SOUTH DAKOTA - MOUNT RUSHMORE STATEHoofdstad: Pierre.

Locatie: South Dakota is een staat in het Midwesten van de USA. South Dakota grenst in het noorden aan North Dakota, in het oosten aan Minnesota en Iowa, in het zuiden aan Nebraska en in het westen aan Wyoming en Montana.

Klimaat: South Dakota heeft een continentaal klimaat met vier verschillende seizoenen, variërend van
koude, droge winters en warme semi-vochtige zomers.

Beste reistijd: De beste reistijd om South Dakota te bezoeken is van mei tot september.

Hoogtepunten: Mount Rushmore, Badlands National Park, Wind Cave National Park, Pierre, Crazy Horse Mountain Carving, Custer State Park, Rapid City en Sioux Falls.

Tijdsverschil: South Dakota heeft twee verschillende tijd zones. In het oosten van South Dakota geldt de central time zone (7 uur vroeger). In het westen van South Dakota geldt de Mountain standard time (8 uur vroeger) dan in Nederland.

Geschiedens van South Dakota:

In South Dakota zijn resten van Indiaanse kampplaatsen gevonden die dateren uit circa 5000 v. Chr. Later werd dit gebied bewoond door nomadische Indianenstammen. In de 16de eeuw zwierven Arikara-indianen door de uitgestrekte plains in het hart van het huidige South Dakota, waar zij de trek volgden van de reusachtige bizonkudden en ander wild waarvan ze voor hun levensonderhoud afhankelijk waren. Omstreeks 1650 verschenen de veel machtiger Dakota-Sioux in het gebied en waren de Arikara-Indianen genoodzaakt zich verder naar het noorden terug te trekken, in het gebied dat nu bekend is als North Dakota. South Dakota werd in 1742 voor de eerste maal door blanken verkend. In 1803 verwierven de VS het gebied in het kader van de Louisiana Purchase, maar de eerste permanente blanke nederzetting werd pas in 1859 bij Yankton gesticht. Toen generaal George Custer in 1874 deze streek kwam verkennen, vond hij in de Black Hills goud en ontketende daarmee een goldrush, waardoor de Sioux een nog vijandiger houding tegen de blanke indringers aannamen. Op 29 december 1890 vond een van de wreedste gebeurtenissen uit de Amerikaanse geschiedenis plaats. Op die dag vermoordde het Amerikaanse leger enkele honderden ongewapende mannen, vrouwen en kinderen van de Sioux bij Wounded Knee. Deze slachtpartij wordt jaarlijks herdacht door de Indianen, die een pelgrimstocht maken naar de plek waar hun voorouders de dood vonden. In 1980 wees het Hooggerechtshof de Sioux een bedrag van $ 105 miljoen toe ter compensatie voor het land dat hen is afgenomen. De Indianen weigerden het geld aan te nemen, omdat ze hun land terug wilden hebben.  

Liedjes over South Dakota:

1.
Bee Gees — South Dakota Morning.
2. Redbone - We were all wounded at wounded knee.
3.
Johnny Cash - Big Foot.
4. Bruce Springsteen-Badlands.


Capital: Pierre.

Location: South Dakota is a state located in the Midwestern region of the USA. South Dakota is bordered to the north to North Dakota on the east by Minnesota and Iowa to the south by Nebraska and to the west to Wyoming and Montana.

Climate: South Dakota has a continental climate with four distinct seasons, ranging from cold dry winters to hot and semi-humid summers.

Best time to visit: The best time to visit North Dakota is from May to September.

Highlights: Mount Rushmore, Badlands National Park, Wind Cave National Park, Pierre, Crazy Horse
Mountain Carving, Custer State Park, Rapid City en Sioux Falls.


Time difference: South Dakota has two different time zones. In the East of South Dakota you have the central time zone (7 hours earlier). In the West of South Dakota you have the Mountain standard time (8 hours earlier) than in the Netherlands (Europe).


History of South Dakota:

Native American remains of camp sites were
found in South Dakota that date back to around 5000 BC. Later, this area was inhabited by nomadic Indian tribes. In the 16th century, Arikara Indians were roaming through the wide plains in the heart of the current South Dakota where they followed the migration of the giant bison herds and other wildlife which they depended on for their livelihood. Around 1650, the much more powerful Dakota Sioux appeared in the area and the Arikara Indians were forced to withdraw further north in the area now known as North Dakota. In 1742, South Dakota was explored by white men for the first time. In 1803, the US acquired the area as part of the Louisiana Purchase but the first permanent white settlement was only founded in Yankton in 1859. In 1874, when General George Custer explore the region he found gold in the Black Hills and unleashed a gold rush while the Sioux had a more hostile attitude against the white invaders. On December 29, 1890 one of the most cruelest events in American history took place. On that day, the US military killed hundreds of unarmed men, women and children of the Sioux at Wounded Knee. This massacre is commemorated by the Indians annually who make a pilgrimage to the place where their forefathers were killed. In 1980, the Supreme Court pointed an amount of $ 105 million to the Sioux in compensation for the land that was taken from them. The Indians refused to accept the money because they wanted their country back.


Songs about South Dakota:

1. Bee Gees — South Dakota Morning
.
2.
Redbone - We were all wounded at wounded knee.
3.
Johnny Cash - Big Foot.
4.
Bruce Springsteen-Badlands.@MK


                                                       

                                                                                         

eXTReMe Tracker