ship and Museum: Precies op deze plek vond de beruchte Boston Tea Party plaats, en daar gaat dit museum dan ook over. Over drie verdiepingen gespreid kun je er dan voorwerpen en documenten bekijken over dit startschot voor de revolutie, zoals de beroemde Robinson Tea Chest, een van de enige twee houten kisten die weer werden opgevist nadat de lading thee in het water was gekieperd. Je zult ook opnieuw replicas kunnen bezoeken van de Beaver, de Eleanor en de Dartmouth, de drie schepen die de revolutionairen bestormden om ze van hun lading thee te ontdoen.

9)
Museum of Fine Arts: Het Museum of Fine Arts (MFA) heeft 500.000 stukken en krijgt meer dan een miljoen bezoekers per jaar. Het is dan ook een van Amerika's grootste musea. Naast de Amerikaanse kunst en een aanzienlijke afdeling impressionisten behoren de Aziatische en de Egyptische collecties tot de grootste ter wereld. Het museum ligt in de wijk Fenway en Kenmore Square. Als je van musea houdt kun je hier makkelijk een volledige dag voor uit trekken.Highlights / tips Boston 2021:

Neigborhoods in Boston
:

Boston has a total of 23 different neighborhoods. It is too much to mention all districts and many are not worth mentioning either. Ten of the 23 districts are well worth a visit. That is why I limit myself to the most attractive neighborhoods and the main highlights. If you are going to visit Boston, two full days is enough since Boston is not too big. If you can easily walk you can visit Boston on foot. The distances are not huge. See below the neighborhoods worth visiting:


1) Beacon Hill: This neighborhood is Boston's most historic and most beautiful neighborhood. Here you will find beautiful homes in brick and brown stones. The district is a maze of cobbled streets with gas lighting. The main street is elegant Charles Street with its antique shops, chic shops, cafes and eateries. This neighborhood is very worthwhile.  

2)
North End: In terms of liveliness, North End is one of the nicest neighborhoods. This used to be a sailors district with a bad reputation. Today, it is mainly an Italian neighborhood and the best place to eat delicious Italian food. You can also drink the best espresso here. Fantastic nice quaint and aithentic neighborhood. This district is also very worthwhile.

3) Downtown: This is the real city center, with a harmonious variety of skyscrapers and small red brick buildings. The atmosphere is very touristy, especially around the old covered markets Quincy Market and Faneuil Hall.

4)
Waterfront: Waterfront is known for its beautiful Harborwalk, here you can enjoy walking along the beautiful apartments and have a nice view of the port of Boston. Also, this is where the Aquarium is located and the ferries leave for Cape Cod and Salem.

5)
Back Bay: Here you will find long, green avenues with beautiful Victorian houses, a hip atmosphere and boutiques with luxury products, especially in Newbury Street and Boylston Street, but also in the Prudential Center. Copley Square is the heart of the district, with the dominating silhouette of Trinity Church reflected in the city's tallest building, the Hancock Tower.

6)
South End: South End is a working-class neighborhood, and is now a hip neighborhood for bohemians and artists. You will find excellent trendy eateries and small designer shops.

7)
Seaport District: This is a neighborhood in full transformation since the opening of the ICA (institute of Art contemprary), a building like a ship on the waves. From here you have a beautiful view of the Boston skyline.

8)
Fenway and Kenmore Square: This is the neighborhood around Fewway Park, the mythical baseball station where the Red Sox play, but also you will find the Boston University neighborhood. On the border with Back Bay stands the Museum of Fine Arts, one of the most beautiful art museums in America, and near the incredible Isabella Stewart Gardner Museum in a Venetian palace.

9)
Cambridge: is separated from Boston by the Charles River. Cambridge isn't very big, and it's home to the world's most prestigious university, Harvard, and its scientific alter ego, MIT. There is a particularly lively, student-like and intellectual atmosphere, especially around Harvard Square, where the crowds are present. Terraces, restaurants, coffee houses and bookstores can be found here. This is a very nice place to relax.

10)
Charlestown: Charlestown is a part of Boston that gives visitors the sense that is easy to access by following the Freedom Trail over the bridge upon leaving the North End. It's waterfront plays a major role in the city's history as it has been home to Old Ironsides (USS Constitution) for years. Walk up the hill and find yourself face with the famous Bunker Hill Monument (home of the American Revolution's "Battle of Bunker Hill").

Below the main attractions:


1) Freedom TrailThe Freedom Trail runs from Boston Common to the Bunker Hill Monument across the river in Charlestown. There are direction signs to lead you the way and the route is marked in the road with a red painted line or a double row of yellow stones. At the visitor center you can get free Freedom Trail maps. At your leisure, you can do the route in a day or take two days to visit the fascinating sites and museums.

