NASHVILLE - COUNTRY MUSIC HALL OF FAMEHet Country Music Hall of Fame and Museum is het drukst bezochte museum in Nashville. Het werd in 1967 voor het publiek opengesteld en geeft de bezoeker een overzicht van de gehele geschiedenis van de country en western muziek.

The Country Music Hall of Fame and Museum is the most visited museum in Nashville. In 1967, it was opened to the public and gives the visitor an overview of the entire history of the country and western music.

                                                                                  The Country Walk of Fame.

                                        Bij de ingang van het museum heb je de gelegenheid om te eten en drinken.

                                         At the entrance of the museum, you have the opportunity to eat and drink.

In het museum zijn de kostuums en muziekinstrumenten van vele sterren uit de country and western muziek tentoongesteld. Ook zijn er handgeschreven composities van de grootste hits uit de geschiedenis van de country and western muziek te zien en vele foto’s. Tevens worden er korte films vertoond.

In the museum are the costumes and musical instruments of many stars from the country and western music on display. Also, there are handwritten compositions of the biggest hits in the history of country and western music and many photos. Also, short films are shown on the screen.De muziekinstrumenten van bekende country zangers zoals Pee Wee King, Roy Acuff, Red Foley en de bekendste zanger Hank Williams sr.

The musical instruments of famous country singers such as Pee Wee King, Roy Acuff, Red Foley and the most famous singer Hank Williams sr.Omdat de country muziek zo populair was en nog steeds is vandaag de dag zongen ook geen country zangers bekende country liedjes. Hier zie je de kleding en muziekinstrumenten van Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, the Everly Brothers en Wanda Jackson.

As the country music was so popular and still is today, the non famous country singers sang familiar country songs. Here you see the clothes and musical instruments of Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, the Everly Brothers and Wanda Jackson.
Ook beschikt het museum over een bijzondere populaire trekpleister; de massief gouden cadillac “El Dorado” van Elvis Presley. Deze bijzonder opvallende auto, naar verluidt de favoriet van Elvis, die tientallen kostbare Cadillacs bezat, is een uitzonderlijk groot model uit 1960.

Also, the museum has a special popular attraction; the solid gold cadillac "El Dorado" by Elvis Presley. This very distinctive car, reportedly the favorite of Elvis, who had dozens of precious Cadillacs, is an exceptionally large model from 1960.De kleding, gitaar en foto's van Crystal Gayle  ofwel Brenda Gayle Webb zoals ze officieel heet. Haar bekende oudere zuster Loretta Lynn was haar grote voorbeeld. (Loretta en Crystal staan hier samen op de foto).

The
clothes, guitar and photos of Crystal Gayle either Brenda Gayle Webb as she is officially called. Her famous older sister Loretta Lynn was her great example. (Loretta and Crystal stand together here in the photo).


De Owen Bradley studio. Owen Bradley was een Amerikaanse producer die samen met Chet Atkins en Bob Ferguson een van de belangrijkste uitvinders was van de Nashville sound in de country en rockabilly muziek in de jaren 50 en 60.

The Owen Bradley studio. Owen Bradley was an American record producer who, along with Chet Atkins and Bob Ferguson, was one of the chief architects of the 1950s and 1960s Nashville sound in country music and rockabilly.
                                 Op de foto de guitaren van Tom Hall, Kris Kristofferson en jurk van Dolly Parton.

                                In the
picture, the guitars of Tom Hall, Kris Kristofferson and Dolly Partons dress.          De kledingstukken en gitaar van
Brenda Lee , Jim Reeves, Marty Robbins, Patsy Cline en Don Gibson.

                The clothes and guitar of Brenda Lee ,
Jim Reeves, Marty Robbins, Patsy Cline and Don Gibson.                                 De gitaren van de bekende country artiesten Roger Miller en Glen Campbell.

                                   The guitars of the famous country artists Roger Miller and Glen Campbell.


Will the circle be unbroken, hier vind je de herdenking zegels met alle bekende country zangers en zangeressen van de afgelopen decennia.

