FORT EDMONTON - ALBERTA

Fort Edmonton werd de naam van een reeks van handelsposten van de Hudson's Bay Company van 1795 tot 1891, die allemaal werden gevestigd in de Canadese provincie Alberta.

Fort Edmonton was the name of a series of trading posts of the Hudson's Bay Company from 1795 to 1891, all of which were located in central Alberta.

De 20 meter hoge palissade of muren tussen alle fort gebouwen diende als bescherming voor de bewoners van het fort. Op een loopbrug van 4 meter aan de bovenkant van de palissade stonden de mannen de gebieden te observeren en namen de posities in tijdens een gevecht.

The 20 foot high palisade or walls enclosed all of the fort buildings as protection for the inhabitants of the fort. A walkway 4 feet below the top of the palisade allowed the men to observe the areas outside of the fort as well as offering defensive positions in a battle.

Binnen de trading post de Rowand huis. Het Rowand huis werd gebouwd in 1842, had vier niveaus en een oppervlakte van ongeveer 2100 vierkante meter.

Inside the trading post the Rowand house. The Rowand House was builit in 1842, had four levels and an area of approimately 2100 square feet. 
_________________________________________________________________________________

Tips:

eXTReMe Tracker