2) Guided Tours: Daily,
Freedom Trail Foundation provide guides, dressed in eighteenth century costumes from the Boston Common Visitor Information Center and the Bostix Booth at Faneuil Hall. Also from the National Park Visitor Center at 15 State Street, next to the Old State House, guided tours are given.

3) Quincy Market: The former market halls (from 1826) do have many tourist shops and eateries. The food court includes numerous stalls where you can eat for less money. Almost 15 million visitors come here every year. At some evenings, you tend to think that all of Boston hangs out here. The environment is very cozy and lively. 
 

4) Paul Revere House: This is the oldest house in Boston, built in 1680 and is located in North End. From 1770 to 1800 Paul Revere (1734-1818) lived here. He was the most popular hero of the independence conflict. He was the son of a French Huguenot. Immediately after the Boston Tea Partywithout any sleep, he went to Philiadelphia to inform the government. But his most famous act of heroism was on April 18, 1775, when he succeeded to warn everybody of the attack from the British army against the National Guard in Lexington. The house / museum is open daily (hours vary per season) and the entrance fee per adult is $ 6.00.

5)
Boston Common: Visit the oldest public park in the US, located in the city center. You will find huge lawns around a pond where all swan-shaped boats are sailing since 1870during the winter an outdoor ice skating rink is established here. If the weather is nice you will find many people eating their lunch in the park.

6)
Boston Public Garden: The second park is Boston Public Garden and is adjacent to Boston Common. The Public Garden was the first public botanical garden in America. The Public Garden is planted with a wide range of native and introduced trees; prominent among these are the weeping willows aroud the lagoon bank and the European and America elms that line the garden's paths. The park is smaller but more beautiful than Boston Common.

7)
USS Constitution Museum: The USS Constitution that is often mentioned as the 'Old Ironsides' is docked in the Charlestown Navy Yard. It was built in 1778 and is the oldest warship in the world. The USS Constitution Musem is nearby. There is no fixed entrance fee but any amount you contribute is welcome. The preference for a donation is between $ 10.00 and  15.00 for an adult.

8)
Boston Tea Party Ship and Museum: This is exactly where the infamous Boston Tea Party took place, which is what this museum is all about. Spread over three floors, you can view objects and documents about this revolution kick-off, such as the famous Robinston Tea Chest, one of the only two wooden crates that was recovered after the cargo of tea was dumped into the water. You will also be able to visit replicas of the Beaver, the Eleanor and the Dartmouth, the three ships that revolutionaries stormed to get rid of the cargo of tea.

9)
Museum of Fine Arts: The Museum of Fine Arts (MFA) has 500,000 pieces and receives more than a million visitirs per year. Therefore, it is one of America's largest museums. In addition to American art and a considerable section of Impressionists, the Asian and Egyptian collections are the largest in the world. The museum is located in the Fenway district and Kenmore Square. If you love museums you can easily spend a full day here.Boston is de hoofdstad en grootste stad van de Amerikaanse staat Massachusetts. Het wordt ook beschouwd als de officieuze hoofdstad van New England. Afgezien van Philadelphia is er geen andere stad met zo veel gebouwen uit koloniale tijd als Boston. 

Boston is the capital and largest city of Massachusetts. It is also considered the unofficial capital of New England. Aside from Philadelphia there is no other city with so many buildings from the colonial period as Boston.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                      BEACON HILL

     

  

Beacon Hill is een historische buurt in Boston. Het Beacon Hill gebied ligt net ten noorden van Boston Common en de Boston Public Garden. Hier vindt je trottoirs van baksteen, een paar kasseien straatjes, gas en licht straatlantaarns je bevindt je in dit gedeelte van de stad in een ander tijdperk.

Beacon Hill is a historic neighborhood of Boston. The Beacon Hill area is located just north of Boston Common and the Boston Public Garden. Here you'll find brick sidewalks, a few cobblestone lanes, and gas lit streetlamps exuding a glow of a different era.
                                                                  

Dit gezellige 19e-eeuwse dorpse wijk ligt in het hart van de grote stad en is de thuishaven van zo'n 10.000 inwoners. Het wordt vaak bezocht door toeristen die de geschiedenis van New England willen proeven.
Ondanks zijn relatief kleine omvang, is Beacon Hill dicht op elkaar gepakt met attracties en bezienswaardig-heden die gemakkelijk te voet bereikbaar zijn.

This cozy 19th century village-like neighborhood lies in the heart of the big city and is home to some 10,000 residents. It is often visited by tourists absorbing the air and history of New England. Despite its relatively small size, Beacon Hill is densely packed with attractions and sites of interest that are easily reached on foot.
  