Will the circle be unbroken, here you will find the commemorative stamps with all the famous country singers of the past decades.
_________________________________________________________________________________

                                                                                       Historic RCA Studio B tour

Na het bezoek aan het museum hebben we de Historic RCA Studio B tour geboekt. De tour bus en gids staan voor de country Music Hall of Fame en je kunt vanuit het museum meteen in stappen. Zoals altijd is het goed georganiseerd. Het verhaal is dat Studio B in de eerste instantie gebouwd werd voor Elvis Presley omdat Elvis country muziek wilde maken en er bestond toen nog geen studio in Nashville. Later kwamen ook de andere bekende artiesten die hier ook muziek opnames maakte. Dit vond ik toch wel één van de hoogtepunten van de hele tour. Er worden interessante verhalen verteld over bekende artiesten en ook hun bekende hits worden afgedraaid.

After visiting the museum we had booked the Historic RCA Studio B tour. The bus and tour guide stand for the Country Music Hall of Fame and you can step straight into the bus from the museum. As always, it is well organized. The story is that Studio B was built in the first instance for Elvis Presley because Elvis wanted to make country music and there was no studio in Nashville. Also, famous artist came afterward who also made music recordings. I found it to be one of the highlights of the whole tour. The guide told interesting stories about famous artists and also their famous hits were played.


             
                  

Roy Kelton Orbison geboren in Texas was een bekende Amerikaanse country en rockzanger. Roy Orbison begon zijn carrière in 1956 bij het platenlabel Sun Records in Memphis. Zijn eerste single "Up Town" was een bescheiden succes en bereikte de 72ste plaats in de Billboard Top 100. De opvolger Only The Lonely werd uitgebracht in 1960 en maakte van Roy Orbison een wereldster. Van het nummer "Only The Lonely" gingen ruim twee miljoen exemplaren over de toonbank en met dit nummer creëerde Orbison iets dat nog nooit eerder in de Rock-'n-Roll was gehoord; de dramatische rockballad. Tussen 1960 en 1965 produceerde Roy klassiekers als Running Scared, Crying ,Blue Angel, Falling, Blue Bayou, It's OverIn Dreams  en Pretty Woman. Ondanks het succes had hij een dramatisch privé leven. Zijn vrouw Claudette (Roy Orbinson schreef een hit voor de Everly Brothers over zijn vrouw Claudette) kwam in 1966 om het leven bij een motorongeluk en twee van zijn drie zoons vonden in 1968 de dood bij een brand in zijn landhuis. De carrière van Roy Orbison kwam in een diep dal terecht. Op 6 december 1988 overleed hij. Roy Orbinson werd slechts 52 jaar oud. Over alle artiesten hierboven op de foto werd iets verteld over hu succes en privé leven. Als je hierin geïnteresseerd bent raad ik je aan om deze tour te doen.

Roy Kelton Orbison was born in Texas and was a famous American country and rock singer. Roy Orbison began his career in 1956 with the record label, Sun Records in Memphis. His first single "Up Town" was a moderate success and reached the 72th place on the Billboard Top 100's successor Only The Lonely was released in 1960 and made Roy Orbison a world star. From the song "Only The Lonely" more than two million copies were sold, and Orbison created something that had never been heard before in Rock 'n' Roll; the dramatic rock ballad. Between 1960 and 1965, Roy produced classics like Running Scared, Crying, Blue Angel, Falling, Blue Bayou, It's Over,
In Dreams and Pretty Woman. Despite the success he had a dramatic private life. His wife Claudette (Roy Orbinson wrote a hit for the Everly Brothers about his wife Claudette) was killed in a motorcycle accident in 1966 and two of his three sons were killed in a fire at his mansion in 1968. The career of Roy Orbison came in a low ebb. On 6 december 1988 he died. Roy Orbinson was only 52 years old. About all the artists in the photo above  something was told about their success and personal life. If you are interested in this I suggest you book this tour.                        

