ATLANTA                                                                      BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS

 Bezienswaardigheden / tips Atlanta 2021:

1) Georgia Aquarium: Het Georgia Aquarium is het grootste Aquarium van de wereld en voor kinderen en volwassen een absolute aanrader. Dit grootste aquarium ter wereld bevat meer dan 30 miljoen liter zoet en zout water met 100.000 verschillende dieren. Het aquarium is onderverdeeld in een aantal verschillende waterwerelden. Een van de waterwerelden is het Cold Water Quest, hier komen dieren voor uit de ijszeeën zoals de witte dolfijn, de zeeleeuw en de waterwereld de Ocean Voyager, met de walvishaaien zijn erg bijzonder om gezien te hebben. (zie filmpje).

2)
World of Coca-Cola: Naast het Georgia Aquarium ligt de World of Coca Cola. Een rondleiding door de World of Coca Cola is een ware belevenis. In het drie verdiepingen tellende pand zie je talloze opvallende reclameposters en televisiecommercials, en wordt de geschiedenis beschreven van deze internationale frisdrankenfabriek, opgericht in 1880. Ook mag je zoveel coca-cola drinken als je maar wil. Behalve vrijdag is de World of Coca Cola elke dag geopend.  

3)
CNN Studio Tours: Een rondleiding door de CNN studio biedt bezoekers een blik van de eerste nieuwszender ter wereld die 24 uur per dag uitzond, gevestigd in een hotel met 14 verdiepingen die rond een atrium liggen. Reserveer van tevoren de rondleiding want deze tour is enorm gewild.

4)
Underground Atlanta: Bezoek Underground Atlanta, dit is een ondergronds complex die ontstond bij de aanleg van viaducten voor spoorwegemplacementen. Het ligt in het centrum tegenover het Five Points station van de light railway. Na jarenlange leegstand werd de verborgen stad na 1970 gerevitaliseerd tot een winkelcentrum.  

5)
Atlanta Botanical Gardens: Atlanta Botanical Gardens liggen in het noordwestelijke deel van het Piedmont Park (Piedmont Avenue bij de ingang The Prado; tussen 14th Street en Monroe Drive). Deze botanische tuinen omvatten onder meer een kas met tropische bloemen en een Japanse tuin. Piedmont Park is het grootste park in Atlanta. Een bezoek aan dit park is ook zeker de moeite waard.

6)
Martin Luther King jr. National Historical Park: Deze wijk omvat een klein deel van Atlanta's Auburn Avenue. Het omvat het geboortehuis van Martin Luther King jr. (501 Auburn Avenue, N.E.), de Ebenezer Baptist Church (413 Auburn Avenue, N.E.), de kerk waarin zijn vader predikant was en King jr. als hulppredikant fungeerde, en het graf van King jr. De eenvoudige wit marmermeren tombe van King draagt als opschrift een zinsnede uit een van zijn laatste en meest roerende toespraken: Free at last. Free at last. Thank God Almighty I'm free at last. Helaas ligt deze wijk niet ver van slechte wijken dus kijk uit waar je naar toe gaat.Highlights / tips Atlanta 2021:

1) Georgia Aquarium: The Georgia Aquarium is the largest aquarium in the world and an absolute must for children and adults. This largest aquarium in the world contains more than 30 million liters of fresh and salt water with 100,000 different animals. The aquarium is divided into a number of different water world. One of the water worlds is the Cold Water Quest, here you will find animals such as the white dolphin, the sea lion and the waterworld the Ocean Voyager, with whale sharks are very special to have seen. (see film).


2) World of Coca-Cola: Next door to the Georgia Aquarium lies the World of Coca Cola. A tour through the World of Coca Cola is a true experience. In the three-storey building you see many notable billboards and television commercials that describes the history of the international soft drink factory, founded in 1880. Also, you can drink as much coca-cola as you want. Except Friday, the World of Coca Cola is open every day. 

3) CNN Studio Tours: A tour through the CNN studio offers visitors a glimpse of the first news channel in the world that was broadcasting 24 hours a day. It is housed in a 14 floors hotel around an atrium. Book the tour in advance because this tour is very popular.

4) 
Underground Atlanta: Visit Underground Atlanta, a underground complex created in the construction of viaducts for railway yards. It is located in the center across the Five Points station from the light railway. After years of vacancy, the hidden city was revitalized into a shopping center since 1970.

5)
Atlanta Botanical Gardens: Atlanta Botanical Gardens are located in the northwestern part of the Piedmont Park (Piedmont Avenue at the entrance to The Prado, between 14th Street and Monroe Drive). These botanical gardens include a greenhouse with tropical flowers and a Japanese garden. Piedmont Park is the largest park in Atlanta. Visiting this park is definitely worth it.