                                    

                            De "Bull and Finch Pub" in Boston. Die model stond voor de pub in de tv-serie Cheers.

                            The "Bull and Finch Pub" in Boston. Who modeled for the pub in the TV show Cheers.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                    BOSTON COMMON
 

Het 18 ha grote Boston Common is het grootste openbare park van het land. In de zeventiende eeuw graasde hier vee; later werd het gebruikt als exercitieterrein en was dit het décor voor de ophanging van heksen en piraten.

The 18 ha Boston Common is the largest public park in the country. In the seventeenth century cattle grazed here; it was later used as a training ground and was a décor of the hanging of witches and pirates.
___________________________________________________________________________________

                                                                                           BOSTON PUBLIC GARDEN


Gelegen in Boston Public Garden staat het ruiterstandbeeld van George Washington (hierboven op de foto), het beeld werd grotendeels gefinancierd door donaties van lokale burgers.

Located in Boston Public Garden stands the equestrian statue of George Washington (above on the photo), the statue was funded mostly by donations from local citizens.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                         DOWNTOWN

Old State House is het oudste openbare gebouw van Boston; hier zijn nog altijd de gouden leeuw en de zilveren eenhoorn te zien die de Britse heerschappij symboliseerden. Buiten vond in 1770 het Boston Massacre plaats, waarbij vijf kolonisten gedood werden. Een cirkel van kinderkopjes markeert de plek waar ze de dood vonden. In 1776 werd de Onafhankelijkheidsverklaring voorgelezen vanaf dit balkon. Binnen vindt je een museum met historische artefacten, waaronder een flesje thee dat de Boston Tea Party overleefde.

Old State House is the oldest public building in Boston; here you can see the golden lion and silver unicorn that symbolizing the British rule. Outside the Boston Massacre took place in 1770, in which five colonists were killed. A circle of cobblestones marks the spot where they were killed. In 1776, the Declaration of Independence was read from the balcony. Inside you'll find a museum with historical artifacts, including a bottle of tea that the Boston Tea Party survived.Voor
Faneuil Hall staat een standbeeld van patriot Samuel Adams. De hal werd in 1741 gebouwd voor Bostons kooplieden, met op de benedenverdieping een marktplaats. Vandaag de dag, Faneuil Hall trekt bezoekers uit de hele wereld en over het hele blok met wereldberoemde straat artiesten. 

At Faneuil Hall is a statue of patriot Samuel Adams. The hall was built in 1741 for Boston merchants, with a marketplace downstairsToday, Faneuil Hall invites visitors from around the world and around the block to enjoy world renowned street performers.

                          Rond de historische Faneuil Hall Marketplace is genoeg aanbod van diverse winkels. 

                                     Around the historic Faneuil Hall Marketplace is enough variety of shops.In en rond Washington Street vind je vele winkels en restaurants, dit is het hart van het
winkelgebied.

In and around Washington Street you will find many shops and restaurants, this is the heart of the
shopping area.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                    WATERFRONTTussen Downtown en de Waterfront heeft men een prachtig stuk groen strook aangelegd (Greenway), deze groene strook scheidt Downtown van Waterfront. Hier kun je heerlijk relaxen op het terras en van de fonteinen genieten (zie film).

A beautiful stretch of green strip (
Greenway) has been constructed between Downtown and the Waterfront, this green strip separates Downtown from Waterfront. Here, you can relax on the terrace and enjoy the fountains (see film).


 


Langs de waterkant liggen veel werven uit de tijd toen Boston een belangrijke handelshaven was. Een van de grootste is
Long Wharf, geopend in 1710 om plek te bieden aan de groeiende maritieme handel. Hij stak ooit 610 m uit in Boston Harbor en was omringd door winkels en pakhuizen. Long Wharf bood aanlegplaatsen voor de grootse schepen uit die tijd. Veel rondvaartboten vertrekken hier.

Along the waterfront are many shipyards from the time when Boston was an important trading port. One of the largest is
Long Wharf, opened in 1710 to accommodate the growing maritime trade. It once protruded 2000 feet (610 m) in Boston Harbor and was surrounded by shops and warehouses. Long Wharf offered berths for the grand ships of that time. Many tour boats leave here.

De Harbor Walk, langs de waterkant en het Christopher Columbus Park, verbindt Long Wharf met aangrenzende werven als Union, Lewis en Commercial Wharf. Ze dateren uit begin 19de eeuw en zijn voor het grootste deel verbouwd tot modieuze appartementen (zie film).

