HARPERS FERRY NATIONAL HISTORICAL PARK                                                                       BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Harpers Ferry 2019
:

1)
Harpers Ferry National Historical Park: De belangrijkste bezienswaardigheid in het uiterste noordoosten van de staat is het Harpers Ferry National Historical Park. In 1796 werd hier een kleine wapenfabriek van de federale overheid gebouwd. Dit arsenaal speelde in 1859 een belangrijke rol, toen John Brown een actie op touw zette om de zwarte slaven in de zuidelijke staten van Amerika te bevrijden: in de nacht van 16 oktober 1859 overvielen John Brown en zijn handlangers het arsenaal van Harpers ferry. Brown wilde daar wapens bemachtigen en die vervolgens aan de zwarte slaven geven om op die manier een revolutie te ontketenen. Brown hield het arsenaal twee dagen in handen, maar werd daarna gearresteerd en later wegens landverraad opgehangen. De aanval op het arsenal was een van de gebeurtenissen die uiteindelijk zouden leiden tot de Amerikaanse Burgeroorlog, waarin Harpers Ferry zwaar beschadigd werd. Een groot deel van het stadje is nu onderdeel van het Harpers Ferry National Historical Park. De entree voor een auto inclusief inzittende is $ 15,00. The America the Beautiful Pass is hier ook geldig. Highlights / tips Harpers Ferry 2019:

1)
Harpers Ferry National Historical Park: The main attraction in the far norteast of the state is the Harpers Ferry National Historical Park. In 1796, a small arms factory of the federal government was built here. This arsenal played an important role in 1859, when John Brown launched an action to liberate the black slaves in the southers states of America: In the night of October 16, 1859 John Brown and his accomplices attacked the arsenal of Harpers Ferry. Brown wanted to get hold of the weapons and give them to the black slaves to unleash a revolution. Brown held the arsenal for two days, but was subsequently arrested and later hanged for treason. The attack on the arsenal was one of the events that would eventually lead to the American Civil War, in which Harpers Ferry was badly damaged. A large part of the town is now part of the Harpers Ferry National Historical Park. The entrance fee for a vehicle including passengers is $ 15.00. The America the Beautiful Pass is also valid here. 
Harpers Ferry is een historische stad in Jefferson County West Virginia. Het is gelegen op de grens van de Potomac en Shenandoah rivieren waar de Staten Maryland, Virginia en West Virginia elkaar kruisen. 

Harpers Ferry is a historic town in Jefferson County, West Virginia. It is situated at the border of the Potomac and Shenandoah rivers where the U.S. States of Maryland, Virginia and West Virginia meet.

Harpers Ferry is historisch gezien bekend door John Brown's inval op de Armory in 1859 en haar rol in de Amerikaanse Burgeroorlog. Hier op de foto de bekende Armory.

Historically, Harpers Ferry is best known for John Brown's raid on the Armory in 1859 and its role in the American Civil War.  Here in the picture the famous Armory.

Het onderste deel van Harpers Ferry ligt op Harpers Ferry National Historical Park. De rest waaronder de hogere bevolkt gebied, is opgenomen in de afzonderlijke Harpers Ferry historische wijk.

The lower part of Harpers Ferry is located within Harpers Ferry National Historical Park. Most of the remainder, which includes the higher more populated area, is included in the separate Harpers Ferry Historic District.                                                                                    Binnen de munitie en wapen kamer.

                                                                              Inside the ammunition and weapon room.                                                                                        


                                                                                                De general store.                    

                                                                                               The general store.

          De stad ziet er nog net zo uit als in de 19e eeuw, met kleine houten winkelgevels tegen steile helingen.

      The city still looks the same as in the 19th century, with small wooden shop façades against steep healings.

           De St. Peter's Rooms-katholieke kerk werd gebouwd in 1833, en is de enige kerk in Harpers Ferry.

         The St. Peter's Roman Catholic Church was built in 1833,  and is the only church in Harpers Ferry.

Amtrak het nationale personenvervoer spoorwegsysteem, levert twee keer per dag services (eenmaal in elke richting) in Harpers Ferry. Het wordt ook bediend door de spoorwegdienst MARC commuter. Het passagier treinstation van de stad is gelegen aan het einde van de historische spoorwegbrug over de Potomac in West Virginia. 

Amtrak the national passenger rail system, provides service to Harpers Ferry two times a day (once in each direction). It is also served by the MARC commuter rail service. The city's passenger rail station is located at the West Virginia end of the historic railroad bridge across the Potomac River.

                                                                                  De spoorweg van Harpers Ferry.

                                                                                    The railway of Harpers Ferry.Met de Amtrak trein die midden in Harpers Ferry stopt, is het maar een uur vanaf Washington DC. De omgeving is prachtig en je waant je in een hele andere omgeving. Je kunt hier ook met de auto naar toe maar een treinreis vanaf Washington is een belevenis.

With the Amtrak train that stops in the middle of Harpers Ferry, it is only an hour from Washington DC. The area is beautiful and you feel like you're in a whole other area. You can also use the car, but a train trip from Washington is an experience.                                                        De oude spoorlijn bekend van de serie North en South.

                                                The old railway track known from the serie North and South.

@MK

eXTReMe Tracker