Dolly Rebecca Parton
uit Sevierville Tennessee is een Amerikaanse countryzangeres, tekstdichter, singer-songwriter en actrice. Zij startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. Ze verhuisde naar Nashville in het midden van de jaren 60. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner (hierboven op de foto) die haar vroeg om bij hem in de Porter Wagoner show op te treden. Hier bleef ze zeven jaar, en hun duetten werden beroemd. Begin jaren 70 wilde Dolly solo zingen tot grote verdriet van Porter en schreef ze het lied over haar vertrek I Will Always Love You, dat een van haar grootste hits werd en later werd gecoverd door Whitney Houston. Eigenlijk zou Elvis Presley haar liedje coveren maar omdat Dolly van al haar rechten moest afzien heeft ze nee tegen Elvis moeten zeggen. Hier heeft ze 2 jaar lang verdriet van gehad omdat ze het een eer vond dat Elvis haar liedje wilde coveren.
I will Always Love You is dan wel een liefdesliedje maar niet in de betekenis zoals wij het interpreteren. Het is een afscheids liedje aan Porter Wagoner. Tijdens haar solo carriere maakte en zong ze vele hits zoals Here You Come Again, Jolene, 9 to 5 en vele andere.  

Dolly Rebecca Parton of Sevierville Tennessee is an American country singer, lyricist, singer-songwriter and actress. She started her career as a singer at a local radio and television station in eastern Tennessee. She moved to Nashville in the mid-60s in 1967, her singing skills caught the attention of Porter Wagoner (above in photo) who asked her to perform in his show. Porter Wagoner and Dolly Parton stayed together as a duo for seven years, and their duets became famous. Early 70s Dolly wanted to sing solo to great sadness of Porter and she wrote the song about her departure I Will Always Love You, which is one of her greatest hits and was covered by Whitney Houston. Actually, Elvis Presley would sing her song but because Dolly had to waive her rights she had to say no to Elvis. Dolly grieved for almost two years because it was an honor that Elvis wanted to cover her song. Her song  I will Always Love You is not really a love song at least not in the sense as we interpret it. It is a farewell song to Porter WagonerDuring her solo career Dolly created and sung many hits like Here You Come Again, Jolene,
9 to 5 and many others.

 RCA Studio B is een bekende opnamestudio dat beroemd is geworden in de jaren 60 vanwege de bekende Nashville sound.

RCA Studio B is a famous recording studio and it became famous in the 60s of being a part of what many refer to as the Nashville sound.


Hierboven op de foto zie je de opnamestudio met een piano waar veel bekende artiesten muziek hebben opgenomen. Tijdens onze tour vertelde de gids een leuk verhaal over Elvis Presley. Aan deze piano in de opname studio zat Elvis Presley het bekende liedje Are you Lonesome tonight samen met de Jordanaires op te nemen. Elvis kon zich het beste concentreren in het donker en de opnames werden ook in het donker opgenomen. De opnames gingen heel erg goed en op het laatste moment van de opname verknalde de Jordanaires de opname. Elvis werd zo verschrikkelijk boos en is kwaad weggelopen waardoor hij zijn hoofd stootte en knock out ging. De opname van Elvis was meteen goed maar men had besloten om het laatste stuk door de Jordanaires opnieuw te doen. Als je goed naar het geluidsmoment luistert hoor je een klein tikje op de plaat. Dit komt omdat ze twee geluidsmomenten hebben samengevoegd op één plaat.

Above in the picture you see the recording studio with a piano where many famous artists have been recording. During our tour our guide told a funny story about Elvis Presley.To this piano the well-known song Are you lonesome tonight was recorded by Elvis along with the Jordanaires. Elvis could concentrate the best in the dark and the recordings were also included in the dark. The recordings went very well and at the last minute of the recording the Jordanaires messed up. Elvis was so angry and bumped his head and went knock out.The recording of Elvis was good right away but they had decided to record the last part again by the Jordanaires. If you listen to the audio well you hear a small tap on the record. This is because they have merged two sound moments on one record.
________________________________________________________________________________

Tips:


 
eXTReMe Tracker