HILDENETips voor Hildene
:

1)
Tips for Hildene:

1)Bij de welcome center kun je entree kaarten kopen. Ook vind je hier alle informatie over de Lincoln familie.

At the welcome center you can buy entree tickets. Also, you will find all information about the Lincoln family.

Een van de grootste en stijlvolste huizen van Manchester is Hildene, een 24 kamers tellend herenhuis in neogeorgian stijl, gebouwd door Robert Lincoln (1843-1926), advocaat, diplomaat en zoon van president Abraham Lincoln (1809-1865). Robert was het enige kind van Abraham en Mary Todd Lincoln die volwassen is geworden.

One of the biggest and most stylish houses of Manchester is
Hildene
, a 24-room mansion in neogeorgian style, built by Robert Lincoln (1843-1926), lawyer, diplomat and son of President Abraham Lincoln (1809-1865). Robert was the only child of Abraham and Mary Todd Lincoln to survive to adulthood.

Zijn eerste bezoek aan Manchester was in de zomer van 1864 toen hij nog een jonge man was en hij naar de Equinox Hotel kwam met zijn moeder en broer Tad (Tad stierf aan hartfalen op 18 jarige leeftijd op 16 juli 1871). Zoals blijkt, zijn partner in wetgeving, Edward Isham was een inwoner van Bennington, Vermont. Veertig jaar na zijn eerste bezoek keerde hij terug om 500 acres land te kopen en een huis te bouwen wat later het huis wordt van de familie Lincoln voor 70 jaar. 412 acres van de oorspronkelijke landgoed zijn nog steeds intact. De non-profit Vrienden van Hildene kochten het landgoed in 1978 na de dood van de laatste Lincoln afstammeling om hier te wonen en begon het lange proces van restauratie.

His first visit to Manchester was as a young man in the summer of 1864 when he came to the Equinox Hotel with his mother and brother Tad (Tad died of heart failure at the age of 18 on July 16, 1871). As it turns out, his law partner, Edward Isham was a native of Bennington, Vermont and forty years after his first visit, he returned to purchase 500 acres of land to build what would become home to the Lincoln family for 70 years. 412 acres of the original estate are still intact. The non-profit Friends of Hildene purchased the estate in 1978 after the death of the last Lincoln descendant to live here and began the long process of restoration.

Op de foto's staan Abraham Lincoln, zijn vrouw Mary Todd Lincoln en drie van zijn vier zonen. Robert Todd Lincoln werd geboren in 1843 en Edward Baker Lincoln (Eddie) in 1846. Edward overleed op 1 februari 1850, in Springfield, waarschijnlijk aan tuberculose. Willie Lincoln werd geboren op 21 december 1850, en stierf aan koorts op 20 februari 1862. De vierde zoon van Lincoln, Thomas Tad Lincoln, werd geboren op 4 april 1853, en stierf aan hartfalen op de leeftijd van 18 op 16 juli 1871.

On the pictures you'll see Abraham Lincoln, his wife Mary Todd Lincoln and three of the four sons. Robert Todd Lincoln was born in 1843 and Edward Baker Lincoln (Eddie) in 1846. Edward died on February 1, 1850, in Springfield, probably of tuberculosis. Willie Lincoln was born on December 21, 1850, and died of a fever on February 20, 1862. The Lincolns' fourth son, Thomas Tad Lincoln, was born on April 4, 1853, and died of heart failure at the age of 18 on July 16, 1871.
Op de foto's staan Robert Todd Lincoln, zijn vrouw Mary Eunice Harlan, zijn twee dochters en zoon. Mary Mamie Lincoln werd geboren in 1869, Abraham Lincoln II (roep naam Jack) werd geboren in 1873 en overleed op 17 jarige leeftijd door bloedvergiftiging in 1890 en Jessia Harlan Lincoln werd geboren in 1875.

On the pictures you'll see Robert Todd Lincoln, his wife Mary Eunice Harlan, his two daughters and son. Mary Mamie Lincoln was born in 1869, Abraham Lincoln II (Nick name Jack) was born in 1873 and died at age 17 from blood poisoning in 1890 and Jessie Harlan Lincoln was born in 1875.Robert Todd Lincoln overleed in zijn slaap in Hildene in zijn kamer (foto hierboven), in zijn huis in Vermont op 26 juli 1926. Hij werd 82 jaar oud. De doodsoorzaak was een hersenbloeding veroorzaakt door aderverkalking.

Robert Todd Lincoln died in his sleep at Hildene in his room (picture above), his Vermont home, on July 26, 1926. He was 82. The cause of death was a cerebral hemorrhage induced by arteriosclerosis.


                                       De eetkamer en de slaapkamer van Robert zijn vrouw Mary Eunice Harlan.

                                            The diningroom and bedroom of Robert his wife Mary Eunice Harlan.

                                                                         De keuken en slaapkamer van de werkster.

                                                                             The kitchen and bedroom of the maid.

                                                                                          De tuin van Hildene.

                                                                                        The
garden of Hildene.

Jessie Harlan Lincoln (de tweede dochter van Robert) leefde van 1946 tot haar dood in 1948, op hun zomer goed in Hildene. Op 4 januari 1948 stierf Jessie Harlan Lincoln  op 72-jarige leeftijd in Rutland Hospital in Rutland, Vermont. Hierboven op de foto is de uitzicht op de Battenkill Valley.

Jessie Harlan Lincoln (the second daughter of Robert) lived from 1946 until her death in 1948, at their summer estate in Hildene. On January 4, 1948, Jessie Harlan Lincoln died at the age of 72 at Rutland Hospital in Rutland, Vermont. Above the picture of the view of the
Battenkill Valley.


@MK


 
eXTReMe Tracker