MEATPACKING DISTRICT                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Meatpacking District 2020:


1) Meatpacking District: Het Meatpacking District loopt van Gansevoort Street tot 15th Street. Begin 1900 was de Meatpacking District een wijk met 250 voormalige slachthuizen. In de jaren 80 was de Meatpacking District een industrie gebied met veel illegale drugs en sex activiteiten. Wat de meatpacking district zo bijzonder maakt is dat alles oud en bekend uit films is. Als je van maffia films houdt weet je dat hier vroeger (waar gebeurd) mensen aan een vleeshaak werden gehangen of door het gemaal gingen. Maar dat is nu gelukkig verleden tijd. Tegenwoordig  staat de Meatpacking District bekend om het bruisende uitgaansleven door de vele clubs die er gevestigd zijn. Aan het einde van de middag of begin van de avond is de Meatpacking District het gezelligste om te bezoeken. Op vrijdag en zaterdagavond kan het erg druk zijn.

2)
The High Line: De High Line was een spoordijk dat is omgebouwd tot een stadspark (zie informatie hieronder). De High Line begint bij Gansevoort street ter hoogte van Washington Street en loopt door tot W 30th Street.  Het park zal uiteindelijk drie stadswijken van Manhattans West Side, the Meatpacking District, West Chelsea en Hell’s Kitchen, met elkaar verbinden. Als je van natuur en geen verkeer houdt is de High Line zeker een aanrader. 

3) Rooftop Bar Gansevoort:  De bar is gevestigd op het dak van het Gansevoort hotel en heeft een schitterend uitzicht over New York. De entree is gratis maar paspoort is verplicht. Doordeweeks kun je vaak wel op de banken zitten met een simpele cocktail, maar op vrijdag en zaterdag moet je een fles drank bestellen (minimaal $ 225,00 per fles en niet meer dan 4 mensen per fles). Trek iets netjes aan en vooral nette schoenen. Reserveren is zeker aan te raden. 
Highlights / tips Meatpacking District 2020:

1) Meatpacking District: The Meatpacking District runs from Gansevoort Street to 15th Street. Early 1900
 the Meatpacking District was a district with 250 former slaughterhouses. In the 80's the Meatpacking District was an industrial area with many illegal drugs and sex activities. The meatpacking district is so special because everything is old and known from movies. If you like mafia movies you probably know that people were hung on a meat hook (true). But happily that's in the past. Today, the Meatpacking District is known for its vibrant nightlife with many clubs that are located  here. At the end of the afternoon or early evening, the Meatpacking District's is most enjoyable to visit. On Friday and Saturday nights the Meatpacking District can be very busy.

2)
The High Line: The High Line was a railway line that has been converted into a city park (see information below). The High Line begins at Gansevoort Street at the height of Washington Street and runs through to W 30th Street. The park will eventually connect three districts of Manhattan's West Side with each other, the Meatpacking District, West Chelsea and Hell's Kitchen. If you love nature and no traffic, the High Line is highly recommended. 

3) Rooftop Bar Gansevoort: The bar lies on the roof of the Gansevoort hotel and has a stunning view of New York. The entrance is free but passport is required. During the week you can often sit on the banks with a simple cocktail, but on Fridays and Saturdays you have to order a bottle of liquor (at least $ 225.00 per bottle and no more than 4 people per bottle). You have to wear nicely clothes and shoes. A reservation is highly recommended.

Dit gebied van ongeveer twintig blokken is 24 uur per dag in beweging. Heel vroeg in de ochtend beginnen de nog schaars aanwezige vleesverwerkingsbedrijven. 

This area of about twenty blocks are 24 hours in motion. The still scarce meat processing companies start very early in the morning.

Ooit was dit domein van slagers met besmeurde schorten die in stonden te hakken op stukken vlees, maar dezer dagen (en vooral nachten) gaat het er anders aan toe in het Meatpacking District

This was once the domain of butchers with stained aprons cutting meat, but these days (and especially nights) things are different in the Meatpacking District

Deze buurt ten zuiden van 14th Street en ten westen van 9th Avenue is nu bezaaid met trendy, druk bezochte clubs en boetiekhotels. Hippe kledingontwerpers, zoals Stella McCathy en Marc Jacobs hebben in dit district winkels geopend.

This area south of 14th Street and west of 9th Avenue is now dotted with trendy, crowded clubs and boutique hotels. Hip clothing designers such as Stella McCarthy and Marc Jacobs have opened their shops in this
district
             
                                         Op 9th Avenue ter hoogte van W 14th street vind je vele gezellige
terrasjes.

                                                    On 9th Avenue at W 14th Street you will find many cozy
terraces.

Er zijn veel restaurants en elke maand openen nieuwe bars en nachtclubs hier hun deuren. De hele nacht wordt er gedanst in de vele clubs (zie film). 

There are many restaurants and new bars and night clubs open their doors every month. You can dance in many nightclubs every night (see film).                                                                                                                      
___________________________________________________________________________________

                                                                                                      The High Line


De High Line is een onbruik geraakte spoordijk rond 1930 dat is verbouwd tot stadspark. Het park is gelegen op een 2,3 kilometer lange verhoogde treinrails. Deze spoorlijn werd vroeger gebruikt om de slachthuizen van vee/vlees te voorzien. 

Around 1930, the
High Line is a abandoned railway line that has been converted into a city park. The park is located on a 1.4 miles (2.3 km) long elevated train tracks. This railway was used to provide cattle/meat to the Slaughterhouses. 

In 1999 richtten inwoners de organisatie friends of the High Line op met als doel het geheel te behoeden voor de sloop. Tegenwoordig is het een mooi park met ligstoelen waar je heerlijk kunt relaxen.

In 1999, residents founded the Organization friends of the High Line with the aim to protect the railway. Nowadays it is a beautiful park with sun loungers were you can lie down and relax.

Tijdens de wandeling op de High Line kun je ook een drankje nuttigen of iets eten. Er zijn ook mogelijkheden om kleding of schilderijen te kopen (zie foto). 

During the walk on the High Line you can also have a drink or something to eat. There are also options to buy clothes or paintings (see photo). 


                                                  

                                                                 
                                                                      Uitzicht op W 15th street vanaf de High Line.

                                                                         View on W 15th Street from the High Line.
                                                            
                                                                 


Op 10th Avenue Square & Overlook op 17th Street heb je een mooi zitgedeelte en kun je van hieruit de stad goed bekijken. 

At 10th Avenue Square &
Overlook on 17th Street you have a nice seating area and a good view of the city from here.                                                                   


In juni 2011 werd een bijkomend deel van 20th Street tot West 30th Street ingehuldigd. Daarmee is nu 1,6 kilometer voor voetgangers toegankelijk.

In June 2011, an additional part of 20th Street to West 30th Street was opened. This is now a 1.6 kilometer pedestrian.


Het park zal uiteindelijk drie stadswijken van Manhattans West Side, the Meatpacking District, West Chelsea en Hell’s Kitchen, met elkaar verbinden.

The park will eventually connect three districts of Manhattan's West Side with each other, the Meatpacking District, West Chelsea and Hell's Kitchen.
                                                                   

Bij de High Line en Meatpacking District op 9th Avenue ter hoogte van W 15th Street vind je de Chelsea Market. Dit is een overdekte winkelcentrum met gezellige winkeltjes en restaurants.  

At the High Line and Meatpacking District on 9th Avenue at W 15th Street you will find the Chelsea Market. This is an indoor shopping center with nice shops and restaurants.


@MK

 
eXTReMe Tracker