MOUNT RUSHMORE NATIONAL MEMORIAL  


 
                                                                          BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS 

 

Tips Mount Rushmore National Memorial 2021:

1)
Mount Rushmore National Memorial: Dit Amerikaanse boegbeeld werd in 1941 voltooid. Het koste 14 jaar om de enorme hoofden van presidenten George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt uit te houwen.
De toegang is gratis maar je moet wel $ 10.00 parkeerkosten betalen om je auto te parkeren (senioren $ 5.00). Het Mount Rushmore National Memorial is het hele jaar door dagelijks geopend.

2) Lichtshow: In het amfitheater bij Mount Rushmore wordt vanaf Memorial weekend (mei) tot eind september dagelijks een spectaculaire lichtshow gegeven. De start tijd varieert per periode. (Raadpleeg de website voor de juiste tijden).  Tips Mount Rushmore National Memorial 2021:

1)
Mount Rushmore National Memorial: This American figurehead was completed in 1941. It took 14 years to cut out the huge heads of Presidents George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt. Admission is free but you have to pay $ 10.00 parking fee to park your car (seniors $ 5.00). 
The Mount Rushmore National Memorial is open daily throughout the year. 

2) Light Show: In the amphitheater at Mount Rushmore, a spectacular light show is held daily from Memorial weekend (May) until the end of September. The start time varies per period. (please check the website for the correct times). 

Ongeveer 40 km ten zuidwesten van Rapid City vindt je een unieke bezienswaardigheid: het Mount Rushmore National Memorial, slechts 27 km vanaf een tweede bezienswaardigheid, de Crazy Horse Memorial (beide liggen in de Black Hills). In het massieve graniet van Mount Rushmore zijn de gezichten van vier Amerikaanse presidenten uitgehakt: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln en Theodore Roosevelt.

About 25 miles (40 km) southwest of Rapid City you will find a unique sight: the Mount Rushmore National Memorial, just 16 miles (27 km) from a second attraction, the Crazy Horse Memorial (both are in the Black Hills). In the massive granite of Mount Rushmore, the faces of four American presidents were carved out: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln and Theodore Roosevelt.

De hoofden zijn 18,3 m hoog (zie film), hetgeen betekent dat de volledige gestalten van deze presidenten een hoogte van circa 142 m zouden hebben. De neuzen van de presidenten zijn ongeveer zes m lang, de ogen hebben een breedte van circa 3,4 m en zelfs Lincolns gezichtspukkel heeft nog een doorsnede van 40 cm. Deze sculptuur is de schepping van John Gutzon de la Mothe Borglum (1867-1941), beter bekend als Gutzon Borglum.

The heads are 18.3 m high (
see film), which means that the complete figures of these presidents would have a height of about 142 m. The presidents' noses are about six meters long, the eyes have a width of about 3.4 meters and even Lincolns face patch has a diameter of 40 cm. This sculpture is the creation of John Gutzon de la Mothe Borglum (1867-1941), better known as Gutzon Borglum.


Borglum koos vier staatslieden uit die als symbolen kunnen worden beschouwd: George Washington (1732-1799), van 1789 tot 1797 de eerste president van de Verenigde Staten, die de eretitel father of the nation verwierf en als stichter van de natie wordt beschouwd; Thomas Jefferson (1743-1826), voornaamste opsteller van de op 4 juli 1776 door de Dertien Koloniën ondertekende Onafhankelijkheidsverklaring en van 1801 tot 1809 derde president van de Verenigde Staten; Abraham Lincoln (1809-1865), van 1861 tot 1865 de zestiende president, die vocht voor afschaffing van de slavernij (hij werd in 1865 vermoord door de acteur John Wilkes Booth); en Theodore Roosevelt (1858-1919), van 1901 tot 1909 de zesentwintigste president van de Verenigde Staten, die beschouwd wordt als de man die gestalte gaf aan de rol van de Verenigde Staten als wereldmacht.

Borglum chose
four statesmen from which can be seen as symbols: George Washington (1732-1799), from 1789 tot 1797 the first president of the United States, who acquired the honorary title of father of the nation and is considered the founder of the nation; Thomas Jefferson (1743-1826), chief author of the Declaration of Independence signed by the Thirteen Colonies on July 4, 1776 and was the third president of the United States from 1801 to 1809; Abraham Lincoln (1809-1865) Abraham Lincoln (1809-1865), from 1861 to 1865 the sixteenth president, who fought for the abolition of slavery (he was assassinated in 1865 by the actor John Wilkes Booth); and Theodore Roosevelt (1858-1919), from 1901 tot 1909, the twenty-sixth president of the United States,  who is seen as the man who gave shape to the role of the United States as a world power.

                                                                   
Op 10 augustus 1927 begon Borglum met zijn werkzaamheden aan Mount Rushmore. Toen hij veertien jaar later overleed, had hij zijn gigantische schepping bijna voltooid. Zijn zoon Lincoln bracht in oktober van dat jaar de finishing touches aan. Het uithakken van de vier kolossale hoofden in de flank van een uit graniet bestaande berg mag als een immense technische prestatie worden gezien. Het reliëf wordt jaarlijks door circa twee miljoen mensen uit alle delen van de wereld bezocht en laat zich het best in het licht van de ochtendzon bewonderen. Vanaf diverse ruime uitkijkterrassen heb je een onbelemmerd uitzicht op de The Big Four. 

On August 10, 1927 Borglum started his work on
Mount Rushmore. When he died fourteen years later, he almost completed his gigantic creation. His son Lincoln produced the finishing touches in October of that year.  The carving out of the four colossal heads in the flank of a granite mountain can be seen as an immense technical achievement. Annually, the relief is visited by about two million people from all over the world and can best be admired in the light of the morning sun. From various spacious viewing terraces you have a great view of the Big Four. 


   
     

Hierboven nog een foto van een paar jaar terug toen het weer mooier was (zie het verschil). Je kunt aan de foto's zien dat de vier presidenten behoorlijk zijn aangetast door de vele regenval. Helaas heb ik daardoor geen mooie foto's kunnen maken dit jaar.       

Above is a picture of a few years back when the weather was much better (see the difference). You can see from the photos that the four presidents have been badly affected by the heavy rainfall. Unfortunately, I have not been able to take beautiful pictures this year.  

@MK

 

eXTReMe Tracker