The
Harbor Walk, along the waterfront and the Christopher Columbus Park, connects Long Wharf with adjacent wharves such as Union, Lewis and Commercial Wharf. They date from the early 19th century and for the most part been converted into stylish apartments (see film).
___________________________________________________________________________________

                                                                                                       NORTH END
De Freedom Trail loopt door naar het North End, Bostons Italiaanse wijk. Hierboven uitkijk op de Charlestown brug vanaf North End.

The Freedom Trail runs to the North End, Boston's Italian neighborhood. Above view of the Charlestown bridge from North End.


                                                                  


In North end woonden vroeger Europese immigranten, gelokt door het aanbod aan werk. Tegenwoordig wonen hier vooral mensen van Italiaanse afkomst met hun vele cafés, delicatessenzaken en restaurants maken dit tot één van de opvallendste gemeenschappen van de stad. In Hanover street zitten de beste Italiaanse restaurants. (zie foto hierboven). 

North End used to live European immigrants, lured by the offer of work. Nowadays, people are mainly of Italian origin with its many cafes, delicatessens and restaurants make this one of the most prominent communities of the city. In Hanover Street are the best Italian restaurants (see photo above).Op North Square nr 19 vindt je Paul Revere House uit 1675, het oudste gebouw in de binnenstad en een uniek voorbeeld van koloniale huizenbouw. Het is gerenoveerd in de staat die het in 1770 had toen Revere het kocht, en bevat een deel van zijn meubels en de zilveren voorwerpen die hij maakte.

At North Square no 19 you will find the Paul Revere House from 1675, the oldest building in the city and a unique example of colonial houses. It was renovated in the state which it had in 1770 when Revere bought it and includes some of his furniture and silver objects that he made.Het huis biedt een fascinerend inkijkje in het dagelijks leven in de achttiende eeuw. Revere woonde hier toen hij in 1775 zijn beroemde nachtelijke tocht maakte om zijn medepatriotten te waarschuwen dat de Britse troepen optrokken naar Lexington en Concord. 

The house offers a fascinating glimpse into daily life in the eighteenth century. In 1775, Revere lived here when he made his famous night journey to warn his fellow patriots that British troops marched into Lexington and Concord.

Hij was gealarmeerd door lantaarns die in de klokkentoren waren opgehangen van de
Old North om aan te geven dat de Engelsen naderden. Deze kerk, gebouwd in 1723, is de oudste van de stad; de 58 m hoge toren zou ook de hoogste zijn.

He was alarmed by lanterns that were hung in the clock tower of the
Old North to indicate that the British drew near. In 1723, this church was built and is the oldest in the city; 58 m high tower would be the tallest.

Deze met bomen omzoomde
promenade, die de Old North Church verbindt met Hanover Street, dateert uit 1933. Het oude gevoel versterkt door een standbeeld van Paul Revere, dat gemaakt is in 1885.

This tree-lined
promenade, which connects the Old North Church with Hanover Street, dates back to 1933. The old feeling enhanced by a statue of Paul Revere, which was made in 1885.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                    CHARLESTOWN Steek de brug over de Charles River over naar Charlestown voor de laatste twee locaties langs de Freedom Trail.

Cross the bridge over the Charles River to Charlestown for the last two sites along the Freedom Trail.


Het bunker Hill Monument, een granieten obelisk van 67 meter hoog, torent uit boven Monument Square. Het markeert de plek waar de eerste grote slag in de Onafhankelijkheidsstrijd werd gevoerd.                                             

The Bunker Hill Monument, a granite obelisk 67 meters high is towering over Monument Square. It marks the spot where the first major battle was waged in the War of Independence.
 

Slecht bewapende kolonisten wisten stand te houden tegen het Britse leger. En de rest is, zoals het dan heet, geschiedenis.

The settlers were poorly armed but were able to stand against the British Army. And the rest as it is called, is history.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                SEAPORT DISTRICT
                                          
                                             

                                                                                                                                                                                     


Fort Point is een wijk in Boston die vernoemd is naar de plaats van een fort die de stad bewaakten in de koloniale tijd. De wijk is helemaal opgeknapt en vele appartementen zijn gerenoveerd. Ondanks deze wijk minder levendig is dan downtown Boston is een bezoek zeker de moeite waard. Hierboven op de foto uitzicht op Boston vanaf Seaport Boulevard.

Fort Point is a neighborhood in Boston, which is named after the location of a fort which guarded the city in colonial times. The district has been fully refurbished and many apartments have been renovated. Despite this neighborhood is less lively than downtown Boston it is definitely worth a visit. Above on the photo view of Boston from Seaport Boulevard.
                                                                                                                      

                                                                                                
@MK

 

eXTReMe Tracker