6)
Martin Luther King jr. National Historical Park: This district includes a small part of Atlanta's Auburn Avenue. It includes the birthplace of Martin Luther King jr. (501 Auburn Avenue, NE), the Ebenezer Baptist Church (413 Auburn Avenue, NE), the church where his father was pastor and King jr. served as an assistant minister and also the tomb of King jr. The simple white marble tomb of King bears the inscription a phrase from one of his last and most moving speeches: Free at last. Free at last. Thank God Almighty I'm free at last. Sadly, this neighborhood is not far from poor neighborhoods so please be careful where you're going
___________________________________________________________________________________

                                                                                                VEILIGHEID / SAFETYOnveilige wijken Atlanta in 2021:

De Bluff: De Bluff (ook bekend als The Bluffs; Afro-Amerikaans Engels Da Bluff) is een deel van Atlanta en ligt ten westen van het stadscentrum en is een van de gevaarlijkste wijken van Atlanta. Het staat bekend als een gebied waar drugs, met name heroïne, op straat wordt verkocht. De buurten die deel uitmaken van The Bluff (
Vine City, English Avenue, e.a.) hebben de hoogste criminaliteit cijfers hier wordt het meeste drugs gebruikt in de stad Atlanta. Hier heb je al toerist niks te zoeken.Unsafe neighborhoods Atlanta in 2021:

The Bluff: The Bluff (also known as The Bluffs; African American English Da Bluff) is a part of Atlanta and is located west of the city center and is one of the most dangerous neighborhoods of Atlanta. It is known as an area where drugs, especially heroin, is sold on the street. The neighborhoods that are part of The Bluff (Vine City, English Avenue, etc), has the highest crime rates, here, the most drugs are used in the city of Atlanta. Tourists should avoid this area.

In Atlanta zijn veel Industriële reuzen gevestigd, waaronder Coca-Cola (rechts op de foto). De economische bloei in het laatste kwart van de 20ste eeuw zorgde er voor dat de Olympische Spelen in Atlanta werden georganiseerd in 1996.

In Atlanta, many industrial giants are established , including Coca-Cola (on the right side of the photo). The economic growth in the last quarter of the 20th century ensured that the Olympic Games in Atlanta were organized.


Het Centennial Olympic Park midden in de stad, herinnert daaraan. Zo ook Turner Field, waar de voormalige bokser Mohammed Ali de Olympische vlam ontstak.

The Centennial Olympic Park in the city center, remembers it. Similarly, Turner Field, where the former boxer Muhammad Ali lit the Olympic flame.


                       In het Centennial Olympic Park zijn speciaal voor de kinderen speel fonteinen ontworpen.

                            In the Centennial Olympic Park are specially designed fountains for children
to play.Een rondleiding door de studio van CNN biedt bezoekers een blik in de studio van de eerste nieuwszender ter wereld die 24 uur per dag uitzond, gevestigd in een hotel met 14 verdiepingen. Reserveer van te voren als je een rondleiding wilt hebben.

A guided tour through the studios of CNN offers visitors a glimpse into the studio of the first news channel in the world, 24 hours a day.  housed in a hotel with 14 floors. Book in advance if you want a do the tour.
Underground Atlanta, een ondergrondse complex ontstond bij de aanleg van viaducten voor spoorwegemplacementen.

Underground Atlanta, an underground complex started in the construction of viaducts for rail yards.


Het ligt in het centrum tegenover het Five Points station van de light railway. Na jarenlange leegstand werd de verborgen stad na 1970 gerevitaliseerd tot een groot winkelcentrum.

It lies in the center in front of the Five Points station of the light railway. After years of vacancy, the hidden city revitalized after 1970 to a large shopping mall.


                                                                                        De binnenstad van Atlanta. 

                                                                                                 Downtown Atlanta.
                                                                                             Georgia State Capitol.                                                                         Gezellige cafes en terrasjes in Broad street.

                                                                             Nice cafes and terraces on
Broad street.De Atlanta Georgia
Aquarium
werd geopend op 23 november 2005 en is het grootste aquarium ter wereld. Georgia Aquarium is de topattractie van Atlanta in de VS. Het Georgia Aquarium is gelegen in het hart van de binnenstad van Atlanta aan Pemberton plaats. Het is een van de meest populaire centra in de wereld om de wonderen van de wereld onder water te ervaren.

The Atlanta Georgia
Aquarium
was opened on November 23, 2005 and is the largest aquarium in the world. Georgia Aquarium is the top attraction of Atlanta in the US. The Georgia Aquarium is located in the heart of downtown Atlanta at Pemberton place. It is one of the most popular centers in the world to experience the wonders of the aquatic world.

Ondanks wij er niet van houden om dieren in gevangenschap te bekijken waren we toch nieuwsgierig naar de
Walvis haai
. Ik moet zeggen dat het zeker een belevenis was om deze dieren in het echt te bekijken.

Although we do not like to see animals in captivity, we were still curious about the 
whale shark 
. I must say that it certainly was an experience to view these animals in real life.

                               Zowel voor jong als oud is een bezoek aan de Atlanta
aquarium echt een aanrader.

                                     Both young and old, a visit to the Atlanta
aquarium
is highly recommended.

@MK 
eXTReMe Tracker