WESTCANADA

Locatie: Canada ligt in het noorden van Noord-Amerika. In het zuiden wordt het door de VS begrensd en in het oosten door de Atlantische Oceaan. De westelijke grens wordt gevormd door de Amerikaanse staat Alaska en de Grote Oceaan.

Klimaat: Grote delen van Canada kennen zeer koude winters met temperaturen die in het noorden en op de prairies regelmatig onder de -40° Celsius duiken. Een uitzondering zijn de kustgebieden in Brits-Columbia waar milde en regenachtige winters voorkomen. Zomers kunnen in grote delen van Canada, vooral het zuiden, opvallend warm zijn en vaak vochtig.

Beste reistijd: Afhankelijk van welk gedeelte je van Canada wilt bezoeken maar van juni tot half oktober is het weer in Canada het prettigst waarvan juli en augustus de meest ideale maanden zijn.

Hoogtepunten: Vancouver, Victoria, Whistler, Lake Louise, Lake Peyton, Banff National Park, Jasper National Park en nog veel bezienswaardigheden. Teveel om op te noemen.

____________________________________________________________________

Location: Canada is located in the North of North America. In the South it is bounded by the USA and in the East by the Atlantic Ocean. The western border is formed by the U.S. State, Alaska and the Pacific Ocean.

Climate: Large parts of Canada have very cold winters with temperatures in the North and the prairies below-40 ° Celsius. An exception are the coastal areas in British Columbia where mild and rainy winters. Summers can in large parts of Canada, especially the South, remarkably warm and often humid.

Best time to visit: Depending on which part you want to visit Canada but from June to mid-October is the best time to visit Canada of which July and August are the most ideal months.

Highlights: Vancouver, Victoria, Whistler, Lake Louise, Lake Peyton, Banff National Park, Jasper National Park and many other highlights. Too many to mention.                                         

_____________________________________________________________________                                                                         

 

eXTReMe Tracker