SUN STUDIOIn de vroege 50er jaren was Sun Records een kleine opnamestudio gevestigd op 706 Union. Het werd beheerd en was eigendom van Sam C. Phillips en raakte Sun Records landelijk bekend door de lokale artiesten, zowel zwart en wit die hier hun eerste start maakte in de opname-industrie. De jonge bekenden waren Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbinson, Carl Perkins, Charlie Rich, BB King, Rufus Thomas, Howlin Wolf en vele anderen.

In the early 1950s Sun Records was a small recording studio located here at 706 Union. Owned and operated by Sam C. Phillips
, Sun Records became nationally known for giving many local area artists, both black and white, their start in the recording industry. These included Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Roy Orbinson, Carl Perkins, Charlie Rich, B.B. King, Rufus Thomas, Howlin Wolf and others.

Een verplicht programmapunt voor de Elvis-fans is een bezoek aan de Sun Studio. Deze kleine, voor het publiek opengestelde opnamestudio wordt de ‘bakermat van de rock ’n roll’ genoemd.

An required program item for the Elvis fans is visiting the Sun Studio. These small, open to the public recording studio is called the "cradle of rock 'n' roll.
                 De Sun studio werd gerestaureerd in de stijl van het midden van de jaren vijftig, de periode waarin er in Memphis een nieuwe sound in de Amerikaanse populaire muziek werd gecreëerd: de rock ’n roll.

The
Sun studio was restored in the style of the mid-fifties, the period in which a new sound of popular American music was created in Memphis: the rock 'n roll.


                 

                 

In 1953 wandelde de jonge Elvis Presley de Sun Studio in Memphis binnen om een paar liedjes te laten opnemen, bij wijze van verjaardagsgeschenk aan zijn moeder. 

In 1953, the young Elvis Presley walked inside Sun Studio in Memphis to make a record with a few songs, as a birthday gift to his mother. 

                  

Eigenlijk, Marion Keisker de assistent van Sam C. Phillips wordt het best herinnerd als de eerste persoon bij wie Elvis Presley op 18 juli 1953 zijn eerste plaat heeft opgenomen.

Actually, Marion Keisker the assistant of Sam C. Phillips is best remembered as the first person to record Elvis Presley on July 18, 1953.
Keisker was alleen in het kantoor van Sun Records, dat ook dienst deed als opnamestudio genaamd Memphis Recording Service. Toen nam Elvis Presley  twee nummers op "My Happiness" en " That's When Your Heartaches Begin " voor een vergoeding van $ 3,25. Sindsdien was er communicatie tussen Elvis Presley en haar, en Marion vroeg: "Wat voor soort zanger bent u?" Hij zei: "Ik zing alle soorten liedjes." Toen zei Marion: "Als wie klink je?" En Elvis zei: "Ik klink als niemand ik heb mijn eigen sound.

Keisker was alone in the office of Sun Records, which also served as recording studio called Memphis Recording Service, when
Elvis Presley recorded two songs "My Happiness" and "That's When Your Heartaches Begin" for a fee of $3.25. Her exchange with Presley on that occasion has since become part of Elvis lore: I said, "What kind of singer are you?" He said, "I sing all kinds." I said,"Who do you sound like?" He said,"I don't sound like nobody.Deze gebeurtenis zou grote gevolgen hebben. In juli 1954 bracht Sun Records Elvis’ eerste single uit: That’s alright Mama. Zijn succes als Sun-artiest leidde tot een uiterst lucratief contract met RCA en een levenslange verbintenis met de doorknede promotor Colonel Tom Parker. Het opzwepende ritme van Elvis’ muziek en zijn sensuele uitvoering veroverden de harten van miljoenen fans over de gehele wereld.

This action would have major consequences. In July 1954, Sun Records brought Elvis' first single: That’s alright Mama. His success as Sun artist led to a very lucrative contract with RCA and a lifelong commitment to the promoter Colonel Tom Parker. The rhythm of Elvis' music and his sensual performance captured the hearts of millions of fans around the world.

                                                                               Elvis Presley met Sam Phillips en Marion Keisker.

                                                             Elvis Presley with Sam Phillips and Marion Keisker.

                       
De receptie van Sun Studio. Aan de wand hangen foto's van Marion Keisker en alle bekende artiesten die in Sun Studio hun single hebben opgenomen.

The front office of Sun Studio. On the wall there is are pictures of Marion Keisker and all famous artist who recorded their singles at Sun Studio.


Op 4 December 1956 vond een geïmproviseerde jam sessie plaats tussen Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins en Johnny Cash in Sun Studios. De jam sessie was puur toeval. Perkins, die tegen die tijd al succes had met "Blue Suede Shoes", was die dag naar de studio gekomen. Phillips had zijn nieuwste aanwinst, zanger en piano man Jerry Lee Lewis meegebracht die op dat moment nog steeds onbekend was buiten Memphis. Jerry Lewis speelde op de piano tijdens de Perkins-sessie.

On December 4, 1956 an impromptu jam session among
Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, and Johnny Cash took place at Sun Studios. The jam session seems to have happened by pure chance. Perkins, who by this time had already met success with "Blue Suede Shoes", had come into the studios that day. Phillips, had brought in his latest acquisition, singer and piano man extraordinaire Jerry Lee Lewis, still unknown outside Memphis, to play piano on the Perkins session.

De volgende dag werd een artikel geschreven door Johnson over de sessie, gepubliceerd in de Memphis Press-Scimitar onder de titel "Million Dollar Quartet". Het artikel bevatte de inmiddels beroemde foto van Presley zittend bij de piano, omringd door Lewis, Perkins en Cash (zie de foto hierboven). Deze foto toont dat Johnny Cash er was  maar het is niet bewezen dat Cash meedeed aan de audio sessie.

The following day, an article, written by Johnson about the session, was published in the Memphis Press-Scimitar under the title "Million Dollar Quartet". The article contained the now-famous photograph of Presley seated at the piano surrounded by Lewis, Perkins and Cash (See picture above). This photo proves Cash was there, but the audio doesn't provide substantial proof he joined in on the session.
               

Men zegt dat de microfoon (hierboven) de echte microfoon is waar de bekende artiesten mee hebben gezonden. Op de foto boven zie je Elvis Presley met de bekende microfoon.

It is said that the microphone (above) is the real microphone that the famous artists used. On the picture above you can see Elvis Presley with the well-known microphone.


Voordat de tour begint (uiteraard ook na de tour) kun je souvenirs kopen met het logo van de gele haan en uw eigen opname maken als aandenken.

Before the tour begins (also, after the tour) you can buy souvenirs with the logo of the yellow cock and make your own recording as a souvenir.@MK


 
eXTReMe Tracker