ARIZONA - THE GRAND CANYON STATE     

     

Hoofdstad: Phoenix.

Locatie: Arizona ligt in het zuid westen van de USA. De staat Arizona grenst in het noorden aan de staat Utah, in het oosten aan de staat New Mexico, in het zuiden aan Mexico en in het westen aan de staten California en Nevada, waar de machtige Colorado River de grens tussen de staten vormt.
   

Klimaat: Woestijn, met hete zomers en milde winters.

Beste reistijd: Gedurende het hele jaar. Alleen kan het tussen juni en augustus erg heet zijn.

Hoogtepunten: Grand Canyon NP, Monument Valley, Petrified NP, Canyon de Chelly, Lake Mead, Saguaro NP, Sedona, Montezuma Castle, Phoenix en Tucson.

Tijdsverschil: Mountain Time Zone. 8 uur vroeger dan Nederland.

Geschiedenis van Arizona:


Het gebied dat nu de staat Arizona vormt, werd eerst bevolkt door de Hopi en Navajo indianen. Rond 1540 trokken de eerste Spaanse ontdekkingsreizigers het gebied binnen. Aan het eind van de 17e eeuw werden er een reeks missieposten opgericht met als doel de indianen te bekeren tot het christendom. Na eeuwen in Spaanse handen te zijn geweest, werd het gebied in 1810 een onderdeel van Mexico. Na afloop van de Mexicaanse-Amerikaanse oorlog in 1848 moest Mexico het gebied grotendeels afstaan aan de Verenigde Staten. In 1853 kochten de VS nog een gebied in het zuiden, een transactie die bekendstaat als de Gadsden aankoop. Aanvankelijk werd Arizona bestuurd als onderdeel van het New Mexico Territory totdat het in 1863 een zelfstandig territorium werd. Op 14 februari 1912 werd Arizona formeel, als 48e, een staat van de Verenigde Staten.

Liedjes over Arizona:

1.
The Eagles - Take it easy.
2.
Glen Campbell - By the time I get to Phoenix .
 3. Kings of Leon - Arizona.
4.
Steve Miller Band- Rock'n Me.
5.
Dan Fogelberg - Tucson, Arizona .
 

Capital: Phoenix.

Location: Located in the southwestern region of the USA. The state of Arizona is bordered to the north by the state of Utah, in the east to the state of New Mexico, in the south to Mexico and to the west by the states of California and Nevada where the mighty Colorado River forms the border between the states.

Climate: Desert, with hot summers and mild winters.

Best time to visit: During the whole year. Only, it can be very hot between June and August.

Highlights: Grand Canyon NP, Monument Valley, Petrified NP, Canyon de Chelly, Lake Mead, Saguaro NP, Sedona, Montezuma Castle, Phoenix and Tucson.

Time difference: Mountain Time Zone. 8 hours earlier than the Netherlands (Europe).

History of Arizona:

The area that is now the state of Arizona was first inhabited by the Hopi and Navajo Indians. Around 1540, the first Spanish explorers moved into the area. At the end of the 17th century, a series of missions were established with the aim to convert the Indians to Christianity. To have been in Spanish hands after centuries the area was a part of Mexico in 1810. After the Mexican-American War in 1848, Mexico had to cede the area to the United States. In 1853 the US bought another area in the South a transaction known as the Gadsden purchase. Arizona was initially governed as part of the New Mexico Territory until it became a separate territory in 1863. On February 14, 1912, Arizona became formal the 48th state of the United States.


Songs about Arizona:

1. The Eagles - Take it easy.
2.
Glen Campbell - By the time I get to Phoenix .
 3. Kings of Leon - Arizona.
4.
Steve Miller Band- Rock'n Me.
5. Dan Fogelberg - Tucson, Arizona .
 
                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
@MK                                                                                                                                                                                                                 

                                                       

eXTReMe Tracker