ONTARIOAlgemene informatie: Ontario is de op een na grootste provincie van Canada en is groter dan Frankrijk en Spanje samen. De afstand tussen de kusten van de Hudson Baai in het noorden en de dichtbevolkte steden in het zuiden bedraagt 1600 kilometer. Noord Ontario is slecht toegankelijk, maar dit adembenemende gebied vol wilde rivieren, diepe wouden en arctische toendra is per vliegtuig te bezoeken of via een sporadische mooie weg of spoorlijn. Het noorden is schaars bevolkt, in tegenstelling tot de vruchtbare streken in het zuiden die aan Lake Ontario grenzen.

Aantal inwoners en afkomst: Met zijn 14 miljoen inwoners is Ontario de dichtstbevolkte provincie van Canada. Meer dan 80 procent van de bevolking woont in de steden, alleen in Toronto al vier miljoen (in greater Toronto Area, woonden ongeveer 6,1 miljoen inwoners). Tot voor kort waren de meesten van Britse afkomst; banden met hun oude vaderland werden in stand gehouden en het leven in Ontario had een duidelijk Britse kleur, al was het gebied rond Kitchener Duits, zoals de oorspronkelijke naam Berlin aangeeft. Franstaligen vormen een aanzienlijke minderheid in Ontario.

Taal: Ondanks de mix van culturen wordt er in Ontario hoofdzakelijk Engels gesproken.

Tijdsverschil: Eastern time zone. 6 uur vroeger dan Nederland.

Economie: Ontario heeft verreweg de grootste economie van Canada. Een belangrijke reden voor de sterke economie is onder andere de ligging van de provincie in het centrum van het Noord-Amerikaanse continent en de verbindingen die het heeft met de Verenigde Staten. De dienstensector beslaat ongeveer 70% van de economie. Toronto is het belangrijkste zakencentrum van Canada en vele nationale en internationale corporaties evenals banken hebben er hun hoofdkantoor. Toerisme is eveneens een belangrijke bron van inkomsten en is vooral van belang in Toronto en rond de Niagara watervallen.General Information: Ontario is Canada's second largest province and is larger than France and Spain together. The distance between the shores of Hudson Bay in the north and the densely populated cities in the south is 1600 kilometers (1000 miles). Northern Ontario is poorly accessible but this breathtaking area full of wild rivers, deep forests and arctic tundra can be visited by plane or via a sporadic beautiful road or by railway. The north is scarcely populated unlike the fertile areas in the south bordering on Lake Ontario.

Number of population and descent: With its 14 million inhabitants, Ontario is Canada's most populous province. More than 80 percent of the population lives in the cities, only four million in Toronto (in the Greater Toronto Area live about 6.1 million inhabitants). Until recently, most were of British origin. Ties with their old homeland were maintained and life in Ontario had a clear British color, even though the area around Kitchener is German as the original name Berlin indicates. The French population form a significant minority in Ontario.

Language: Despite the mix of cultures English is mostly spoken in Ontario.

Time difference: Eastern time zone. 6 hours earlier than the Netherlands.

Economy: Ontario has by far the largest economy in Canada. An important reason for the strong economy is the location of the province in the center of the North American continent and its connections with the United States. The service sector covers approximately 70% of the economy. Toronto is Canada's most important business center and many national and international corporations including banks have their headquarters. Tourism is also an important source of revenue and is especially important in Toronto and around the Niagara Falls.
@MK 
eXTReMe Tracker